Profile picture for user andenese

Ellen Madssen Andenes

Førstelektor

Institutt for sosialfag

Utdanning:

Helsesøster

Mastergrad:

Meistring og myndiggjering, HVO 2017

Undervisning:

Bachelor i sosialt arbeid- sosionom og barnevernspedagog

HFSOS 101: Helsefag for sosialarbeidarar

Master i helse- og sosialfag

Faglege interesser:

Barns vekst og utvikling

Ungdom

Forebyggande og helsefremjande arbeid

Somatisk og psykisk helse

Tverrprofesjonell samhandling

Mestring og omsorg

Forskingsprosjekt:

Evaluering av Tverrfaglig helsestasjon: http://hdl.handle.net/11250/2583971

Kartlegging av Kommunal folkehelseoversikt i Ørsta kommune: http://hdl.handle.net/11250/2586950

Følgeforsking av prosjektet Bevegelsesglede om mestring

Fagleg skjønn i barnevernet

Forskingsgrupper og nettverk:

Forskingsgruppa Styrking av fagleg skjønn i barnevernet (v/ Kåre Heggen)

Arbeidserfaring:

1995-1997: Barneklinikken Haukeland Sjukehus (sjukepleiar)

1998-2000: Volda Sjukeheim (sjukepleiar)

2001-2017: Helsestasjonen i Volda (helsesøster)

2017-        : Høgskulen i Volda (høgskulelektor)

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Handbok for førstegongsforskaren - Den gode empiriske oppgåva i sosialt arbeid [ISBN 9788245040999] 261s.
Publisert 2022 av Roar Stokken, Ellen Madssen Andenes, Finn Ove Båtevik, Bjarte Folkestad
Publisher: Fagbokforlaget

Anna

"Bevegelsesglede og mestring". Erfaringar frå eit prosjekt med fysioterapeut i ungdomsskulen: Fysisk aktivitet, kroppsøvingsfaget og tverrprofesjonelt samarbeid [ISBN 978-82-7661-376-6] 38s.
Publisert 2023 av Ellen Madssen Andenes, Finn Ove Båtevik, Kjetil L Høydal

«Når elevar slit med noko, er ofte det første som skjer at dei kutter ut gymmen». Kroppsøving som inngang til tverrprofesjonelt samarbeid i skulen
Publisert 2023 av Ellen Madssen Andenes, Finn Ove Båtevik, Kjetil L Høydal

Presentasjon av forskingsresultat til læringsnettverket for barnevernet i Møre og Romsdal
Publisert 2022 av Ellen Madssen Andenes, Ellen Aarseth, Egil Arne Standal

Presentasjon av foreløpige forskingsresultat til styringsgruppa for prosjektet "Bevegelsesglede og mestring"
Publisert 2022 av Ellen Madssen Andenes, Finn Ove Båtevik

Verkemiddel i akademisk skriving
Publisert 2021 av Roar Stokken, Ellen Madssen Andenes

«Bevegelsesglede og mestring» – Innleiande analyse frå følgjeforskinga
Publisert 2021 av Finn Ove Båtevik, Ellen Madssen Andenes, Kjetil L Høydal

Kommunal folkehelseoversikt i Ørsta kommune. Kartlegging av status når det gjeld bruk av og oppfatningar om folkehelseoversikta. 29s.
Publisert 2019 av Randi Bergem, Gro Anita Bårdseth, Ellen Madssen Andenes

Forskerblikk på Tverrfaglig helsestasjon i Kristiansund [ISBN 978-82-7661-340-7] 70s.
Publisert 2019 av Roar Stokken, Silje Louise Dahl, Ellen Madssen Andenes, Helene Hoemsnes

Skjemabasert eller fri samtale? Ein studie av barselkvinner sine erfaringar med å bruke the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) i møtet med helsesøseter
Publisert 2017 av Ellen Madssen Andenes