Helse- og sosialfag

Sosialarbeiderutdanningene ved Høgskulen i Volda

Barnevernspedagog: Vil du gjøre en forskjell for barn og unge som lever i utsatte livssituasjoner? På bachelor i sosialt arbeid- barnevernspedagog lærer du hvordan du hjelper barn som lever med omsorgssvikt, vold og overgrep til å leve trygge liv. Barnevernspedagoger jobber for å finne gode løsninger for barn og unge som har sosiale og psykiske problem, eller som står i fare for å få det. Barnevernspedagoger har stillinger innenfor kommunale barnevernstjenester, barnevernsinstitusjoner, barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner og rusinstitusjoner. Andre relevante arbeidsplasser er skoler, barn og unges nærmiljø og fritidsarenaer

Sosionom: Ønsker du å jobbe med mennesker (voksne og barn) som trenger hjelp og støtte i vanskelige livssituasjoner? På bachelor i sosialt arbeid- sosionom lærer du hvordan man kan forebygge, redusere og løse utfordringer for og med familier og enkeltpersoner. Sosionomer har stillinger innenfor NAV, barneverntjeneste, helse- og omsorgstjenester, rusomsorg, psykisk helsevern, skole, sykehus, familievern, kriminalomsorg, arbeid- og integreringstiltak, og i frivillige organisasjoner.

Studieprogramansvarlig og barnevernspedagog Betina Haug Olson og sosionomstudent Lena Emilie Welle forteller om de 2 sosialarbeiderutdanningene- barnevernspedagog og sosionom.
Litt om forelesningen:
-    En kort forelesning om sosionomutdanningen og barnevernspedagogutdanningen
-    Info om praksis – både i Norge og i utlandet
-    Jobbmuligheter etter endt utdanning
-    Anledning til å stille spørsmål.