Kvalitetsarbeid ved Høgskulen i Volda

Godkjent av Høgskulestyret 26.04.2018

HVO sitt kvalitetssystem skal bidra til å verkeleggjere høgskulen sin visjon:

- Kunnskap for framtida.