Profile picture for user bakkeg

Gunnvor Karita Bakke

Rådgjevar

Administrasjon

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Mot ein modell for verdibasert matriseleiing. Rapportnr. 5/2014 44s.
Publisert 2014 av Else Ragni Yttredal, Randi Bergem, Gunnvor Bakke, Susanne Moen Ouff

Eit spørsmål om verdiar, tillit og fleksibilitet. Samordning av bustadsosiale tenester for menneske med samtidig rusliding og psykisk liding. Rapportnr 55/2014 [ISBN 978-82-7692-337-7] 65s.
Publisert 2014 av Else Ragni Yttredal, Gunnvor Bakke, Susanne Moen Ouff, Randi Bergem

JordmoraHeim - mødrene sine erfaringar [ISBN 978-82-7692-331-5] 27s.
Publisert 2013 av Randi Bergem, Gunnvor Bakke