Profile picture for user andenese

Ellen Madssen Andenes

Høgskulelektor

Institutt for sosialfag

Utdanning:

Helsesøster

Mastergrad:

Meistring og myndiggjering, HVO 2017

Undervisning:

Bachelor i sosialt arbeid- sosionom og barnevernspedagog

HFSOS 101: Helsefag for sosialarbeidarar

Faglege interesser:

Pediatri- barns vekst og utvikling

Ungdom

Forebygging og helsefremjande arbeid

Somatisk og psykisk helse

Vitskapeleg arbeid

CRIStin