Profile picture for user humbersc

Camilla Elin Dahl Humberset

Rådgjevar

Administrasjon

Studiekoordinator skuleretta samfunnsfag og bachelor IPA

 

Utdanning

Adjunkt med opprykk - Høgskulen i Volda (1996-2001)

Bachelor i økonomi og leiing - Høgskulen i Sør-Trøndelag (2001-2004)

Barnevernsleiing 30 studiepoeng - Høgskulen i Nord-Trøndelag (2012)

Teknologiendring og samfunnsutvikling 7,5 stp - NTNU (2018)

Master i organisasjon og ledelse for offentlig sektor, UiT (2019-2022). 

Yrkeserfaring

Kontorleiar Natural ASA/Aker Biomarine

Avdelingsleiar Bufetat (Sunnmørsheimen Ungdomsheim)

Einingsleiar Bufetat (Sunnmørsheimen Ungdomsheim)

Seniorrådgjevar/Kvalitets - og prosesskoordinator Helfo