Profile picture for user RalphM

Ralph Meier

Førsteamanuensis

Institutt for religion og livssyn

Utdanning
Dr. theol., Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Tyskland, 1995.
Praktisk-teologisk seminar. Det teologiske Menighetsfakultet, 1989-1990.
Cand. theol., Göttingen, Tyskland, 1988
Teologistudiet, Tübingen, Tyskland, og Basel, Sveits, 1982-1988
 

Yrkeserfaring
Førsteamanuensis, Høgskulen i Volda, 2000-dd
Førsteamanuensis, NLA Høgskolen, Bergen 2007-2011
Prest, Stadthagen, Tyskland, 1994-2000
Bibliotekar, Albrecht-Bengel-Haus Tübingen, Tyskland, 1991-1994

Faglige nettverk, verv o.a.
Medlem, Det norsk-amerikanske historielaget i Norge (NAHA-Norge)
Medlem, Fellowship of European Evangelical Theologians (FEET)
Medlem, Arbeitskreis für evangelikale Theologie (AfeT)
Leder, Forskerforbundet, Høgskulen i Volda, 2016-2017
Styremedlem, Forskerforbundet, Høgskulen i Volda, 2012-2013
Representant, Representantskapet for KIFO - Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning, 2012-2015
Leder, Volda og Ørsta kyrkjeakademi, 2014
Styremedlem, Volda og Ørsta kyrkjeakademi, 2012-2015
Medlem, Nasjonalt fagråd for kristendomskunnskap og religionsvitenskap, 2009-2013
Leder, Storseksjon RLE, UH-nett Vest, 2009-2011
Instituttleder, Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag, 2007-2010

Forskningsområder og faglige interessefelt
Systematisk teologi
Dogmatikk/Kristen troslære
Etikk
Norske kirkesamfunn i Amerika på 1800-tallet
Den norske Synode i Amerika (1853-1917)
Filosofihistorie
Film og religion

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Danning, identitet og dialog : festskrift til Jan Ove Ulstein og Per Magne Aadnanes [ISBN 978-82-519-2419-1] 274s.
Publisert 2009 av Birger Løvlie, Ralph Meier, Arne Redse
Publisher: Tapir Akademisk Forlag

Carl Olof Rosenius : der schwedische Erweckungsprediger / Sven Lodin [ISBN 9783861473077]
Publisert 2009 av Ralph Meier

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

"Meine lieben Norweger". C.F.W. Walther und die Norwegische Synode 1857-1887.
Publisert 2023 av Ralph Meier

Fra episkopal statskirke til synodal frikirke. Synodalforfatning i Den norske synoden i USA på 1800-tallet
Publisert 2022 av Ralph Meier

Kirkeasyl og kirkebygg som hellig rom og tilfluktsted
Publisert 2020 av Ralph Meier

Norwegian-American Lutheran Identity in America until 1917: The Norwegian Synod, its Affiliation with the Missouri Synod, and Doctrinal Controversies
Publisert 2020 av Ralph Meier

Livssynsambassadører i skolen? Prosjektet «Ambassadors of Faith and Belief» i Redbridge som inspirasjon for norsk skole
Publisert 2019 av Ralph Meier

Nådevalgsstriden i Den norske synode 1880–1887 belyst ved en brevveksling
Publisert 2015 av Ralph Meier

Fra Kristiania til Kassel: Pinsebevegelsens begynnelse i Tyskland og forholdet til Gemeinschaftsbevegelsen
Publisert 2015 av Ralph Meier

Politische Ethik - der Staat
Publisert 2012 av Ralph Meier

Kirke og demokrati : den evangeliske tyske kirkens holdning til demokratiet, særlig i det 20. århundre
Publisert 2011 av Ralph Meier

Das Leben von Joachim Heubach
Publisert 2010 av Ralph Meier

Bibliographie Joachim Heubach
Publisert 2010 av Ralph Meier

Rechtfertigung und Heiligung
Publisert 2010 av Ralph Meier

Introduksjon : danning, identitet og dialog
Publisert 2009 av Birger Løvlie, Ralph Meier, Arne Redse

Lære om og lære av religion : om religionsundervisningen i England sammenlignet med Norge
Publisert 2009 av Ralph Meier

Christian Faith and Values of Democracy
Publisert 2007 av Ralph Meier

Gnade und Rechtfertigung
Publisert 2005 av Ralph Meier

A School in the heart of Africa, with Africa on its heart Nairobi Evangelical Graduate School og Theology (NEGST)
Publisert 2004 av Ralph Meier

"Eine Schule im Herzen Afrikas, mit Afrika im Herzen": Die "Nairobi Evangelical Graduate School of Theology" (NEGST)
Publisert 2004 av Ralph Meier

Gott als Richter und Retter erfahren: Rechtfertigung des Gottlosen
Publisert 2004 av Ralph Meier

Forkynnelse av loven - for evangeliets skyld : Hans Joachim Iwands bidrag til evangelisk homiletikk
Publisert 2001 av Ralph Meier

Anna

Bruk av film i trosopplæringen.
Publisert 2021 av Ralph Meier

"Kva skal vi gjere med denne hersens synda?": Om synd og nåde
Publisert 2021 av Ralph Meier

Menighetsråd i 100 år: hvordan det bli til og hva vi skal med det nå og framover
Publisert 2020 av Ralph Meier

Gedanken zur Kirche in Norwegen
Publisert 2019 av Ralph Meier

Norwegian Lutheran Identity in America until 1917
Publisert 2018 av Ralph Meier

The Norwegian Synod and the Missouri Synod
Publisert 2018 av Ralph Meier

C.F.W. Walther and the Norwegians
Publisert 2018 av Ralph Meier

Tro og gode gjerninger - rettferdiggjørelse og helliggjørelse
Publisert 2018 av Ralph Meier

Den norske Synode og lærestridigheter i USA fra 1860-1890.
Publisert 2017 av Ralph Meier

Lutherske grunnpilarer: Solus Christus, sola fide, sola gratia, sola scriptura
Publisert 2017 av Ralph Meier

Luther, menneskeverd og samfunnsverdier. Forskningsdagspreken over Lukas 18,9-14
Publisert 2017 av Ralph Meier

Continuity and Change: Norwegian Lutheran Identity in America 1850-1900. The Norwegian Synod
Publisert 2017 av Ralph Meier

Norsk luthersk identitet i Amerika 1850-1920. Den norske Synode som eksempel
Publisert 2017 av Ralph Meier

Nåde i populærkulturen
Publisert 2017 av Kjartan Leer-Salvesen, Ralph Meier

Nåde hjå Luther og i populærkulturen
Publisert 2017 av Kjartan Leer-Salvesen, Ralph Meier

Nåde i populærkulturen
Publisert 2016 av Kjartan Leer-Salvesen, Ralph Meier

The Norwegian Synod and the Election Controversy: the Letters between Walther and Koren
Publisert 2015 av Ralph Meier

Hans Joachim Iwand: "Dogmatik-Vorlesungen 1957–1960. Ausgewählte Texte zur Prinzipienlehre, Schöpfungslehre, Rechtfertigungslehre, Christiologie, Ekklesiologie mit Einführungen."
Publisert 2014 av Ralph Meier

Werner Führer: "Gott erneuert die Kirche. Theologische Leitsätze zur Reformation der evangelischen Kirche."
Publisert 2014 av Ralph Meier

Dannelse av Den norske Synoden i Amerika på midten av 1800-tallet
Publisert 2013 av Ralph Meier

Carl Olof Rosenius - Der Seelsorger des Nordens
Publisert 2013 av Ralph Meier

Werner Führer: "Gott erneuert die Kirche. Theologische Leitsätze zur Reformation der evangelischen Kirche"
Publisert 2013 av Ralph Meier

Norsk kirkedannelse i Amerika på 1850-tallet
Publisert 2013 av Ralph Meier

Fra eneveldet til demokratiet. Norsk kirkebygging i Amerika rundt 1850-tallet
Publisert 2012 av Ralph Meier

“…no one should publicly teach … unless he be regularly called.” The Norwegian Synod and the question of Lay Preaching 1858-1862
Publisert 2012 av Ralph Meier

Heinzpeter Hempelmann: "Wir haben den Horizont weggewischt". Die Herausforderung: Postmoderner Wahrheitsverlust und christliches Wahrheitszeugnis. Bd. 1: Wie die wahre Welt zur Fabel wurde, Witten: SCM R. Brockhaus, 2008, Pb., 416 S
Publisert 2009 av Ralph Meier

Lære om og lære av religion - Religious Education i England
Publisert 2009 av Ralph Meier

Bring, Ragnar
Publisert 2008 av Ralph Meier

Lære om og lære av religion - Religious Education i England
Publisert 2008 av Ralph Meier

Moseloven
Publisert 2008 av Ralph Meier

Trosopplæring i utdannelsesperspektiv
Publisert 2007 av Ralph Meier

Om preken til jul
Publisert 2006 av Ralph Meier

Trosopplæring i en ny tid
Publisert 2006 av Ralph Meier

Filosofisk samtale
Publisert 2006 av Ralph Meier

Stat og kirke i Tyskland
Publisert 2006 av Ralph Meier

Da Vinci koden - fiksjon og fakta
Publisert 2006 av Ralph Meier

Filosofi i skolen
Publisert 2006 av Ralph Meier

Uttalelsen fra FNs menneskerettighetskomité og konsekvenser for KRL-faget
Publisert 2005 av Ralph Meier

Uttalelsen fra FNs menneskerettighetskomité og konsekvenser for KRL-faget
Publisert 2005 av Ralph Meier

Uttalelsen fra FNs menneskerettighetskomité og konsekvenser for KRL-faget
Publisert 2005 av Ralph Meier

Filosofi og etikk i KRL-faget
Publisert 2005 av Ralph Meier

Filosofi og etikk i KRL-faget
Publisert 2005 av Ralph Meier

Filosofi og etikk i KRL-faget
Publisert 2005 av Ralph Meier

Uttalelsen fra FNs menneskerettighetskomité og konsekvenser for KRL-faget
Publisert 2005 av Ralph Meier

Armin Wenz: Sana Doctrina: Heilige Schrift und theologische Ethik. Frankfurt a. M.: Lang, 2004, 368 S
Publisert 2005 av Ralph Meier

Heinzpeter Hempelmann: Gott in der Erlebnisgesellschaft: Postmoderne als theologische Herausforderung. TVG STM, Bd. 6. Wuppertal: R. Brockhaus, Pb., 75 S
Publisert 2004 av Ralph Meier

Påske og påsketradisjoner
Publisert 2003 av Ralph Meier

Heubach, Joachim Friedrich Albert
Publisert 2003 av Ralph Meier

Jesu oppstandelse
Publisert 2003 av Ralph Meier

Susanne Klinger: Status und Geltungsanspruch der historisch-kritischen Methode in der theologischen Hermeneutik. Forum Systematik, Bd. 15. Stuttgart: Kohlhammer, 2003, 352 S
Publisert 2003 av Ralph Meier

Werner Führer: Das Amt der Kirche: Das reformatorische Verständnis des geistlichen Amtes im ökumenischen Kontext. Neuendettelsau: Freimund, 2001, 540 S
Publisert 2003 av Ralph Meier

Josh McDowell: Die Fakten des Glaubens: Die Bibel im Test. Fundierte Antworten auf herausfordernde Fragen an Gottes Wort. Holzgerlingen: Hänssler, 2003, 1184 S
Publisert 2003 av Ralph Meier

Om da Vinci-koden
Publisert 2002 av Ralph Meier

Mot en ny folkekirke?
Publisert 2002 av Ralph Meier

Hans Joachim Iwand: Theologiegeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts: Väter und Söhne. Bearbeitet, kommentiert und mit einem Nachwort versehen von Gerard C. den Hertog. NW NF, Bd. 3. Gütersloh: Kaiser, GVH, 2001, 560 S
Publisert 2002 av Ralph Meier

Heinzpeter Hempelmann: Gott in der Erlebnisgesellschaft: Postmoderne als theologische Herausforderung. TVG STM, Bd. 6. Wuppertal: R. Brockhaus, Pb., 75 S
Publisert 2002 av Ralph Meier

Newbigin, James Edward Lesslie
Publisert 2002 av Ralph Meier

Giertz, Bo Harald
Publisert 2001 av Ralph Meier

Newbigin, James Edward Lesslie
Publisert 2000 av Ralph Meier

Nygren, Anders
Publisert 2000 av Ralph Meier