Institutt for religion og livssyn

 

VELKOMMEN TIL STUDIER I RELIGION OG LIVSSYN
 

Er du interessert i religion, fleirkultur, etikk og filosofi?

Kan du tenkje deg å undervise i KRLE/RE på grunnskule eller videregåande skule?

Ynskjer du religionsfagleg kompetanse innafor t.d. helse og sosial eller som journalist?

Har du planar du å arbeide i livssynsorganisasjonar, t.d. kyrkjeleg arbeid?


… da er studier ved Institutt for religion og livssyn den rette staden.

Hos oss kan du ta heltids- og deltidsstudier, campus- og nettstudier, etter- og vidareutdanning.

Vi tilbyr ex.phil., årsstudium og fordypning i religion, livssyn og etikk, mastergrad i kulturmøte, og KRLE/RE i profesjonsutdanningane (grunnskulelærar, PPU og barnehage).

Du finner meir informasjon om instituttet og dei ulike studia på menyen under.

Instituttleiar er førsteamanuensis Ralph Meier