Vidareutdanning (bachelornivå)

Offentleg rett 2

Deltid, Nettstudium

Praktisk informasjon

Utbytte av undervisningen forutsetter kunnskaper i juridisk metode (rettskildelære) på nivå med det en har i Offentlig rett 1 / Offentlig rett 1 AVG. Studenter som ikke har tatt Offentlig rett 1, oppfordres derfor til å lese grunnleggende litteratur om juridisk metode under studiet.

Pensumlista for våren 2019 finn du her. 

 

 

Undervisningsstad

Undervisningen skjer gjennom utlegging av nettleksjoner og dialog i Canvas.

Annan informasjon

Det å vere student på eit nettstudium er prega av høg grad av fleksibilitet i den forstand at du kan studere når det passar deg. Likevel er det nok minst like krevjande som å studere på tradisjonelt vis med forelesingar og tett fagleg kontakt mellom både lærarar og medstudentar. Det krev difor god organisering og sjølvdisiplin å arbeide sjølvstendig med lærestoffet slik at du får jamnast mogleg fordeling av arbeidsbøra gjennom semesteret. Studiemateriellet (utanom bøkene) er tilgjengeleg i Canvas slik at du kan studere når du vil.

Offentleg rett har som mål å gi innføring i sjølvstendig juridisk tenking, i tillegg til å gi innsikt i ein del hovudreglar innanfor offentleg rett. Det vert lagt vekt på å gi studentane trening i bruk av rettsreglar. Offentleg rett 1 (15 stp) går i haustsemesteret, medan Offentleg rett 2 (15 stp) går vårsemesteret. Studiet har ei avgift på kr 4 000,- per 15 studiepoengsemne, i tillegg til semesteravgift.

 

Søk studieplass!

Søknadskode : 4018

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Vår

Søknadsfrist Løpande opptak

Studieinnhald

Studiet skal gi studentane:

  • Kunnskaper om innholdet av sentrale rettslige begreper som tolkning av rettsregler, kompetanse, delegasjon, ugyldighet og klage
  • Ferdigheter i form av å kunne finne frem relevante rettskildefaktorer og tolke og anvende dem generelt og konkret
  • Generell kompetanse til å kunne identifisere teoretiske og praktiske rettslige problemstillinger og redegjøre for dem overfor andre

Les meir i emneplan her

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er nettbasert med utlegging av nettleksjonar, innlevering av oppgåver og aktivitet på ulike diskusjonsfora. E-læringssystemet Canvas vert nytta. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet er svært nyttig for ulike yrkesgrupper både i privat og offentleg sektor.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Bernt Olav Øvregaard