Institutt for sosialfag

Institutt for sosialfag arbeider med undervisning, forsking og formidling innanfor sosial- og helsefeltet. Instituttet tilbyr bachelorutdanning i sosialt arbeid (barnevern og sosionom), samt mastergradutdanning i helse- og sosialfag. I tillegg tilbyr vi ulike vidareutdanningar, samt phd-utdanning i helse- og sosialfag i samarbeid med Høgskolen i Molde. 

I studia vert det lagt vekt på å knyte den teoretiske og den praktiske kunnskapen saman med etiske utfordringar. Studiet har fleire praksisformer. Sentralt i studiet står også klientretta praksis, der studentar eitt semester er ute i feltet for å lære og praktisere ulike arbeidsmåtar som profesjonelle yrkesutøvarar. Institutt for sosialfag har samarbeidsavtalar med utdanningsinstitusjonar og organisasjonar for klientretta praksis i 5. semester i m.a. Tanzania, India, Kenya og Irland. For studentutveksling i 3. semester har vi samarbeidsavtalar med utdanningsinstitusjonar i Athen, Vermont, Minneapolis og på Hawaii i USA. Det er såleis høve til både utveksling eitt semester ved annan utdanningsinstitusjon og/eller ha praksisstudiet sitt utanlands.

Har du spørsmål?

Kontakt oss:

Instituttleiar Knut Hunnes, tlf: 70 07 51 79
Studiekoordinator Ragnhild Korsbrekke, tlf: 70 07 50 84
Alle tilsette ved instituttet
Besøksadresse: Joplassvegen 11, 6103 Volda