Religion

Religion, kultur og samfunn, samlingsbasert

Årsstudium Vidareutdanning (bachelornivå)

Studiet passar for deg som er interessert i religion, kultur, livssyn og etikk. Det er aktuelt for fleire yrkesgrupper som møter religionsmangfold både i privat og offentleg sektor, til dømes i innanfor skuleverket, helsesektoren, media og i ulike trus- og livssynssamfunn.

Du får kunnskap om religiøse tekstar, historia til kristendommen andre religionar og livssyn. Religions- og livssynsmangfaldet i Noreg i dag er også ein viktig del av studiet.

 • Deltid, Heiltid, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2023 -
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

Studieinnhald

Du kan velje mellom desse emna, kvart på 15 studiepoeng:

 • Religion og livssyn I (haust 23)
 • Religion, media og populærkultur (haust 23)
 • Religion og livssyn II (vår 24)
 • Religion og samfunn (vår 24)
 • Intercultural understanding (vår 24)

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

I kvart av dei samlingsbaserte emna vert undervisninga gjeven i form av forelesingar og gruppearbeid både på samlingar ved Høgskulen i Volda og digitalt. For kvart emne er det tre fysiske samlingar i semesteret, og kvar slik samling går over to dagar. I tillegg vert det studentarbeid og ulike digitale møtepunkt. Det er krav om 75% frammøte til undervisninga i desse emna, jf. Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, §4-6. 

Studiet er lagt til rette i undervisningsverktyet Canvas. Det primære ansvaret for læringsutbytet ligg hjå studenten sjølv gjennom lesing, oppgåveskriving, samarbeid med andre studentar, førebuing og aktiv deltaking i undervisninga.  

For eksamensordning, sjå emneplanar.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet er aktuelt for fleire yrkesgrupper som møter religionsmangfold både i privat og offentleg sektor. I kombinasjon med ei lærarutdanning kan studiet kvalifisere for undervisning i KRLE-faget i grunnskulen. 

Studiet kan godskrivast i Årsstudium i religion, kultur og samfunn.

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

Felles oppstart på zoom/hybrid mandag 21. august kl.1500

Link vert utsendt.

Studiestad for samlingane er Høgskulen i Volda. 

Det blir tre samlingar: 

1. Veke 35: 
REL153 Religion, media og populærkultur: måndag 28.august og tysdag  29. august.

REL151 Religion og livssyn 1: onsdag 30.august og torsdag 31.august.

 

2. Veke 39
REL151 Religion og livssyn 1: måndag 25.september og tysdag 26.september.

REL153 Religion, media og populærkultur: onsdag 27.september og torsdag 28. september.  

 

3. Veke 44
REL151 Religion og livssyn 1: måndag 30.oktober og tysdag 31. oktober,.

REL153 Religion, media og populærkultur: onsdag 1. november torsdag 2. november. 
 

Vi brukar læringsplattformen Canvas. Der finn du informasjon om undervisningsrom, arbeidskrav og eksamenar. 
Sjå elles informasjon om datoar og klokkeslett for 
eksamenar her

Pensum

Pensumlister for REL151 og REL153

 • Deltid, Heiltid, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2023 -
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

Søk studieplass!

Søknadskode : 4035

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt