Profile picture for user andenese

Ellen Madssen Andenes

Høgskulelektor

Institutt for sosialfag

Utdanning:

Helsesøster

Mastergrad:

Meistring og myndiggjering, HVO 2017

Undervisning:

Bachelor i sosialt arbeid- sosionom og barnevernspedagog

HFSOS 101: Helsefag for sosialarbeidarar

Faglege interesser:

Pediatri- barns vekst og utvikling

Ungdom

Forebygging og helsefremjande arbeid

Somatisk og psykisk helse

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Forskerblikk på Tverrfaglig helsestasjon i Kristiansund [ISBN 978-82-7661-340-7] 70s.
Publisert 2019 by Roar Stokken, Silje Louise Dahl, Ellen Madssen Andenes, Helene Hoemsnes

Skjemabasert eller fri samtale? Ein studie av barselkvinner sine erfaringar med å bruke the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) i møtet med helsesøseter
Publisert 2017 by Ellen Madssen Andenes