Bachelorgrad

Medieproduksjon

Heiltid

Er du kreativ, engasjert og vil jobbe i mediebransjen i framtida? Ved Bachelor i medieproduksjon lærer du å skrive, produsere, og distribuere historier med lyd og bilete i ulike sjangrar. Du skal utvikle konsept til medieproduksjonar, og produsere innhald mot nett, innanfor dokumentar og fiksjon, oppdragsfilm og reklame.

Stengt for søking

Søknadskode : 223 845

Innblikk

Maiken Mathisen

Maiken sin største lidenskap er å arbeide med kultur og å engasjere seg for å få ungdomar inn i kulturlivet. Etter å ha studert medieproduksjon ved Høgskulen i Volda, arbeidar ho no ved det Norske teateret som innhaldsprodusent for kommunikasjonsavdelinga. Se studietilbodet

Filmskaparens Narnia-historie

Etter å ha vore utanbygdes og prøvd både student- og yrekslivet, fann Atle Vasbotn Remmereit studiet og miljøet som kompletterte han som filmskapar i Volda. I dag driv han sitt eige filmselskap i heimbygda.

Fra Volda til 71° Nord

Fra Volda til 71° Nord

Jeg er en renspikka freelancer som lever fra måned til måned. Men har man litt jobb her og der går det fnt an å overleve på det.

Høgt oppe med filmproduksjon

Høgt oppe med filmproduksjon

Han har filma for verdas beste regissør av ekstremsportfilmar lenge før han er ferdig med utdanninga si i Volda. Men aller helst vil Matias Myklebust vidareutvikle produksjonsselskapet sitt og få sine eigne filmar ut i verda.

Live-produsent i VGTV - Chris Håvard Berge

Live-produsent i VGTV

Han var i Sotsji for å dekkje Sjakk-VM, og sende frå taket på VG-huset under Fotball-VM. Tidlegare mediestudent Chris-Håvard Berge er ikkje i tvil om at eit stort frivillig engasjement bidrog sterkt til at han fekk jobben som live-produsent i VGTV.

Vart forma i Volda

Vart forma i Volda

Det var under studietida i Volda at Marius Sunde for alvor fekk auga opp for grafisk design. I dag arbeider 26-åringen for det verdskjende arkitekt- og designkontoret Snøhetta. Det var under studietida i Volda at Marius Sunde for alvor fekk auga opp for grafisk design.

Info og frister

Varigheit 6 semester (3 år)

Studiepoeng 180

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2020

Studieinnhald

Studieprogrammet er praktisk retta. Du lærer å utvikle ulike konsept til medieproduksjonar, og jobbar “hands-on” med profesjonelt kamera- og lydutstyr. Du skal gjennom studiet få tekniske, profesjonelle og kreative ferdigheiter, og evne til å bruke dei på tvers av ulike roller og produksjonsprosjekt.

I studiet inngår internt og eksternt prosjektarbeid og produksjonspraksis.

 

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Internasjonalisering

Det er mogleg å gjennomføre delar av studiet i utlandet, med utveksling til våre samarbeidsinstitusjonar i Australia, New Zealand, USA, Nederland eller Danmark.  

 

 

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er organisert som ein kombinasjon av forelesingar, verkstadar og praktisk arbeid både individuelt og i grupper. Det kan bli undervist på engelsk i nokre emne.

Som del av studiet inngår både praksisopphald, større prosjektarbeid og produksjonar for ulike oppdragsgivarar. Du jobber både individuelt og i team. 

Studentane må ha eigen bærbar PC som er eigna for arbeid med medieproduksjon. 

 

 

Aktuelle yrke og vidare studium

Med ein bachelor i Medieproduksjon kvalifiserer du deg for mange ulike yrke i mediebransjen. Du kan mellom anna få ei karriere innanfor dokumentar og fiksjon, oppdragsfilm og reklame.

Studiet gir også grunnlag for videre studium på mastergradsnivå, som for eksempel Master in Media Practices ved Høgskolen i Volda. 

 

 

 

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:

Silje Birknes

Studieplan

Bachelor i medieproduksjon

Studieprogram: 
Bachelor i medieproduksjon
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
180
Studielengd: 
6 semester
Kull: 
2019
Studieplassar: 
25
Studietype: 
Bachelorgradsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Om studiet

I bachelor i medieproduksjon lærer du å skrive, produsere, og distribuere historier med lyd og bilde innenfor flere sjangre. Du utvikler konsepter til medieproduksjoner, og jobber “hands-on” med profesjonelt kamera- og lydutstyr. Gjennom ulike emner skal du produsere innhold mot nett, innenfor dokumentar og fiksjon, oppdragsfilm og reklame.

Utdanningen kvalifiserer til mange ulike yrker i mediebransjen. Du kan blant annet få en karriere innenfor dokumentar og fiksjon, oppdragsfilm og reklame. Studiet danner også grunnlag for videre studium på mastersgradnivå, som for eksempel Master in Media Practices ved Høgskulen i Volda.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sees i sammeheng med innhold og arbeidsmåter i emnene. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgende læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Kandidaten i Medieproduksjon har:

 • Kunnskap om og kritisk forståelse av etablerte prinsipper innen enkamera- og flerkameraproduksjon.
 • Kunnskap om og kritisk forståelse av medieformer, sjangre, teknologisk utvikling, og sammenhenger, og hvordan de organiserer mening og påvirkning.
 • Kunnskap om og forståelse av ulike sammenhenger når det gjelder produksjon av kreative, digitale verk, og hvordan disse sammenhengene påvirker produksjonsprosessene.
 • Kunnskap om og kritisk forståelse av fortellermodeller og teknikker.
 • Kunnskap om og kritisk forståelse av medie- og kommunikasjonsteori, rammeverk og modeller.

 

Ferdigheiter

Kandidaten i Medieproduksjon kan:

Kognitive og intellektuelle ferdigheter:​

 • Gjennomføre undersøkelser og kildearbeid for essays, rapporter og kreative prosjekter, med bruk av metoder som passer til formålet.
 • Effektivt formidle informasjon i ulike former som passer til målgruppen.
 • Bruke etablerte teknikker til å planlegge og gjennomføre prosjekter, og foreslå løsninger på problemer som oppstår ved bruk av disse tilnærmingene.
 • Analysere og kritisk evaluere medieinnhold og påvirkning.
 • Reflektere over egen personlige, faglige og akademiske utvikling.

Fagspesifikke / profesjonelle ferdigheter:

 • Utvikle omfattende tekniske, profesjonelle og kreative ferdigheter, og evnen til å bruke dem på tvers av ulike roller og produksjonsprosjekter.
 • Demonstrere selvtillit og personlig ansvar, basert på fagspesifikk kunnskap og forskning, i beslutningsprosesser innen spesifikke produksjonsroller og tekniske roller.
 • Utøve informerte vurderinger i planlegging og implementering av produksjoner, og etterligne nåværende og ledende faglige ferdigheter.
 • Bruke utstyr for medieproduksjon selvstendig og effektivt.

 

Generell kompetanse

Kandidaten i Medieproduksjon kan:

 • Tolke og forhandle en oppdragsbeskrivelse, og levere arbeid i henhold til oppdrag hva gjelder innhold, lengde, format og deadline.
 • Bruke oppfinnsomhet, entreprenørskap, og digitale ferdigheter, til å håndtere publikum, klienter, og kreative team.
 • Demonstrere kunnskap om relevante faglige og etiske problemstillinger.
 • Demonstrere kunnskap om relevante organisatoriske rammer og prinsipper.

 

Organisering og arbeidsmåtar

Undervisningen er organisert som en kombinasjon av forelesninger, verksteder, nettbaserte læringsmoduler, og praktisk arbeid både individuelt og i grupper. Som del av studiet inngår både praksisopphold, større prosjektarbeid og produksjoner for ulike oppdragsgivere. Du jobber både individuelt og i team. 

Det går fram av emneplanene om det er obligatorisk frammøte til undervisningen. Du kan lese mer om obligatorisk frammøte i gjeldende Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda. 

Studentarbeid som blir produsert og dokumentert i løpet av studiet vil kunne bli brukt som eksempel ved senere kurs, eller i skolen sin informasjon om egne aktiviteter.

 

Navn: 
Bachelor i medieproduksjon
Emne2019 Haust2020 Vår2020 Haust2021 Spring2021 Haust2022 Vår
Obligatoriske fellesemne
30
15
15
15
15
15
Valgfritt emne (se lista nederst i tabellen)
15
15
Valgfritt emne (se lista nederst i tabellen)
15
Bacheloroppgave: Enten MID230 (30 stp.) eller MID203 (15 stp.) + valgfritt emne (15 stp.)
30
 
30
 
15
 
 
Valgfritt emne (se lista nederst i tabellen)
Andre moglege valemne 15 stp. X 2:
 
15
 
15
 
15
 
15
Krav til utstyr eller ferdigheiter

Høgskulen i Volda har en godt utstyrt maskinpark som er tilgjengeleg for studentene til spesielle formål. For økt kvalitet og kontinuitet krever vi at studentene har egen bærbar PC som er egnet til medieproduksjonsarbeid, samt minnekort (SD) til bruk i kamera/lydutstyr. 

Praksis

I studiet inngår intern og ekstern prosjekt- og produksjonspraksis. Nærmere retningslinjer for praksis hvert studieår blir gitt ved semesterstart.

Internasjonalisering

Det er mulig å gjennomføre deler av studiet i utlandet, med utveksling til våre internasjonale samarbeidsinstitusjoner. Studiet er lagt opp slik at 4. semester ved et universitet i utlandet. Dette semesteret består av et obligatorisk og et valgfritt emne. Studenter som velger utveksling må i utvekslingsoppholdet velge et emne som tilsvarer det obligatoriske emnet. Høgskulen i Volda tar også i mot både studenter og gjesteforelesere fra utlandet. Det blir derfor undervist på engelsk i noen emner og enkeltforelesninger.

Kostnader

For økt kvalitet og kontinuitet krever vi at studentene har egen bærbar PC som er egnet til medieproduksjonsarbeid, samt minnekort til bruk i kamera/lydutstyr.

I tillegg anbefaler vi studentene å abonnere på Adobe Creative Suite, noe som med studentrabatt gir en kostnad på 150-200,- per mnd.

Studenten må påregne noen kostnader til materiell, samt transport og overnatting i forbindelse med frivillige ekskursjoner. Mer informasjon om dette blir gitt der dette er aktuelt i den enkelte emneplan.

Ansvarleg
Silje Birknes