Offentleg rett 2

Vidareutdanning (bachelornivå)

Offentleg rett har som mål å gi innføring i sjølvstendig juridisk tenking, i tillegg til å gi innsikt i ein del hovudreglar innanfor offentleg rett. Det vert lagt vekt på å gi studentane trening i bruk av rettsreglar. Offentleg rett 1 (15 stp) går i haustsemesteret, medan Offentleg rett 2 (15 stp) går vårsemesteret. 

Studieavgift kr 4.000.

 • Deltid, Nettstudium
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan

Studieinnhald

Studiet skal gi studentane:

 • Kunnskaper om innholdet av sentrale rettslige begreper som tolkning av rettsregler, kompetanse, delegasjon, ugyldighet og klage
 • Ferdigheter i form av å kunne finne frem relevante rettskildefaktorer og tolke og anvende dem generelt og konkret
 • Generell kompetanse til å kunne identifisere teoretiske og praktiske rettslige problemstillinger og redegjøre for dem overfor andre

Les meir i emneplan her

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er nettbasert med utlegging av nettleksjonar, innlevering av oppgåver og aktivitet på ulike diskusjonsfora. E-læringssystemet Canvas vert nytta. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet er svært nyttig for ulike yrkesgrupper både i privat og offentleg sektor.

Studieplan

Offentleg rett 2, nettstudium

Studieprogram: 
Offentleg rett 2, nettstudium
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
15
Studielengd: 
1 semester
Kull: 
2022
Studieplassar: 
100
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Om studiet

Studieprogrammet vil gi en innføring i grunnleggende statsforfatningsrettslige problemstillinger.

Studieprogrammet vil egne seg for personer som arbeider i, eller tar sikte på å arbeide i, offentlig forvaltning. Det egner seg også for personer i privat sektor som har behover for kunnskaper om de konstitusjonelle rammer for offentlig myndighetutøvelse.

Det kan inngå i eller brukes til etter- og videreutdanningsformål.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sees i sammenheng med innhold og arbeidsmåter i emnene. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgende læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten skal ha kunnskaper om innholdet i sentrale rettslige begreper innen statsforfatningsretten, så som statsterritoriet, statsborgerne, statsmaktene og deres innbyrdes forhold og gjøremål, ulike kontitusjonelle skranker og mennskettigheter

Ferdigheiter

Studenten skal ha ferdigheter i form av å kunne finne frem relevante rettskildefaktorer og tolke og anvende dem generelt og konkret 

Generell kompetanse

Studenten skal kunne identifisere teoretiske og praktiske rettslige problemstillinger innen for statsforfatningsretten og redegjøre for dem overfor andre

Organisering og arbeidsmåtar

Undervisningen skjer gjennom utlegging av nettleksjoner og dialog i e-læringsplattformen Canvas.

Navn: 
Offentleg rett 2, nettstudium
Kostnader

Studieavgift kr 4.000,-

Ansvarleg
Bernt Olav Øvregaard, tlf.: 70075191 bov@hivolda.no
 • Deltid, Nettstudium
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan
Løpande opptak

Søknadskode : 4018

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt