Svend Aspaas

PR, kommunikasjon og media

Bachelorgrad

Er du interessert i fagfelt som marknadsføring, journalistikk, PR og marknadskommunikasjon? Då kan ein Bachelor i PR, kommunikasjon og media vere noko for deg!

Høgskulen i Volda har i dag eit av dei mest sentrale utdanningsmiljøa innanfor media og kommunikasjon i Noreg. Vi samarbeider tett med arbeidslivet, noko studentane får nytte av gjennom relevante gjesteforelesingar og gode praksisordningar.

Alle organisasjonar kommuniserer med omverda, og behovet for meir og betre kommunikasjon aukar. Korleis ein organisasjon kommuniserer med seg sjølv og omverda, har innverknad på blant anna omdøme, effektivitet og økonomi. Har du lyst til å vete meir om utdanninga, lytt til podcast frå studentane.

 • Heiltid
 • Varigheit 6 semester (3 år)
 • 180 studiepoeng
 • Start haust
  Application period 01.02.2022 - 20.04.2022
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan

Innblikk i studiekvardagen

I Volda skjønte Maren Aas Nakken at ho verkeleg var god i noko. Etter fullført utdanning innan PR, kommunikasjon og media ved Høgskulen i Volda jobbar ho no med influencerar og Youtubarar i Splay One.

Silicon Valley

Utdanningane ved Høgskulen i Volda har mykje praksis og er knytt tett opp til arbeidslivet. Svend Aspaas opplevde «en helt ny verden» gjennom praksisperioden sin i Silicon Valley. Det er en av mange muligheter studenter i Volda kan ta for å få viktig arbeidserfaring.

Svend Aspaas opplevde «en helt ny verden» gjennom praksisperioden sin i Silicon Valley. Det er en av mange muligheter studenter i Volda kan ta for å få viktig arbeidserfaring.

– Da jeg har fått lov til å jobbe med verdens aller beste innen teknologi og kommunikasjon i kombinasjon med utenlandserfaring, er det en sentral del av utdannelsen min som utruster meg til å bli morgendagens kommunikatør, mener Aspaas. Han var ferdig med bachelorgraden i PR, kommunikasjon og media våren 2019 og tilbrakte store deler av det siste semesteret i hovedsetet for medier og teknologi i verden – Silicon Valley. Der hvor Facebook, Apple, Google, Netflix og mange andre av de største medie- og teknologibedriftene i verden har sine hovedkontor. Aspaas er i ekstern praksis som student. Men på jobb for Innovasjon Norge som en hvilken som helst annen ansatt.

Ulik praksis

Slik kan deler av studiehverdagen for en Volda-student være. Alle reiser naturlig nok ikke til USA for å få nyttig arbeidserfaring gjennom studietida, men Høgskulen i Volda har alltid lagt vekt på at studiene skal være praksisnære. Grunnskolelærerstudentene tar over og styrer en hel barne- eller ungdomsskole skole ei uke, sosionomer reiser til Tanzania for å utøve sitt framtidige yrke og idrett og kroppsøving-studenter er skiinstruktører for barn og unge med ulike utfordringer på Bjorli. Lista kan gjøres veldig lang – hensikten er at studenter som kommer fra Volda skal være rusta til å gå rett inn i jobb når de er uteksaminert.
Det er også målet førstelektor Tormod Utne jobber etter når han utdanner framtidas journalister. I det siste semesteret blir studentene utplassert i attraktive praksisplasser i ulike mediebedrifter. Her går de inn i en redaksjon og arbeider som journalister i ti uker. – De reiser til redaksjoner over hele landet, men de aller fleste drar til rikspressen og jobber for VG, Dagbladet, NRK, TV 2, Aftenposten og P4, forteller Utne. 

Jobbnært som mulig

Disse mediehusene tar inn praksisstudenter fra Volda år etter år, slik har det vært lenge. – Alle redaksjoner som hadde studenter fra oss forrige år, ville ha i år også, fortsetter Utne. Han og kollegaene forsøker å lage de interne praksisene ved Høgskulen i Volda så lik arbeidslivet som mulig, og studentene lager saker for et reelt publikum. Det er heller ikke tilfeldig at den eksterne praksisen i mediebedrifter er lagt til det siste semesteret av bachelorutdanninga. – Om de ikke allerede har fått fast jobb, får de ofte sommerjobber eller vikariater hos den praksisbedriften de har vært. Suksessfaktoren er at studentene våre skal være «svømmedyktige» før det siste halvåret, slik at de kan gjøre en god jobb i ekstern praksis for så forhåpentligvis å gå ut i jobb etterpå, forklarer førstelektoren.

Inspirerende

Utne har også hatt en viktig finger med i spillet for å få til praksismuligheten i Silicon Valley, hvor Innovasjon Norge er den viktigste samarbeidspartneren. Opplegget er nå er inne i sitt andre år. Svend Aspaas er den tredje som har fått nytt godt av denne spesielle erfaringa som mediestudenter fra Volda kan få i USA, til våren reiser to nye over. For utenom Aspaas som jobbet for Innovasjon Norge, hadde journaliststudent Hans Ivar Moss Kolseth praksis for Teknisk Ukeblad i Silicon Valley vårsemesteret 2019.
– Jeg hadde arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom kommunikasjon og teknologi. Innovasjon Norge har også gitt meg verdifull kunnskap innen bedriftsutvikling og verdiskapning, noe som har gitt meg et svært godt utgangspunkt for min videre karriere. Jeg tror at de som forstår media og teknologi, blir de dyktigste kommunikatørene i framtiden. Det har vært utrolig inspirerende å jobbe sammen med så dyktige kollegaer, forteller Aspaas, som blant annet hadde ansvaret for besøket av Norges digitaliseringsminister, Nikolai Astrup.

– Helt spesielt

«Ydmyk» og «takknemlig» er to ord han bruker om sjansen han fikk til å lære og ikke minst knytte gode kontakter i et helt unikt miljø. Hver morgen ble han hentet med bil og kjørt til kontoret som ligger i hjertet av Silicon Valley – Palo Alto. 
– Kontoret brukte jeg i løpet av dagen som en base mellom alle møtene rundt om i Silicon Valley. På ettermiddagen dro jeg som regel ut på arrangement for å lære mer om interessante temaer, møte folk og bygge nettverk. Det var flere hundre slike arrangement å velge i hver kveld. Helt spesielt, synes Aspaas. Så er det heller ikke helt vanlig at norske mediestudenter har praksis i Silicon Valley. – Ingen andre enn Høgskulen i Volda tilbyr det etter som jeg vet, svarer førstelektor Utne.
 

Kriseleiinga i Herøy kommune gjennomførte nyleg ei kriseøving ved Høgskulen i Volda (HVO). Studentar og fagfolk ved Avdeling for mediefag hadde lagt til rette for ei øving som testa beredskapsplanar, krisekommunikasjon og mediehandtering. – Eit veldig godt opplegg frå HVO si side. Øvinga var so realistisk at vi tidvis trudde det var ekte, seier ordørar i Herøy Bjørn Prytz.

Kriseleiinga i Herøy kommune gjennomførte nyleg ei kriseøving ved Høgskulen i Volda (HVO). Studentar og fagfolk ved Avdeling for mediefag hadde lagt til rette for ei øving som testa beredskapsplanar, krisekommunikasjon og mediehandtering. – Veldig godt opplegg frå HVO si side. Øvinga var so realistisk at vi tidvis trudde det var ekte, seier rådmann og leiar for kriseleiinga i Herøy Bjørn Prytz.

Studentar på mastergradsemna Risk Communication og Issue Management og Offentleg kommunikasjon og leiing hadde gjort godt arbeid med undersøkingar i førekant. Dei hadde skrive dei ulike scenarioa, dei organiserte mediespelet og hadde elles ansvaret for planlegging og gjennomføring av dagen. Journaliststudentar i praksis tok del som pågåande journalistar.

Tidlegare lensmann Guttorm Hagen var engasjert som ekstern rådgjevar og held føredrag der han mellom anna gjorde ei vurdering av innsatsen til kriseleiinga i Herøy i lys av eit langt arbeidsliv som politimann.

En praktisk medieutdanning med mange jobbmuligheter ble den rette hylla for Eli Helland. Bli bedre kjent med bachelorgraden PR, kommunikasjon og media og Elis studieliv i Volda her.

En praktisk medieutdanning med mange jobbmuligheter ble den rette hylla for Eli Helland. Bli bedre kjent med bachelorgraden PR, kommunikasjon og media og Elis studieliv i Volda her. 

Eli Helland

Hei! Jeg heter Eli Helland og går 1. året på PR, kommunikasjon og media i Volda. Etter videregående bodde jeg et år i Berlin og tok ex.phil. og lærte meg tysk. Etter året i Tyskland var jeg veldig usikker på hva jeg ville gjøre, så jeg gikk et årsstudie i medievitenskap på NTNU. Men jeg fant raskt ut at jeg ville gå en utdanning med mer praksis og et mindre klassemiljø. Da falt valget på Volda!   

Bacheloren i PR er en god blanding av teori og praksis. Vi er en liten klasse på vell 40 studenter fra hele landet. Det et stort spenn av både alder, interesser og personligheter i klassen. I undervisningen er vi innom en rekke fagfelt som markedskommunikasjon, journalistikk, poltikk, lobbyisme og organisajonspsykologi. I sjette semester er man på utplassering i ca. ti uker i en bedrift, byrå eller organisasjon. 

Noe som er veldig kult med PR-studie er at det er nært knyttet til næringslivet. Vi har ofte flinke gjesteforelesere fra forskjellige bedrifter som kommer og snakker for oss. Mange studenter går ofte rett ut i relevant jobb etter 3 år i Volda. 

Volda er en superfin bygd med masse engasjement og ting som skjer. Jeg sitter blant annet i styret til DOKFILM 2021 og er nestleder for kommunikasjonsforeningen sin studentgruppe her i Volda. I tillegg kommer man ikke unna at Sunnmøre er sånn cirka det fineste stedet i Norge og er helt supert hvis du liker å gå på toppturer eller driver med sport.  

Praksis og utveksling i utlandet

Det er mogleg å gjennomføre delar av dette studiet i utlandet. Høgskulen har gode utvekslingsavtaler med University of Westminister i London, Griffith College Dublin i Irland eller Hawaii Pacific University i USA.

Det er også mogleg med utveksling til andre samarbeids-institusjonar i Australia, Belgia, Danmark, Japan, Nederland, Sør-Korea og Tyskland.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er lagt opp i ein kombinasjon av førelesing, sjølvstudium, gruppearbeid og praktiske øvingar. Du får også tilbod om å delta på ein eller fleire studieturar. Det vert lagt stor vekt på samanhengen mellom teori og praksis, og undervisninga er kombinert med jobbrelevante praksisordningar.

Det siste semesteret skal du gjennomføre ekstern praksis i ei relevant kommunikasjonsavdeling eller i anna relevant verksemd.

Les meir om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Bachelor i PR, kommunikasjon og media kvalifiserer deg til kommunikasjonsfagleg arbeid i offentleg forvaltning, frivillige organisasjonar og private verksemder.

Relevante arbeidsplassar vil vere kommunikasjonsbyrå og ulike stillingar i både frivillig, privat og offentleg sektor. Her kan du blant anna jobbe som PR og kommunikasjonsrådgivar, innhaldsprodusent eller vere ansvarleg for sosiale medier.

Utdanninga kan også gi grunnlag for andre karrierevegar avhengig av arbeidsmarknaden, personlege interesser og eventuelt vidare studium. Bachelor i PR, kommunikasjon og media kvalifiserer for opptak til Master in Media Practices ved Høgskulen i Volda eller andre relevante mastergrader i Noreg eller i utlandet.

Studieplan

PR, kommunikasjon og media

Studieprogram: 
Bachelorstudium i PR, kommunikasjon og media
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
180
Studielengd: 
6 semester
Kull: 
2021
Studieplassar: 
30
Studietype: 
Bachelorgradsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Om studiet

Alle organisasjonar kommuniserer med omverda. Behovet for meir og betre kommunikasjon aukar.  Bachelorprogrammet i PR, kommunikasjon og media skal utdanne sjølvstendige, leiande, kreative og kritiske kommunikasjonsmedarbeidarar.

Studiet kvalifiserer for kommunikasjonsarbeid i alle sektorar. Det gir kompetanse i å planleggje og gjennomføre kommunikasjonstiltak og å jobbe strategisk. PR- og kommunikasjonsutdanninga i Volda har opparbeidd eit svært tett samarbeid med arbeidslivet som studentane får nytte av i gjesteførelesingar frå sentrale kommunikasjonsfolk, gjennom praktisk prosjektarbeid og ekstern praksis. Studentane har lange praksisperioder kvart år.

Avdeling for mediefag i Volda er det sentrale utdanningsmiljøet i Noreg innan media og kommunikasjon. Her har det vore tilbod om kommunikasjonsutdanning sidan 1971, i tett samspel med journalistikk- og animasjonsutdanningane og no også medieproduksjon og mediedesign.

Studiet kvalifiserer til å kunne søkje om opptak på Master in Media Practices på Høgskulen i Volda.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Kandidaten skal

 • ha brei kunnskap om grunnleggjande tema, metodar, teoriar, problemstillingar og verktøy innan kommunikasjonsfaget
 • vere oppdatert på sentrale forskingsspørsmål innan kommunikasjonsteori, journalistikk og medievitskap
 • kunne oppdatere sin kunnskap om kommunikasjonsteori
 • ha kunnskap om kommunikasjonsfaget sin eigenart og plass i samfunnet
Ferdigheiter

Kandidaten skal

 • kunne meistre verktøy for mediefaga, teknikkar, sjangrar og uttrykksformer
 • kunne samarbeide om kommunikasjonprosjekt
 • kunne arbeide sjølvstendig og leie kommunikasjonsarbeid
 • kunne bruke relevant fagkunnskap, metodar og resultat frå forskings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillingar og treffe grunngjevne val
 • kunne reflektere kritisk over eigen fagleg praksis og justere denne under rettleiing
Generell kompetanse

Kandidaten skal

 • ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillingar
 • kunne planleggje og gjennomføre varierte arbeidsoppgåver og prosjekt som strekkjer seg over tid, åleine og som deltakar i gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kunne formidle sentralt fagstoff som teoriar, problemstillingar og løysingar både skriftleg og munnleg
 • kunne utveksle synspunkt og erfaringar med andre med bakgrunn innanfor fagområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenne til korleis innovasjonsprosessar fungerer
 • kunne utøve kritisk og sjølvstendig tenking og presentere eit velformulert resonnement
Organisering og arbeidsmåtar

Bachelorstudiet er oppbygd slik:

 • PR- og kommunikasjonsemne: 80 studiepoeng
 • Medievitskap: 40 studiepoeng
 • Journalistikk og samfunnskunnskap: 30 studiepoeng
 • Valfrie emne: 30 studiepoeng

I den valfrie delen av studiet har studentane stor fridom til å fordjupe seg i eit sjølvvald fagområde. Her kan ein anten velje medierelaterte emne ved Avdeling for mediefag, t.d. foto eller design, eller ein kan velje fordjuping på andre fagområde, t.d. samfunnsfag, økonomi eller språk. Dei valfrie emna vert valde i samråd med studierettleiar eller faglærar i samband med oppsett av utdanningsplan.

Det er lagt til rette for å gjennomføre 4. semester på ein annan institusjon i Noreg eller utlandet. Studentar med tidlegare fullførte studium i emne/fag frå andre høgskular/universitet i Noreg eller utlandet, kan søkje om å få desse godkjende og innpassa som valfri del av bachelorgraden. I studiet er det lagt opp til stor variasjon i undervisnings- og evalueringsformer. Undervisninga foregår både som forelesingar i store grupper, i mindre seminargrupper og som prosjektarbeid. Praktiske øvingar, både individuelt og i grupper, er også ein viktig del i mange av delemna. Evalueringsformene er varierte, og omfattar m.a. skuleeksamen, heimeeksamen, munnleg høyring og større sjølvvalde oppgåver.

Praksis

Kommunikasjonsutdanninga legg stor vekt på samanhengen mellom teori og praksis. Heilt frå første semester gjennomfører studentane ulike praktiske øvingar og prosjekt. Det første året er det lagt opp til interne oppgåver, seinare kan det vere aktuelt med større prosjekt i samarbeid med interessegrupper, organisasjonar og næringsliv i regionen.

Siste semester legg til rette for at studentar kan ha ekstern praksis i ei relevant kommunikasjonsavdeling eller anna relevant verksemd. Dette kan vere i offentleg forvaltning, i ein organisasjon, i ei bedrift eller i eit PR-byrå. Gjennom ein slik praksis kan studentane få eit unikt innblikk i kommunikasjonsfunksjonen i ulike verksemder og høve til å knyte verdfulle kontaktar med tanke på vidare karriere.

Internasjonalisering

Det er lagt til rette for å gjennomføre 4. semester på ein annan institusjon i Noreg eller utlandet. 

Anna
I deler av studiet er det krav om obligatorisk frammøte. Det blir gitt tilbod om å delta på ein eller fleire studieturar i løpet av utdanninga.
Ansvarleg
Kristian Fuglseth
 • Heiltid
 • Varigheit 6 semester (3 år)
 • 180 studiepoeng
 • Start haust
  Application period 01.02.2022 - 20.04.2022
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan
Stengt for søking

Søknadskode : 223 453

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt