Vidareutdanning (bachelornivå)

Forvaltningsarbeid

Deltid, Nettstudium

Studiet gir ei nyttig og grunnleggande innføring i viktige tema innanfor offentleg forvaltning og sakshandsaming, og høver godt for deg som er eller vil bli sakshandsamar i offentleg sektor. Studiet har ei avgift på kr 4 000 + semesteravgift.

Søk studieplass!

Søknadskode : 4015

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Haust

Søknadsfrist Løpande opptak

Studieinnhald

Nettstudiet gir ei innføring i prosessar og strukturar i offentleg forvaltning. Du får kunnskap om m.a. brukarorientering, styring og omstilling, samt elementær innføring i forvaltningsrett og arbeidsrett. Les meir om emnet her.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er lagt opp med leksjonar, diskusjonsforum, oppgåveinnlevering, kommunikasjon på e-læringsverktyet Fronter. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet kan inngå i valfri del i Bachelor i planlegging og administrasjon eller andre bachelorgradar ved Høgskulen i Volda.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Håkon Bø