Institutt for sosialfag

Institutt for sosialfag arbeider med undervisning, forsking og formidling innanfor sosial- og helsefeltet. Instituttet tilbyr bachelorutdanning i sosialt arbeid (barnevernspedagog og sosionom), samt mastergradutdanning i helse- og sosialfag. I tillegg tilbyr vi ulike vidareutdanningar, samt phd-utdanning i helse- og sosialfag i samarbeid med Høgskolen i Molde. 

Tilsette ved instituttet forskar på mange ulike felt og tek del i fleire forskingsgrupper. Nokre sentrale forskingstema er profesjonsutøving og skjønnutøving i barnevernet, NAV og andre sosialfaglege kontekstar, samt brukarerfaringar og medverknad i ulike sosialfaglege felt. Oversikt over forskingsgruppene ved Høgskulen i Volda finn du her.

For informasjon ta kontakt med:

Mastergrad i helse- og sosialfag, meistring og myndiggjering og Phd-studium i helse- og sosialfag: Studiekoordinator Gunnvor Bakke

Mastergrad i helse- og sosialfag, meistring og myndiggjering: Studieprogramansvarleg Bente Hasle

Bachelor i sosialt arbeid - barnevernspedagog og sosionom: Studiekoordinator Ragnhild Korsbrekke og studieprogramansvarleg Ann-Iren Høgalmen

Instituttleiar: Knut Hunnes 

Har du spørsmål?

Kontakt oss:

Instituttleiar Knut Hunnes, tlf: 70 07 51 79
Studiekoordinator Ragnhild Korsbrekke, tlf: 70 07 50 84
Alle tilsette ved instituttet
Besøksadresse: Joplassvegen 11, 6103 Volda