Vidareutdanning (bachelornivå)

Forvaltningsarbeid

Deltid, Nettstudium

Praktisk informasjon

Det blir lagt ut fagleksjonar ein gong i veka etter ein plan som vil bli lagt ut i den digitale læringsplattforma Canvas. Du vil få tilgang til rommet i Canvas etter at du har semesterregistrert deg. 

Pensumlista er tilgjengelig her

Annan informasjon

Å vere student på eit nettstudium er nok minst like krevjande som å studere på tradisjonelt vis med forelesingar og tett fagleg kontakt mellom både lærarar og medstudentar. Det krev difor god organisering og sjølvdisiplin å arbeide sjølvstendig med lærestoffet slik at du får jamnast muleg fordeling av arbeidsbøra gjennom semesteret. På den andre sida er studiemateriellet tilgjengeleg i Canvas, slik at du kan studere når du vil.

Studiet gir ei nyttig og grunnleggande innføring i viktige tema innanfor offentleg forvaltning og sakshandsaming, og høver godt for deg som er eller vil bli sakshandsamar i offentleg sektor. Studiet har ei avgift på kr 4 000 + semesteravgift.

Stengt for søking

Søknadskode : 4015

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Haust

Studieinnhald

Nettstudiet gir ei innføring i prosessar og strukturar i offentleg forvaltning. Du får kunnskap om m.a. brukarorientering, styring og omstilling, samt elementær innføring i forvaltningsrett og arbeidsrett. Les meir om emnet her

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er lagt opp med leksjonar, diskusjonsforum, oppgåveinnlevering, kommunikasjon på e-læringsverktyet Canvas. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Håkon Bø