Medieproduksjon

Er du kreativ, engasjert og vil jobbe i framtidas mediebransje?

Du vil møte nokre av våre studentar som fortel om studiet og studiekvardagen.

Les meir om studieprogrammet:

Medieproduksjon
 

Etter fullført bachelorgrad er det mogleg å bygge vidare på utdanninga med ein mastergrad. Høgskulen i Volda tilbyr landets einaste praktiske mastergrad innan media, Master in Media Practices. Her møtes mediestudentar frå animasjon, design, produksjon, journalistikk, kommunikasjon og pr til ein felles mastergrad, denne kan du lese meir om her