Vidareutdanning (bachelornivå)

Offentleg rett 2

Deltid, Nettstudium

Praktisk informasjon

Utbytte av undervisningen forutsetter kunnskaper i juridisk metode (rettskildelære) på nivå med det en har i Offentlig rett 1. Studenter som ikke har tatt Offentlig rett 1, oppfordres derfor til å lese grunnleggende litteratur om juridisk metode under studiet. 

Pensumliste for våren 2020 er å finne i det digitale pensumsystemet Leganto. 

Undervisningsstad

Undervisningen skjer gjennom utlegging av nettleksjoner og dialog i Canvas. Det er ingen undervisning i sanntid. Første nettleksjon kommer i slutten av januar 2020. 

Annan informasjon

Det å være student på et nettstudium er preget av høy grad av fleksibilitet i den forstand at du kan studere når det passer deg. Likevel er det nok minst like krevende som å studere på tradisjonelt vis med forelesninger og tett faglig kontakt mellom både lærere og medstudenter. Det kreves derfor god organisering og selvdisiplin å arbeide selvstendig med lærestoffet slik at du får jamnest mulig fordeling av arbeidsmengden gjennom semesteret. Studiemateriellet (utenom bøkene) er tilgjengelig i Canvas slik at du kan studere når du vil. 

Offentleg rett har som mål å gi innføring i sjølvstendig juridisk tenking, i tillegg til å gi innsikt i ein del hovudreglar innanfor offentleg rett. Det vert lagt vekt på å gi studentane trening i bruk av rettsreglar. Offentleg rett 1 (15 stp) går i haustsemesteret, medan Offentleg rett 2 (15 stp) går vårsemesteret. 

Stengt for søking

Søknadskode : 4018

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Vår

Studieinnhald

Studiet skal gi studentane:

  • Kunnskaper om innholdet av sentrale rettslige begreper som tolkning av rettsregler, kompetanse, delegasjon, ugyldighet og klage
  • Ferdigheter i form av å kunne finne frem relevante rettskildefaktorer og tolke og anvende dem generelt og konkret
  • Generell kompetanse til å kunne identifisere teoretiske og praktiske rettslige problemstillinger og redegjøre for dem overfor andre

Les meir i emneplan her

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er nettbasert med utlegging av nettleksjonar, innlevering av oppgåver og aktivitet på ulike diskusjonsfora. E-læringssystemet Canvas vert nytta. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet er svært nyttig for ulike yrkesgrupper både i privat og offentleg sektor.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Bernt Olav Øvregaard 

Studieplan

Offentleg rett 2, nettstudium

Studieprogram: 
Offentleg rett 2
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
15
Studielengd: 
1 semester
Kull: 
2020
Studieplassar: 
80
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Om studiet

Studieprogrammet vil gi en innføring i grunnleggende offentligrettslige problemstillinger. Det kan inngå i eller brukes til etter- og videreutdanningsformål.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sees i sammenheng med innhold og arbeidsmåter i emnene. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal studenten ha følgende læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten skal ha kunnskaper om innholdet av sentrale rettslige begreper som tolkning av rettsregler, kompetanse, delegasjon, ugyldighet og klage 

Ferdigheiter

Studenten skal ha ferdigheter i form av å kunne finne frem relevante rettskildefaktorer og tolke og anvende dem generelt og konkret 

Generell kompetanse

Studenten skal kunne identifisere teoretiske og praktiske rettslige problemstillinger og redegjøre for dem overfor andre

Organisering og arbeidsmåtar

Undervisningen skjer gjennom utlegging av nettleksjoner og dialog i e-æringsplattformen Canvas.

Navn: 
Offentleg rett 2, nettstudium
Ansvarleg
Bernt Olav Øvregaard, tlf.: 70075191 bov@hivolda.no

Last ned studiet som PDF