Samfunnsfag og historie

Avdeling for Samfunnsfag og historie har omlag 75 tilsette i stillingar på ulike fagfelt. Avdelinga gjev fag-, profesjons- og vidareutdanningar innan sosialfag, offentleg administrasjon og samfunnsplanlegging, historie og lærarutdanning.

Fagmiljøet ved avdelinga er organisert i tre grunneiningar:

Dekan: Randi Bergem
Kontorsjef: Kjell Einar Dagfinnrud
Forsking og ekstern aktivitet: Bjørn Gunnar Tafjord
Instituttleiar institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag: Nils Magne Magerøy
Instituttleiar institutt for sosialfag: Knut Hunnes
Instituttleiar Historisk institutt: Ola Teige

 

 

Alle institutta held til i Hans Strøm-huset

Denne adressa kan du bruke for å melde frå om feil eller inaktive lenker: ked@hivolda.no

Aktuelt