Profile picture for user andenese

Ellen Madssen Andenes

Høgskulelektor

Institutt for sosialfag

Utdanning:

Helsesøster

Mastergrad:

Meistring og myndiggjering, HVO 2017

Undervisning:

Bachelor i sosialt arbeid- sosionom og barnevernspedagog

HFSOS 101: Helsefag for sosialarbeidarar

Faglege interesser:

Pediatri- barns vekst og utvikling

Ungdom

Forebyggande og helsefremjande arbeid

Somatisk og psykisk helse

Tverrprofesjonell samhandling

Forskingsprosjekt:

Evaluering av Tverrfaglig helsestasjon: http://hdl.handle.net/11250/2583971

Kartlegging av Kommunal folkehelseoversikt i Ørsta kommune: http://hdl.handle.net/11250/2586950

Forskingsgrupper og nettverk:

FOGTPS (Forskingsgruppa tverrprofesjonelt samarbeid)

Arbeidserfaring:

1995-1997: Barneklinikken Haukeland Sjukehus (sjukepleiar)

1998-2000: Volda Sjukeheim (sjukepleiar)

2001-2017: Helsestasjonen i Volda (helsesøster)

2017-        : Høgskulen i Volda (høgskulelektor)

Vitskapeleg arbeid

CRIStin