Journalistikk

Bachelorgrad

Høgskulen i Volda er nasjonalt kjend for å ha ei av landets leiande journalistutdanningar, og vi utdannar journalistar til redaksjonar over heile landet! Ferske tal frå Studiebarometeret viser at Høgskulen i Volda har landets mest fornøgde journalistikkstudentar, og hausten 2021 flyttar journalistikkutdanninga inn i eit topp moderne mediehus.
Undervegs i studiet vel du spesialisering i TV, radio, avis eller nett, og du vil få god praktisk erfaring med innhaldsproduksjon, både på høgskulen og i eksterne redaksjonar.

Detaljert studieplan blir publisert innan 1. mars 2021

 • Heiltid
 • Varigheit 6 semester (3 år)
 • 180 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsfrist 15.04.2021
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

Innblikk i studiekvardagen

Petter Winther har alltid vore glad i å skrive, og tok  journalistikkutdanning i Volda. No jobbar han som økonomijournalist i Dagens Næringsliv.

Hans Andreas Solbakken har alltid hatt lyst til å arbeide med sportsjournalistikk. Vi besøkte han på jobb hos NRK Sport.

Simon Nitsche og Emil Gukild

Simon Nitsche og Emil Gukild traff hverandre på Høgskulen i Volda. Nå er begge kjente TV-ansikter; Emil i NRK og Simon i TV 2. Studiet i Volda kan de ikke få fullrost nok.

Simon Nitsche og Emil Gukild traff hverandre på Høgskulen i Volda. Nå er begge kjente TV-ansikter; Emil i NRK og Simon i TV 2. Studiet i Volda kan de ikke få fullrost nok.

Emil forteller at han ble klar over medieutdanningen i Volda gjennom en artikkel hvor det sto at Thomas Numme hadde gått der.

– Jeg hadde lyst på en like kul jobb som han hadde, så derfor ble det til at jeg søkte Volda. Jeg kom rett fra videregående, så med mine 19 år var jeg en av de aller yngste, sammen med Simon. Men det var et flott miljø og veldig bra sosialt sett, forklarer han til Mediaplanet.

I Simons tilfelle var det moren hans som hadde lest at Synnøve Svabø hadde gått der og dermed ble det dit han også søkte seg.

– Mange av vennene mine reiste til større steder, blant annet til Oslo for å studere, men jeg hadde lyst til å reise et sted hvor jeg ikke kjente noen. Der jeg kunne starte helt fra scratch, klare meg selv og være litt utenfor komfortsonen, sier Simon tankefullt.

Simon og Emil studerte begge journalistikk i Volda. Les mer om journalistikkutdanninga, hvor du kan spesialisere deg i:

Et praktisk studium

Det begge trekker frem som ekstra positivt er at studiet er så praktisk rettet, og at de lærte seg å bruke samme typer kameraer og redigeringssystemer som NRK og TV 2 bruker.

– Vi produserte masse student-TV mens vi var der, og det er jo ganske spesielt å stå med mikrofon og kamera og skulle sende live fra kantina midt i lunsjen mens det er fullt av folk der. Det lærer du mye mer av enn av å studere medievitenskap på universitetet, smiler Simon.

– Det er jo det praktiske vi lærte som var det aller viktigste, og som vi fikk bruk for med en gang vi kom ut i jobb, skyter Emil inn, jeg har nesten aldri vist frem en eneste karakter for å få jobb. Det er arbeidsprøvene med TV-innslagene som jeg lagde mens jeg studerte i Volda som har gitt meg jobber og som er årsaken til at jeg jobber i NRK-sporten i dag, fortsetter han.

Ligger langt fremme

Steinar Høydal som er førstelektor i journalistikk forteller at høgskolen alltid har ligget langt fremme rent teknologisk.

Steinar Høydal
Førstelektor Steinar Høydal

– I medieverdenen skjer det store forandringer hele tiden og utviklingen går raskt. Derfor er det helt avgjørende at ikke vi henger etter, men at vi ligger et hestehode foran. Sånn har det egentlig alltid vært i Volda. Da jeg jobbet i TV 2, og fortsatt brukte videotape til opptakene, begynte høgskolen å bruke kameraer med harddisk, og det var lenge før oss. Jeg tror det er helt avgjørende at vi ligger i forkant, hvis ikke blir vi ikke attraktive nok verken for studentene eller arbeidsgivere,
forklarer han.

Et eksempel er utstyret de avvikler sendinger på og radiostudioet de har bygd opp, det er nesten helt identisk med studioene som NRK bruker.

– Vi har dessuten et stort lager med utstyr som gjør at studentene våre kan booke det utstyret de trenger enten det er for å lage en reportasje, eller kanskje produsere en TV-dokumentar. Dette er profft utstyr som de kan bruke så lenge de holder på med et prosjekt der de trenger det, tilføyer Høydal.

En medieutdanning med sterk profil

Høgskolen holder tett kontakt med mediebransjen, og blant lærekreftene på skolen er det både teoretikere og praktikere fra media. De inviterer også folk fra mange medier som for eksempel TV 2, NRK og VGTV til å være gjesteforelesere. I tillegg reiser de også ut med studenter og besøker ulike redaksjoner. Høgskulen i Volda er svært anerkjent og derfor stiller studenter med Volda på CV’en sterkt i konkurransen om jobbene.

– Det har gått mange kjente profiler der. Det styrker nok også profilen til skolen, sier Simon.

– Også blir det kanskje en slags kjedereaksjon. For når noen kjente personligheter har gått i Volda, så tiltrekkes andre av det også. Det var jo egentlig det som var tilfellet for begge oss, tilføyer Emil.

Noen råd til slutt

– Klin til og produser så mye som mulig. Det er det du lager av radioinnslag, TV-innslag, eller det du skriver som du vil få mest nytte av senere, sier Emil.

– Ja, det Volda tilbyr er en veldig god grunnpakke som gjør deg attraktiv for arbeidsgivere i media. Men vær klar over at bransjen er tøff. Derfor er det viktig at du tør å løfte av røret, ringer redaksjoner og forteller om deg selv, eller ber om å få komme i møter. Å være på hugget på den måten vil du helt sikkert tjene på i lengden, konkluderer Simon.

Høgskulen i Volda tilbyr disse bachelorgradene i mediefag:

 

Studieinnhald

Bachelorutdanninga gir deg ei grundig innføring i journalistikk, slik den vert praktisert i moderne mediehus. Du får god trening i journalistisk arbeid og kunnskap om journalistikk som fag. Som journalist må du vurdere idear og prioritere nyheiter. I tillegg til god allmennkunnskap, er det viktig å kjenne til media si rolle og funksjon i samfunnet, samt nyheitskriterium og nyheitskjelder. I løpet av studiet skal du kunne meistre relevante journalistiske verktøy, teknikkar, sjangrar og uttrykksformer.
Høgskulen i Volda legg stor vekt på å bruke same utstyr som du finn ute i bransjen.

Praksis og utveksling i utlandet

Studentane kan ta delar av journalistikkutdanninga i utlandet. Vi vil mellom anna rå til utveksling til våre samarbeidsinstitusjonar i Australia, Belgia, Danmark, Irland, Storbritannia eller Tyskland. Det er også mogleg å ha studieopphald på dei andre nordiske journalistutdanningane.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er organisert i ein kombinasjon av teori og praksis med førelesingar og praktiske oppgåver, enkeltvis og i grupper. Arbeidet varierer frå dei enklaste journalistiske arbeidsteknikkar til meir analyserande og undersøkjande journalistikk. I løpet utdanninga skal du ha fire periodar med obligatorisk praksis.
I det siste semesteret blir studentane utplassert i ulike mediebedrifter. Her skal dei inn i ein redaksjon og arbeide som journalistar. 
Les meir om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.
(blir publisert innan 1. mars 2021)

Aktuelle yrke og vidare studium

Kunnskapsrike og kreative journalistar med ei medviten haldning til yrkesrolla si er etterspurde i bransjen. Studentane ved journalistutdanninga får gode praksisplassar i ulike mediebedrifter, noko som kan gi framtidige tilsetjingar.    
Bachelorgraden dannar grunnlag for opptak til relevante mastergrader, som til dømes Master in Media Practices ved Høgskulen i Volda.

 • Heiltid
 • Varigheit 6 semester (3 år)
 • 180 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsfrist 15.04.2021
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt