Medieproduksjon

Bachelorgrad

Ønsker du eit kreativt yrke? Ved bachelor i Medieproduksjon jobbar du med innhaldsproduksjon og historieforteljing med video. Du utviklar konsept til faktabaserte medieproduksjonar og lærer å planlegge, produsere og distribuere innhald til ulike plattformer. Studiet er akademisk forankra med ein teoretisk del der du lærer å analysere og vurdere medieinnhald.

Detaljert studieplan blir publisert innan 1. mars 2021

 • Heiltid
 • Varigheit 6 semester (3 år)
 • 180 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsfrist 15.04.2021
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse. Det krevst ingen forkunnskapar innanfor mediefag. Det faglege innhaldet i første studieår er på eit grunnleggande nivå.

   

Innblikk i studiekvardagen

Maiken sin største lidenskap er å arbeide med kultur og å engasjere seg for å få ungdomar inn i kulturlivet. Etter å ha studert medieproduksjon ved Høgskulen i Volda, arbeidar ho no ved det Norske teateret som innhaldsprodusent for kommunikasjonsavdelinga. 

Journalistikkstudentar tek deg med på omvising i det nye mediebygget som skal stå klart sommaren 2021. 

Studentarbeid ved Høgskulen i Volda

Fengende filmer og tøffe konsept, laget av mediestudenter ved Høgskulen i Volda, har slått godt an når biblioteket har spredd dem i sine kanaler i sosiale medier.

Fengende filmer og tøffe konsept, laget av mediestudenter ved Høgskulen i Volda, har slått godt an når biblioteket har spredd dem i sine kanaler i sosiale medier. 

– Vi ønsker å fokusere på hvordan vi kan gjøre biblioteket sexy for studentene. Vi har så mye å by, synes leder for biblioteket ved Høgskulen i Volda, Mona Iren Auganæs.

Det svarer så absolutt innholdet hun og kollegaene har sluppet i sosiale medier de siste ukene til. Hver uke har de lagt ut en ny film som forteller noe om biblioteket og deres mangfoldige tilbud til studentene, ofte på en humoristisk og lettlivet måte.

Imponert

Midt i blinken for den største målgruppa for høgskolebiblioteket, studentene, skulle en tro.

– Ja, det var en av grunnene til at vi ønsket å få med mediestudenter på et slikt prosjekt. De vet best hvordan en snakker til dem som målgruppe, sier Auganæs, som ikke kan annet enn å glise bredt over resultatet.

– Studentene er så flinke, det er virkelig høyt nivå på arbeidet deres. Og når det i tillegg er førsteårsstudenter, blir det bare enda mer imponerende, forteller biblioteklederen om innholdet som ble laget i vår og sluppet nå i høst.

Biblioteket er aktive i sosiale medier med nyttig informasjon, artige innslag og konkurranser. Følg dem på Facebook og Instagram, der du vil finne det mediestudentene har laget.

Nedenfor kan du se en av filmene studentene har laget.

Studieinnhald

Medieproduksjon er eit praktisk-teoretisk studieprogram. Den praktiske delen av studiet har fokus på historieforteljing med video. Du lærer om dramaturgi, visuelt språk og produksjonsteknikk, og utviklar kreative, tekniske og profesjonelle ferdigheiter. Det blir lagt vekt på teamarbeid og samarbeidsevner. Den teoretiske delen av studiet er medievitskapeleg. Her lærer du sentrale omgrep og teoriar knytt til analyse av ulike typar medieinnhald og tilhøvet mellom media og publikum. Større prosjektarbeid, produksjonar for eksterne oppdragsgivarar og produksjonspraksis inngår som ein del av studiet.

Med ein bachelor i Medieproduksjon kvalifiserar du deg til mange kreative yrker. Du kan jobbe med utvikling av medieprodukt i ulike format og med innhaldsproduksjon til ulike plattformer i produksjonsselskap, moderne mediehus og bedrifter.

Du får også eit godt grunnlag for vidare studiar på mastergradsnivå, som til dømes Master in Media Practices ved Høgskulen i Volda.

 

Praksis og utveksling i utlandet

Det er mogleg å gjennomføre delar av studiet i utlandet, med utveksling til våre samarbeidsinstitusjonar i Australia, New Zealand, USA, Nederland eller Danmark.  

 

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisinga er organisert som forelesingar og workshop, og du vil jobbe både individuelt og i grupper. Det forventast at du bruker tid til å jobbe sjølvstendig med fagstoffet i tillegg til organisert undervising, både i praktiske og teoretiske emne. Det kan bli undervist på engelsk i enkelte emne. Du må ha eigen berbar PC som er eigna til Adobe programvare (bildebehandling- og redigeringsprogram).

 

Aktuelle yrke og vidare studium

Med ein Bachelor i medieproduksjon kvalifiserer du deg for mange ulike kreative yrke. Du kan jobbe med utvikling og produksjon av medieprodukt i ulike sjangre, og med innhaldsproduksjon til ulike plattformar.

Du får også et godt grunnlag for vidare studium på mastergradsnivå, som til dømes Master in Media Practices ved Høgskulen i Volda.

 

 • Heiltid
 • Varigheit 6 semester (3 år)
 • 180 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsfrist 15.04.2021
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse. Det krevst ingen forkunnskapar innanfor mediefag. Det faglege innhaldet i første studieår er på eit grunnleggande nivå.

   

Søk studieplass!

Søknadskode : 223 845

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt