Offentleg rett 2

Vidareutdanning (bachelornivå)

Studieprogrammet gir en innføring i grunnleggende statsforfatningsrettslige problemstillinger, og er rettet mot personer som arbeider i, eller tar sikte på å arbeide i offentlig forvaltning.

Emnet egner seg også for personer i privat sektor som har behover for kunnskaper om de konstitusjonelle rammer for offentlig myndighetutøvelse.

Studiet har ei studieavgift på kr 5 000, i tillegg til semesteravgift.

 • Deltid, Nettstudium
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
  Søknadsperiode 01.11.2024 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan

Innblikk i studiekvardagen

Med videreutdanning i offentlig rett føler Ahmed Joseph seg langt tryggere når han driver med saksbehandling i Risør kommune. At studiet er fleksibelt og nettbasert gjorde det enklere for han å få den faglige oppdateringa han trengte i jobben sin.

Med videreutdanning i offentlig rett føler Ahmed Joseph seg langt tryggere når han driver med saksbehandling i Risør kommune. At studiet er fleksibelt og nettbasert gjorde det enklere for han å få den faglige oppdateringa han trengte i jobben sin.

Studieinnhald

Studiet skal gi studentane:

 • Kunnskaper om innholdet av sentrale rettslige begreper som tolkning av rettsregler, kompetanse, delegasjon, ugyldighet og klage
 • Ferdigheter i form av å kunne finne frem relevante rettskildefaktorer og tolke og anvende dem generelt og konkret
 • Generell kompetanse til å kunne identifisere teoretiske og praktiske rettslige problemstillinger og redegjøre for dem overfor andre

Les meir i emneplan her

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er nettbasert med utlegging av nettleksjonar, innlevering av oppgåver og aktivitet på ulike diskusjonsfora. E-læringssystemet Canvas vert nytta. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet er svært nyttig for ulike yrkesgrupper både i privat og offentleg sektor.

Studieplan

Offentleg rett 2 (nettstudium)

Studieprogram: 
Offentleg rett 2 (nettstudium)
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
15
Studielengd: 
1 semester
Kull: 
2025
Studieplassar: 
100
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Om studiet

Studieprogrammet vil gi en innføring i grunnleggende statsforfatningsrettslige problemstillinger.

Studieprogrammet vil egne seg for personer som arbeider i, eller tar sikte på å arbeide i, offentlig forvaltning. Det egner seg også for personer i privat sektor som har behover for kunnskaper om de konstitusjonelle rammer for offentlig myndighetutøvelse.

Studieprogrammet kan inngå i, eller brukes til, etter- og videreutdanningsformål.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sees i sammenheng med innhold og arbeidsmåter i emnene. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgende læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten skal ha kunnskaper om innholdet i sentrale rettslige begreper innen statsforfatningsretten, så som statsterritoriet, statsborgerne, statsmaktene og deres innbyrdes forhold og gjøremål, ulike kontitusjonelle skranker og mennskettigheter

Ferdigheiter

Studenten skal ha ferdigheter i form av å kunne finne frem relevante rettskildefaktorer og tolke og anvende dem generelt og konkret 

Generell kompetanse

Studenten skal kunne identifisere teoretiske og praktiske rettslige problemstillinger innen for statsforfatningsretten og redegjøre for dem overfor andre

Organisering og arbeidsmåtar

Undervisningen skjer gjennom nettleksjoner og dialog i læringsplattformen Canvas.

Offentleg rett 2 (nettstudium)
Navn: 
Offentleg rett 2 (nettstudium)
Emne2025 Vår
15
Kostnader

Studieavgift kr 5.000,-

Ansvarleg
Camilla Elin Dahl Humberset
 • Deltid, Nettstudium
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
  Søknadsperiode 01.11.2024 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan
Søk frå 1. november

Søknadskode : 4018

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt