Samfunnsfag og historie

Avdelinga gir fag-, profesjons- og vidareutdanningar innan sosialfag, offentleg administrasjon og samfunnsplanlegging, historie og lærarutdanning. 

Personalet
Personalet består av omlag 75 tilsette i stillingar på ulike fagfelt. ASH er involvert i ei rekkje forskings- og utviklingsprosjekt.


Dekanen er fagleg og administrativ leiar for avdelinga. Dekan er Randi Bergem.
Kontorsjef er Kjell Einar Dagfinnrud

Alle institutta held til i Hans Strøm-huset.

Internasjonalisering
Høgskulen i volda satsar stort på internasjonalisering. Ønsker du å reise ut? Klikk her for meir informasjon om internasjonalisering. Der finn du også kontaktinformasjon. Ved avdelinga har vi ein eigen internasjonal koordinator. Ho heiter Nathalie Homlong.
 

 

Spørsmål? Kontakt:  ked@hivolda.no
Denne adressa kan du bruke for å melde frå om feil eller inaktive lenker.

Aktuelt