Videreutdanning har hjulpet på en måte han ikke trodde var mulig

Tekst: Per Straume

- Oppdatert

Med videreutdanning i offentlig rett føler Ahmed Joseph seg langt tryggere når han driver med saksbehandling i Risør kommune. At studiet er fleksibelt og nettbasert gjorde det enklere for han å få den faglige oppdateringa han trengte i jobben sin.

Joseph er byggingeniør i kommunen og jobber i avdeling for plan og bygg. Han har fått nye arbeidsoppgaver, blant annet innen landmåling, og en forskrift om eiendomsregistrering gjorde at han som landmåler måtte ha mer utdanning.

Kartverket, som håndhever den nevnte forskriften, godkjenner videreutdanning i offentlig rett som videreutdanning for landmålere. Nå har Joseph fullført Offentleg rett 1 og Offentleg rett 2 ved Høgskulen i Volda, begge nettstudium på 15 studiepoeng.

Offentlig rett 1 gir en innføring i juridisk metode og sentrale forvaltningsrettslige problemstillinger knyttet til offentlige organers myndighetsutøvelse, og egner seg for personer som arbeider i, eller tar sikte på å arbeide i offentlig forvaltning. Det egner seg også for folk som jobber i privat sektor og som har behov for kunnskaper om rettsregler som styrer offentlig myndighetutøvelse.

Offentleg rett 2 retter seg mot samme type personer, og gir en innføring i grunnleggende statsforfatningsrettslige problemstillinger.

– Gjorde det vanskelige forståelig

For Joseph var valget ganske da han skulle velge videreutdanning. Først fikk han en god opplevelse gjennom videreutdanninga Forvaltningsarbeid, som han synes var «svært nyttig». Deretter gikk han 33-åringen videre med Offentleg rett 1 og Offentleg rett 2.

Det var avgjørende for Joseph at utdanningene nettbaserte og lagt opp slik at han kunne jobbe for fullt i tillegg.

Ahmed Joseph, videreutdanningsstudent ved Høgskulen i Volda
Ahmed Joseph har fullført tre ulike videreutdanningstilbud ved Høgskulen i Volda, som alle har vært nyttig for ham i jobben i Risør kommune.

– Det første inntrykket mitt var at disse emnene ikke var noe for meg, og at det var et for vanskelig fagområde. Men foreleseren var utrolig dyktig til å gjøre emnene svært forståelige. Gjennom sine introduksjoner til kapitlene i pensum, og ved å legge ut oppgaver med forklarende videoer, formidlet han stoffet på en enkel og forståelig måte, sier Joseph og fortsetter:

– Han klarte å forklare selv de mest komplekse temaene med et enkelt og forståelig språk. Dette har virkelig hjulpet meg til å forstå innholdet på en måte jeg ikke trodde var mulig!

Joseph setter pris på at foreleserne ikke var så opptatt av å sette to streker under et svar, men at de heller fokuserte på å lære bort hvordan studentene kan finne riktige rettskilder for så å gå videre med besvarelsene sine.

Matnyttig og god kontakt med foreleser

I Offentleg rett 1 og Offentleg rett 2 er undervisninga nettbasert med utlegging av nettleksjoner, innlevering av oppgaver og aktivitet i ulike diskusjonsfora. E-læringssystemet Canvas blir brukt, og studentene får tett oppfølging av foreleser, blant annet gjennom videosamtaler.

– Det har vært veldig enkelt å komme i kontakt med emneansvarlig, enten via Canvas eller telefon. Når man tar kontakt med emneansvarlig, gir han seg ikke før han er sikker på at du har forstått det du spurte om. Inntrykket mitt er at Høgskulen i Volda virkelig bryr seg om studentene sine, forteller Joseph.

– Hva har du lært gjennom Offentleg rett 1 og 2, og hva kan du bruke det til i jobben din i dag eller i fremtidige jobber?

– Jeg har lært mye om hvordan offentlig forvaltning fungerer, og om juridisk metode. Nå har jeg høyere kompetanse i å finne og tolke juridisk teori på en korrekt måte. I klagebehandling har jeg fått en bredere forståelse for prosessen og de rettighetene en klager har, noe som går langt utover min tidligere erfaringsbaserte kunnskap. Dette er bare noen få eksempler på hva jeg har tatt med meg inn i jobben min i kommunen, svarer Joseph.

– Fungert utmerket ved siden av jobb

– Hvordan har det fungert å ta dette studiet ved siden av jobb?

– Det har fungert helt utmerket. Skolen har tilrettelagt studiet slik at det kan tas ved siden av jobb. Hvis man er flink til å følge leksjonene og gjøre oppgavene underveis, vil det ikke «spise opp» alle kvelder eller fritid, forklarer Joseph, før han vil dele en siste ting:

– Dette er en skole med dyktige forelesere. Jeg er veldig takknemlig for den støtten og veiledningen jeg har fått fra foreleseren, som har gjort disse videreutdanningene til en positiv og lærerik opplevelse.

Del på