Bachelorgrad

Medieproduksjon

Heiltid

Ønsker du eit kreativt yrke? Ved bachelor i Medieproduksjon jobbar du med innhaldsproduksjon og historieforteljing med video. Du utviklar konsept til faktabaserte medieproduksjonar og lærer å planlegge, produsere og distribuere innhald til ulike plattformer. Studiet er akademisk forankra med ein teoretisk del der du lærer å analysere og vurdere medieinnhald.

Detaljert studieplan blir publisert innan 1. mars 2021

Stengt for søking

Søknadskode : 223 845

Info og frister

Varigheit 6 semester (3 år)

Studiepoeng 180

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2020

Studieinnhald

Medieproduksjon er eit praktisk-teoretisk studieprogram. Den praktiske delen av studiet har fokus på historieforteljing med video. Du lærer om dramaturgi, visuelt språk og produksjonsteknikk, og utviklar kreative, tekniske og profesjonelle ferdigheiter. Det blir lagt vekt på teamarbeid og samarbeidsevner. Den teoretiske delen av studiet er medievitskapeleg. Her lærer du sentrale omgrep og teoriar knytt til analyse av ulike typar medieinnhald og tilhøvet mellom media og publikum. Større prosjektarbeid, produksjonar for eksterne oppdragsgivarar og produksjonspraksis inngår som ein del av studiet.

Med ein bachelor i Medieproduksjon kvalifiserar du deg til mange kreative yrker. Du kan jobbe med utvikling av medieprodukt i ulike format og med innhaldsproduksjon til ulike plattformer i produksjonsselskap, moderne mediehus og bedrifter.

Du får også eit godt grunnlag for vidare studiar på mastergradsnivå, som til dømes Master in Media Practices ved Høgskulen i Volda.

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Det krevst ingen forkunnskapar innanfor mediefag. Det faglege innhaldet i første studieår er på eit grunnleggande nivå.

 

Internasjonalisering

Det er mogleg å gjennomføre delar av studiet i utlandet, med utveksling til våre samarbeidsinstitusjonar i Australia, New Zealand, USA, Nederland eller Danmark.  

 

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisinga er organisert som forelesingar og workshop, og du vil jobbe både individuelt og i grupper. Det forventast at du bruker tid til å jobbe sjølvstendig med fagstoffet i tillegg til organisert undervising, både i praktiske og teoretiske emne. Det kan bli undervist på engelsk i enkelte emne. Du må ha eigen berbar PC som er eigna til Adobe programvare (bildebehandling- og redigeringsprogram).

 

Aktuelle yrke og vidare studium

Med ein Bachelor i medieproduksjon kvalifiserer du deg for mange ulike kreative yrke. Du kan jobbe med utvikling og produksjon av medieprodukt i ulike sjangre, og med innhaldsproduksjon til ulike plattformar.

Du får også et godt grunnlag for vidare studium på mastergradsnivå, som til dømes Master in Media Practices ved Høgskulen i Volda.

 

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:

Silje Birknes

 

Innblikk

Maiken Mathisen

Maiken sin største lidenskap er å arbeide med kultur og å engasjere seg for å få ungdomar inn i kulturlivet. Etter å ha studert medieproduksjon ved Høgskulen i Volda, arbeidar ho no ved det Norske teateret som innhaldsprodusent for kommunikasjonsavdelinga. 

Matias Myklebust

Matias Myklebust laga sin første skifilm som åtteåring. I dag er han busett i Volda og arbeidar i filmproduksjonsfirmaet Ranglefant som han og ein medstudent starta i studietida.