Profile picture for user RalphM

Ralph Meier

Førsteamanuensis

Institutt for religion og livssyn

Utdanning
Dr. theol., Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Tyskland, 1995.
Praktisk-teologisk seminar. Det teologiske Menighetsfakultet, 1989-1990.
Cand. theol., Göttingen, Tyskland, 1988
Teologistudiet, Tübingen, Tyskland, og Basel, Sveits, 1982-1988
 

Yrkeserfaring
Førsteamanuensis, Høgskulen i Volda, 2000-dd
Førsteamanuensis, NLA Høgskolen, Bergen 2007-2011
Prest, Stadthagen, Tyskland, 1994-2000
Bibliotekar, Albrecht-Bengel-Haus Tübingen, Tyskland, 1991-1994

Faglige nettverk, verv o.a.
Medlem, Det norsk-amerikanske historielaget i Norge (NAHA-Norge)
Medlem, Fellowship of European Evangelical Theologians (FEET)
Medlem, Arbeitskreis für evangelikale Theologie (AfeT)
Leder, Forskerforbundet, Høgskulen i Volda, 2016-2017
Styremedlem, Forskerforbundet, Høgskulen i Volda, 2012-2013
Representant, Representantskapet for KIFO - Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning, 2012-2015
Leder, Volda og Ørsta kyrkjeakademi, 2014
Styremedlem, Volda og Ørsta kyrkjeakademi, 2012-2015
Medlem, Nasjonalt fagråd for kristendomskunnskap og religionsvitenskap, 2009-2013
Leder, Storseksjon RLE, UH-nett Vest, 2009-2011
Instituttleder, Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag, 2007-2010

Forskningsområder og faglige interessefelt
Systematisk teologi
Dogmatikk/Kristen troslære
Etikk
Norske kirkesamfunn i Amerika på 1800-tallet
Den norske Synode i Amerika (1853-1917)
Filosofihistorie
Film og religion

Research

CRIStin

Books

Danning, identitet og dialog : festskrift til Jan Ove Ulstein og Per Magne Aadnanes [ISBN 978-82-519-2419-1] 274s.
Published 2009 by Birger Løvlie, Ralph Meier, Arne Redse
Publisher: Tapir Akademisk Forlag

Carl Olof Rosenius : der schwedische Erweckungsprediger / Sven Lodin [ISBN 9783861473077]
Published 2009 by Ralph Meier

Scientific articles and book chapters

Fra episkopal statskirke til synodal frikirke. Synodalforfatning i Den norske synoden i USA på 1800-tallet
Published 2022 by Ralph Meier

Kirkeasyl og kirkebygg som hellig rom og tilfluktsted
Published 2020 by Ralph Meier

Norwegian-American Lutheran Identity in America until 1917: The Norwegian Synod, its Affiliation with the Missouri Synod, and Doctrinal Controversies
Published 2020 by Ralph Meier

Livssynsambassadører i skolen? Prosjektet «Ambassadors of Faith and Belief» i Redbridge som inspirasjon for norsk skole
Published 2019 by Ralph Meier

Nådevalgsstriden i Den norske synode 1880–1887 belyst ved en brevveksling
Published 2015 by Ralph Meier

Fra Kristiania til Kassel: Pinsebevegelsens begynnelse i Tyskland og forholdet til Gemeinschaftsbevegelsen
Published 2015 by Ralph Meier

Politische Ethik - der Staat
Published 2012 by Ralph Meier

Kirke og demokrati : den evangeliske tyske kirkens holdning til demokratiet, særlig i det 20. århundre
Published 2011 by Ralph Meier

Das Leben von Joachim Heubach
Published 2010 by Ralph Meier

Bibliographie Joachim Heubach
Published 2010 by Ralph Meier

Rechtfertigung und Heiligung
Published 2010 by Ralph Meier

Introduksjon : danning, identitet og dialog
Published 2009 by Birger Løvlie, Ralph Meier, Arne Redse

Lære om og lære av religion : om religionsundervisningen i England sammenlignet med Norge
Published 2009 by Ralph Meier

Christian Faith and Values of Democracy
Published 2007 by Ralph Meier

Gnade und Rechtfertigung
Published 2005 by Ralph Meier

A School in the heart of Africa, with Africa on its heart Nairobi Evangelical Graduate School og Theology (NEGST)
Published 2004 by Ralph Meier

"Eine Schule im Herzen Afrikas, mit Afrika im Herzen": Die "Nairobi Evangelical Graduate School of Theology" (NEGST)
Published 2004 by Ralph Meier

Gott als Richter und Retter erfahren: Rechtfertigung des Gottlosen
Published 2004 by Ralph Meier

Forkynnelse av loven - for evangeliets skyld : Hans Joachim Iwands bidrag til evangelisk homiletikk
Published 2001 by Ralph Meier

Other works

Bruk av film i trosopplæringen.
Published 2021 by Ralph Meier

"Kva skal vi gjere med denne hersens synda?": Om synd og nåde
Published 2021 by Ralph Meier

Menighetsråd i 100 år: hvordan det bli til og hva vi skal med det nå og framover
Published 2020 by Ralph Meier

Gedanken zur Kirche in Norwegen
Published 2019 by Ralph Meier

Norwegian Lutheran Identity in America until 1917
Published 2018 by Ralph Meier

The Norwegian Synod and the Missouri Synod
Published 2018 by Ralph Meier

C.F.W. Walther and the Norwegians
Published 2018 by Ralph Meier

Tro og gode gjerninger - rettferdiggjørelse og helliggjørelse
Published 2018 by Ralph Meier

Den norske Synode og lærestridigheter i USA fra 1860-1890.
Published 2017 by Ralph Meier

Lutherske grunnpilarer: Solus Christus, sola fide, sola gratia, sola scriptura
Published 2017 by Ralph Meier

Luther, menneskeverd og samfunnsverdier. Forskningsdagspreken over Lukas 18,9-14
Published 2017 by Ralph Meier

Continuity and Change: Norwegian Lutheran Identity in America 1850-1900. The Norwegian Synod
Published 2017 by Ralph Meier

Norsk luthersk identitet i Amerika 1850-1920. Den norske Synode som eksempel
Published 2017 by Ralph Meier

Nåde i populærkulturen
Published 2017 by Kjartan Leer-Salvesen, Ralph Meier

Nåde hjå Luther og i populærkulturen
Published 2017 by Kjartan Leer-Salvesen, Ralph Meier

Nåde i populærkulturen
Published 2016 by Kjartan Leer-Salvesen, Ralph Meier

The Norwegian Synod and the Election Controversy: the Letters between Walther and Koren
Published 2015 by Ralph Meier

Hans Joachim Iwand: "Dogmatik-Vorlesungen 1957–1960. Ausgewählte Texte zur Prinzipienlehre, Schöpfungslehre, Rechtfertigungslehre, Christiologie, Ekklesiologie mit Einführungen."
Published 2014 by Ralph Meier

Werner Führer: "Gott erneuert die Kirche. Theologische Leitsätze zur Reformation der evangelischen Kirche."
Published 2014 by Ralph Meier

Dannelse av Den norske Synoden i Amerika på midten av 1800-tallet
Published 2013 by Ralph Meier

Carl Olof Rosenius - Der Seelsorger des Nordens
Published 2013 by Ralph Meier

Werner Führer: "Gott erneuert die Kirche. Theologische Leitsätze zur Reformation der evangelischen Kirche"
Published 2013 by Ralph Meier

Norsk kirkedannelse i Amerika på 1850-tallet
Published 2013 by Ralph Meier

Fra eneveldet til demokratiet. Norsk kirkebygging i Amerika rundt 1850-tallet
Published 2012 by Ralph Meier

“…no one should publicly teach … unless he be regularly called.” The Norwegian Synod and the question of Lay Preaching 1858-1862
Published 2012 by Ralph Meier

Heinzpeter Hempelmann: "Wir haben den Horizont weggewischt". Die Herausforderung: Postmoderner Wahrheitsverlust und christliches Wahrheitszeugnis. Bd. 1: Wie die wahre Welt zur Fabel wurde, Witten: SCM R. Brockhaus, 2008, Pb., 416 S
Published 2009 by Ralph Meier

Lære om og lære av religion - Religious Education i England
Published 2009 by Ralph Meier

Bring, Ragnar
Published 2008 by Ralph Meier

Lære om og lære av religion - Religious Education i England
Published 2008 by Ralph Meier

Moseloven
Published 2008 by Ralph Meier

Trosopplæring i utdannelsesperspektiv
Published 2007 by Ralph Meier

Om preken til jul
Published 2006 by Ralph Meier

Trosopplæring i en ny tid
Published 2006 by Ralph Meier

Filosofisk samtale
Published 2006 by Ralph Meier

Stat og kirke i Tyskland
Published 2006 by Ralph Meier

Da Vinci koden - fiksjon og fakta
Published 2006 by Ralph Meier

Filosofi i skolen
Published 2006 by Ralph Meier

Uttalelsen fra FNs menneskerettighetskomité og konsekvenser for KRL-faget
Published 2005 by Ralph Meier

Uttalelsen fra FNs menneskerettighetskomité og konsekvenser for KRL-faget
Published 2005 by Ralph Meier

Uttalelsen fra FNs menneskerettighetskomité og konsekvenser for KRL-faget
Published 2005 by Ralph Meier

Filosofi og etikk i KRL-faget
Published 2005 by Ralph Meier

Filosofi og etikk i KRL-faget
Published 2005 by Ralph Meier

Filosofi og etikk i KRL-faget
Published 2005 by Ralph Meier

Uttalelsen fra FNs menneskerettighetskomité og konsekvenser for KRL-faget
Published 2005 by Ralph Meier

Armin Wenz: Sana Doctrina: Heilige Schrift und theologische Ethik. Frankfurt a. M.: Lang, 2004, 368 S
Published 2005 by Ralph Meier

Heinzpeter Hempelmann: Gott in der Erlebnisgesellschaft: Postmoderne als theologische Herausforderung. TVG STM, Bd. 6. Wuppertal: R. Brockhaus, Pb., 75 S
Published 2004 by Ralph Meier

Påske og påsketradisjoner
Published 2003 by Ralph Meier

Heubach, Joachim Friedrich Albert
Published 2003 by Ralph Meier

Jesu oppstandelse
Published 2003 by Ralph Meier

Susanne Klinger: Status und Geltungsanspruch der historisch-kritischen Methode in der theologischen Hermeneutik. Forum Systematik, Bd. 15. Stuttgart: Kohlhammer, 2003, 352 S
Published 2003 by Ralph Meier

Werner Führer: Das Amt der Kirche: Das reformatorische Verständnis des geistlichen Amtes im ökumenischen Kontext. Neuendettelsau: Freimund, 2001, 540 S
Published 2003 by Ralph Meier

Josh McDowell: Die Fakten des Glaubens: Die Bibel im Test. Fundierte Antworten auf herausfordernde Fragen an Gottes Wort. Holzgerlingen: Hänssler, 2003, 1184 S
Published 2003 by Ralph Meier

Om da Vinci-koden
Published 2002 by Ralph Meier

Mot en ny folkekirke?
Published 2002 by Ralph Meier

Hans Joachim Iwand: Theologiegeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts: Väter und Söhne. Bearbeitet, kommentiert und mit einem Nachwort versehen von Gerard C. den Hertog. NW NF, Bd. 3. Gütersloh: Kaiser, GVH, 2001, 560 S
Published 2002 by Ralph Meier

Heinzpeter Hempelmann: Gott in der Erlebnisgesellschaft: Postmoderne als theologische Herausforderung. TVG STM, Bd. 6. Wuppertal: R. Brockhaus, Pb., 75 S
Published 2002 by Ralph Meier

Newbigin, James Edward Lesslie
Published 2002 by Ralph Meier

Giertz, Bo Harald
Published 2001 by Ralph Meier

Newbigin, James Edward Lesslie
Published 2000 by Ralph Meier

Nygren, Anders
Published 2000 by Ralph Meier