Vidareutdanning (bachelornivå)

Offentleg rett 1

Deltid, Nettstudium

Praktisk informasjon

Emnet gir en fordypning i rettsforholdene mellom statsorganer og borgernes grunnleggende rettigheter og plikter. Kurset tilbyr nettleksjoner gjennom e-læringsrommet Canvas. Første leksjon blir 02.09. 

Eksamen er levering av en individuell oppgave. Pensum for emnet finn du i det digitale pensumsystemet Leganto. 

Undervisningsstad

Dette studiet er et nettstudium som foregår i e-læringsverktøyet Canvas.

Annan informasjon

Å være student på et nettstudium er nok minst like krevende som å studere på tradisjonelt vis med forelesninger og tett faglig kontakt mellom både lærere og medstudenter. Det krever derfor god organisering og selvdisiplin å arbeide selvstendig med lærestoffet slik at du får jevnest mulig fordeling av arbeidsbyrden gjennom semesteret. Studiemateriellet (utenom pensum) og studiespørsmål er tilgjengelig i Canvas, slik at du kan studere når du vil.

Offentlig rett har som mål å gi innføring i selvstendig juridisk tenking, i tillegg til å gi innsikt i en del hovedregler innenfor offentlig rett. Det blir lagt vekt på å gi studentene trening i bruk av rettsregler. Studiet vil egne seg for personer som arbeider i, eller tar sikte på å arbeide i, offentlig forvaltning. Emnet egner seg også for personer i privat sektor som har behov for kunnskaper om de konstitusjonelle rammer for offentlig myndighetsutøvelse. 

Stengt for søking

Søknadskode : 3921

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Haust

Studieinnhald

Studiet skal gi studentane:

  • Kunnskaper om innholdet av sentrale rettslige begreper som tolkning av rettsregler, kompetanse, delegasjon, ugyldighet og klage
  • Ferdigheter i form av å kunne finne frem relevante rettskildefaktorer og tolke og anvende dem generelt og konkret
  • Generell kompetanse til å kunne identifisere teoretiske og praktiske rettslige problemstillinger og redegjøre for dem overfor andre

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er nettbasert med utlegging av nettleksjonar, innlevering av oppgåver og aktivitet på ulike diskusjonsfora. E-læringssystemet Canvas vert nytta. Les om vurderingsordningar og eksamen i emneplanen. 

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet er svært nyttig for ulike yrkesgrupper både i privat og offentlig sektor.

Kontakt

Faglige eller administrative spørsmål: Bernt Olav Øvregaard, bov@hivolda.no , tlf 7007 5191

Studieplan

Offentleg rett 1, nettstudium

Studieprogram: 
Offentleg rett 1
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
15
Studielengd: 
1 semester
Kull: 
2019
Studieplassar: 
80
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Om studiet

Studieprogrammet vil gi en innføring i grunnleggende offentligrettslige problemstillinger. Det kan inngå i eller brukes til etter- og videreutdanningsformål.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sees i sammenheng med innhold og arbeidsmåter i emnene. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal studenten ha følgende læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten skal ha kunnskaper om innholdet av sentrale rettslige begreper som tolkning av rettsregler, kompetanse, delegasjon, ugyldighet og klage 

Ferdigheiter

Studenten skal ha ferdigheter i form av å kunne finne frem relevante rettskildefaktorer og tolke og anvende dem generelt og konkret 

Generell kompetanse

Studenten skal kunne identifisere teoretiske og praktiske rettslige problemstillinger og redegjøre for dem overfor andre

Organisering og arbeidsmåtar

Undervisningen er nettbasert med utlegging av nettleksjoner, innlevering av oppgaver og aktivitet på ulike diskusjonsfora. E-læringssystemet Canvas blir benyttet.

Navn: 
Offentleg rett 1, nettstudium
Ansvarleg
Bernt Olav Øvregaard, tlf.: 70075191 bov@hivolda.no