Profile picture for user batevik

Finn Ove Båtevik

Professor

Institutt for sosialfag

Utdanning

Dr. polit. geografi, Universitetet i Bergen, 1994

Cand. polit. i geografi, Universitetet i Bergen, 1987

 

Undervisning og rettleiing

Primært mastergradsutdanninga «Meistring og myndiggjering»

 

Faglege interesser

Regional utvikling, småsamfunn, marginalisering og velferdstilbod

Livsløpsforsking

Sårbar ungdom og overgang til vaksenliv

Demografi

Arbeidsinnvandring

 

Forskingsgrupper

Gruppe for livsløpsforsking

 

Arbeidslivserfaring

01.08.87 – 31.10.90:      Utdanningsstipendiat NAVF, Institutt for geografi, Universitetet Bergen.

01.06.91 – 31.07.15:      Møreforsking, Volda – forskar II/Seniorforskar

01.01.12 – 31.01.14:      Gruppeleiar for området «Regional utvikling»

07.02.07 – 07.11.07:      Møreforsking, Volda – adm.leiar (vikariat)

01.08.15 – DD:  Professor, Avdeling for samfunnsfag og historie, Høgskulen i Volda

 

Fagfelle

European Journal of Special Needs Education

Journal of Occupational Rehabilitation

Scandinavian Journal of Disability Research

Tidsskrift for ungdomsforskning

Nordisk Tidsskrift for Helseforskning

Norsk Geografisk Tidsskrift

Fjordantologien

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Samarbeid : fjordantologien 2024 [ISBN 9788215071749] 382s.
Publisert 2024 av Lars Julius Halvorsen, Finn Ove Båtevik, Bjarte Folkestad, Helga Synnevåg Løvoll, Roar Stokken
Publisher: Universitetsforlaget

Life Course of Special Educational Needs Students. Norwegian School Experiences and Long-term Consequences [ISBN 9783031242472] 201s.
Publisert 2023 av Finn Ove Båtevik, Rune Kvalsund, Jon Olav Myklebust
Publisher: Springer

Handbok for førstegongsforskaren - Den gode empiriske oppgåva i sosialt arbeid [ISBN 9788245040999] 261s.
Publisert 2022 av Roar Stokken, Ellen Madssen Andenes, Finn Ove Båtevik, Bjarte Folkestad
Publisher: Fagbokforlaget

Offentleg sektor i endring : Fjordantologien 2016 [ISBN 9788215027722] 274s.
Publisert 2016 av Jørgen Amdam, Randi Bergem, Finn Ove Båtevik
Publisher: Universitetsforlaget

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Samarbeid – viktig, men vanskelig
Publisert 2024 av Lars Julius Halvorsen, Finn Ove Båtevik, Bjarte Folkestad, Helga Synnevåg Løvoll, Roar Stokken

Samarbeid for folkehelse – ein casestudie av StikkUT!-ordninga
Publisert 2024 av Finn Ove Båtevik, Ellen Strøm Synnevåg

«Når elevar slit med noko, er ofte det første som skjer at dei kutter ut gymmen». Erfaringar med kroppsøvingsfaget som inngang til tverrprofesjonelt samarbeid i skulen
Publisert 2024 av Ellen Madssen Andenes, Finn Ove Båtevik, Kjetil L Høydal

Ikkje flink nok? Om negativ sjølvoppfatning i kroppsøving
Publisert 2023 av Finn Ove Båtevik, Ellen Madssen Andenes, Kjetil L Høydal

Work for Life? Former Students with Special Educational Needs in the Job Market
Publisert 2023 av Finn Ove Båtevik

Some Methodological Challenges in Longitudinal Research on Vulnerable Youths
Publisert 2023 av Finn Ove Båtevik, Jon Olav Myklebust

Students with Special Educational Needs and Their Life Course – Introduction
Publisert 2023 av Rune Kvalsund, Jon Olav Myklebust, Finn Ove Båtevik

Weight-based victimization and physical activity among adolecents with overweight or obesity: A scoping review of quantitative and qualitative evidence.
Publisert 2022 av Ingeborg Berg Skogen, Finn Ove Båtevik, Rune Johan Krumsvik, Kjetil L Høydal

Special needs provision and economic independence among young adults with disabilities: A longitudinal study
Publisert 2021 av Jon Olav Myklebust, Finn Ove Båtevik

Utkantbutikken som velferdssentral i små lokalsamfunn
Publisert 2021 av Finn Ove Båtevik, Lars Julius Halvorsen

Gjestar som blir? Arbeidsinnvandring som utfordring for kommunar på Vestlandet
Publisert 2019 av Finn Ove Båtevik, Brita Gjerstad, Gro Marit Grimsrud, Øystein Lund Johannessen, Grete Netteland, Svein Ingve Nødland, Lin Prøitz, Geir Skeie, Gunn Vedøy

From School to Work: Long-Term Employment Outcomes for Former Special Educational Needs Students
Publisert 2019 av Finn Ove Båtevik

Nye sentrum–periferi-mønster? Tilgang til kompetanse gjennom arbeidsinnvandring
Publisert 2017 av Finn Ove Båtevik, Gro Marit Grimsrud

I samme båt og øser for livet – forholdet mellom lokalsamfunnet og de minste dagligvarebutikkene
Publisert 2016 av Lars Julius Halvorsen, Finn Ove Båtevik

Velkommen til bygda? Tilflyttingsarbeidets tvetydighet
Publisert 2016 av Gro Marit Grimsrud, Finn Ove Båtevik

Den entreprenørielle distriktsbutikken som nærings- og utviklingsaktør i små lokalsamfunn
Publisert 2016 av Finn Ove Båtevik, Lars Julius Halvorsen

Economic independence among former students with special educational needs: changes and continuities from their late twenties to their mid-thirties
Publisert 2014 av Jon Olav Myklebust, Finn Ove Båtevik

Population and settlements - long-term trends and current changes
Publisert 2013 av Finn Ove Båtevik

Continuity and change in path-dependent regional policy development: The regional implementation of the Norwegian VRI programme
Publisert 2012 av Stig Erik Jakobsen, Martin Byrkjeland, Finn Ove Båtevik, Inger Beate Pettersen, Ingjerd Skogseid, Else Ragni Yttredal

Earning a living for former students with special educational needs : does class placement matter?
Publisert 2009 av Jon Olav Myklebust, Finn Ove Båtevik

The road to work for former students with special educational needs. Different paths for boys and girls?
Publisert 2006 av Finn Ove Båtevik, Jon Olav Myklebust

Rekruttering av nøkkelpersonar til arbeidsmarknaden – ei utfordring for Nord-Vestlandet?
Publisert 2004 av Finn Ove Båtevik, Grethe M Mattland Olsen, Barbro Vartdal

Jakta på det regionale mennesket
Publisert 2004 av Finn Ove Båtevik, Grethe M Mattland Olsen, Barbro Vartdal

Transport utvikler regioner
Publisert 2004 av Svein Bråthen, Finn Ove Båtevik

Constrains and Incentives in the Regional Development of Northwestern Norway: Three Futures
Publisert 2004 av Jørgen Amdam, Finn Ove Båtevik

Higher education entrance exam or craft certificate for disadvantaged adolescents
Publisert 2003 av Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Karl Johan Skårbrevik

Ung i utkant – tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar
Publisert 2001 av Finn Ove Båtevik

Ny yrkesutdanning – ny kompetanse for regionane
Publisert 2000 av Finn Ove Båtevik, Kåre Heggen, Grethe M Mattland Olsen

Documented partial competence. A third way to a diploma in upper-secondary education in Norway
Publisert 2000 av Karl Johan Skårbrevik, Finn Ove Båtevik

Migration and journey to work in sparsely populated areas in Norway
Publisert 1995 av Finn Ove Båtevik, Jens Christian Hansen

Anna

"Bevegelsesglede og mestring". Erfaringar frå eit prosjekt med fysioterapeut i ungdomsskulen: Fysisk aktivitet, kroppsøvingsfaget og tverrprofesjonelt samarbeid [ISBN 978-82-7661-376-6] 38s.
Publisert 2023 av Ellen Madssen Andenes, Finn Ove Båtevik, Kjetil L Høydal

«Når elevar slit med noko, er ofte det første som skjer at dei kutter ut gymmen». Kroppsøving som inngang til tverrprofesjonelt samarbeid i skulen
Publisert 2023 av Ellen Madssen Andenes, Finn Ove Båtevik, Kjetil L Høydal

Samarbeid for folkehelse - ein casestudie av StikkUT!-ordninga
Publisert 2023 av Finn Ove Båtevik, Ellen Strøm Synnevåg

Strategisk samarbeid Volda og Ørsta kommunar. Berekraft i helse- og omsorgstenestene 12s.
Publisert 2023 av Randi Bergem, Finn Ove Båtevik

Strategisk samarbeid Volda og Ørsta kommunar. Folkehelse i livsløpsperspektiv 11s.
Publisert 2023 av Randi Bergem, Finn Ove Båtevik

Presentasjon av foreløpige forskingsresultat til styringsgruppa for prosjektet "Bevegelsesglede og mestring"
Publisert 2022 av Ellen Madssen Andenes, Finn Ove Båtevik

Nærbutikken som tek vare på dei eldre
Publisert 2022 av Finn Ove Båtevik, Lars Julius Halvorsen

Like viktig å trives som å bli rik
Publisert 2022 av Finn Ove Båtevik, Jørgen Dahl Kristensen

Nærbutikken er ein velferdssentral i små lokalsamfunn
Publisert 2022 av Finn Ove Båtevik, Lars Julius Halvorsen

Den gode innleiinga
Publisert 2021 av Roar Stokken, Finn Ove Båtevik

Volda og Ørsta som region og lokalsamfunn - Nokre perspektiv på strategisk samarbeid mellom kommunane Volda og Ørsta 8s.
Publisert 2021 av Finn Ove Båtevik, Bjarte Folkestad, Gro Anita Bårdseth, Randi Bergem
Publisher: Høgskulen i Volda

Har potensial til å bli navet i regionen
Publisert 2021 av Svein Aam, Finn Ove Båtevik

Den gode innleiinga – Å invitere lesaren inn
Publisert 2021 av Roar Stokken, Finn Ove Båtevik

«Bevegelsesglede og mestring» – Innleiande analyse frå følgjeforskinga
Publisert 2021 av Finn Ove Båtevik, Ellen Madssen Andenes, Kjetil L Høydal

Lokalbutikkar er både servicestasjon og samlingsstad i bygdene
Publisert 2021 av Janne Grete Aspen, Finn Ove Båtevik

Nærbutikkene er viktige for mange lokalsamfunn
Publisert 2021 av Viggo Valle, Finn Ove Båtevik

Lokalbutikkar er både servicestasjon og samlingsstad i bygdene
Publisert 2021 av Janne Grete Aspen, Finn Ove Båtevik

Ser stor verdi i å bruke nærbutikken som sin forlengende arm
Publisert 2021 av CHRISTER ANDRÉ HENRIKSEN, Finn Ove Båtevik

Nær­butikken er velferds­sentral, men uten hjelp fra kommunen
Publisert 2021 av Georg Mathisen, Finn Ove Båtevik

I denne kommunen dør det over dobbelt så mange innbyggere som det blir født
Publisert 2021 av Finn Ove Båtevik

Arbeid for livet? Tidlegare særvilkårselevar på arbeidsmarknaden
Publisert 2020 av Finn Ove Båtevik

Metodologiske utfordringar i longitudinell forsking
Publisert 2020 av Finn Ove Båtevik, Jon Olav Myklebust

Vegar til vaksenliv - livsløp og sosial inkludering [ISBN 978-82-7661-359-9] 248s.
Publisert 2020 av Finn Ove Båtevik, Rune Kvalsund, Jon Olav Myklebust

Flytting som individuelt prosjekt og samfunnsfenomen - nokre perspektiv på demografisk utvikling på Sunnmøre
Publisert 2020 av Finn Ove Båtevik

Resultat frå ei undersøking blant drivarar av Merkur-bokhandlarane i 2019 35s.
Publisert 2019 av Lars Julius Halvorsen, Finn Ove Båtevik

Resultat frå ei undersøking blant drivarar av Merkur-butikkane i 2019 36s.
Publisert 2019 av Lars Julius Halvorsen, Finn Ove Båtevik

Sats heller på tilflytting enn tilbakeflytting - • Debatten om folketalsutviklinga i Stranda
Publisert 2019 av Finn Ove Båtevik

Følgeforsking kommunen og nærbutikken
Publisert 2018 av Finn Ove Båtevik, Lars Julius Halvorsen

The local store as an arena for public service
Publisert 2018 av Finn Ove Båtevik, Lars Julius Halvorsen

Nærbutikken som arena for kommunale tenester - eit forskingsprosjekt om opningar og utfordringar
Publisert 2017 av Finn Ove Båtevik

Skulestruktur i Sande kommune i Møre og Romsdal. Dokumentasjon frå spørjeundersøking blant ungdomar og foreldre i Sande kommune. 37s.
Publisert 2017 av Randi Bergem, Finn Ove Båtevik

Inn på tunet – korleis finne fram utan kart?
Publisert 2017 av Finn Ove Båtevik, Marte Fanneløb Giskeødegård, Lars Julius Halvorsen, Tobba Therkildsen Sudmann, Ingebjørg Træland Børsheim

Utkantbutikken som kollektivt gode og utviklingsaktør
Publisert 2017 av Finn Ove Båtevik

Er likestllinga på retur?
Publisert 2017 av Svein Nordal, Finn Ove Båtevik

Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling [ISBN 978-82-7644-701-9] 207s.
Publisert 2017 av Finn Ove Båtevik, Brita Gjerstad, Gro Marit Grimsrud, Øystein Lund Johannessen, Grete Netteland, Svein Ingve Nødland, Lin Prøitz, Geir Skeie, Gunn Vedøy

Offentleg sektor i endring: Perspektiv på innovasjon, utviklingsarbeid og læring
Publisert 2016 av Jørgen Amdam, Randi Bergem, Finn Ove Båtevik

Korleis jobbe betre saman om Inn på tunet-tilbod?
Publisert 2016 av Finn Ove Båtevik, Lars Julius Halvorsen

Korleis jobbe betre saman om Inn på tunet-tilbod?
Publisert 2016 av Finn Ove Båtevik, Lars Julius Halvorsen

Korleis jobbe betre saman om Inn på tunet-tilbod?
Publisert 2016 av Finn Ove Båtevik, Lars Julius Halvorsen

Samarbeid om Inn på tunet. Utvikling av relasjonar for å legge til rette for alternative velferdstenester [ISBN 978-82-7692-355-1] 72s.
Publisert 2016 av Marte Fanneløb Giskeødegård, Tobba Therkildsen Sudmann, Lars Julius Halvorsen, Ingebjørg Træland Børsheim, Rita Agdal, Finn Ove Båtevik

Finnes ingen "quik-fix"
Publisert 2016 av Sofie Svanes Flem, Finn Ove Båtevik

From Adolescence to Adult life. Longitudinal Research on Vulnerable People Conducted at Volda University College and Møre Research: A Methods Report. Notat HVO/MF. 26s.
Publisert 2016 av Jon Olav Myklebust, Finn Ove Båtevik, Rune Kvalsund, Irene Velsvik Bele

Offentleg sektor i endring
Publisert 2016 av Jørgen Amdam, Randi Bergem, Finn Ove Båtevik

Offentleg sektor i endring
Publisert 2016 av Jørgen Amdam, Randi Bergem, Finn Ove Båtevik

Utkantene vokser på kafé og turister
Publisert 2016 av Dallawara Werner, Finn Ove Båtevik

Arbeidsinnvandring - ny kompetansearbeidskraft til bygdene?
Publisert 2016 av Finn Ove Båtevik

Skilled and unskilled labour immigration to Western Norway. Rural drain and urban gain?
Publisert 2016 av Finn Ove Båtevik, Gro Marit Grimsrud

Korleis jobbe betre sman om Inn på tunet-tilbod
Publisert 2015 av Finn Ove Båtevik, Marte Fanneløb Giskeødegård, Lars Julius Halvorsen

Alternative arenaer i integreringsarbeid. Den katolske kyrkja som bindledd mellom arbeidsinnvandrarar og lokalsamfunn.
Publisert 2015 av Elisabeth Busengdal, Finn Ove Båtevik

Den entreprenørielle distriktsbutikken som nærings- og utviklingsaktør i små lokalsamfunn
Publisert 2015 av Finn Ove Båtevik

Arbeidsinnvandring til Vestlandet – betyding for demografi og næringsliv
Publisert 2015 av Finn Ove Båtevik

Nye innbyggjarar – nye utfordringar? Vestlandskommunane i møte med arbeidsinnvandrarane
Publisert 2015 av Finn Ove Båtevik

Ora et labora. Katolske arbeidsinnvandrarar på Sunnmøre
Publisert 2015 av Finn Ove Båtevik, Lars Julius Halvorsen, Marte Fanneløb Giskeødegård, Anders Aschim

Ung i Møre og Romsdal: Samanstilling av resultat frå tre undersøkingar blant ungdommar i vidaregåande opplæring 101s.
Publisert 2015 av Bjørn Tore Nystrand, Finn Ove Båtevik

Må lære seg norsk på egen hånd
Publisert 2015 av Finn Ove Båtevik

Ålesundregionen - Integrert og fragmentert? [ISBN 978-82-7692-342-1] 61s.
Publisert 2015 av Finn Ove Båtevik, Gro Marit Grimsrud, Marte Fanneløb Giskeødegård

Bill. mrk. "Interessant kompetansemiljø"
Publisert 2014 av Finn Ove Båtevik

Utkantbutikker mot strømmen
Publisert 2014 av Lars Julius Halvorsen, Finn Ove Båtevik

Nye innbyggjarar - nye utfordringar? Vestlandskommunane i møte med arbeidsinnvandrarane
Publisert 2014 av Finn Ove Båtevik

Nye innbyggjarar - nye utfordringar? Vestlandskommunane i møte med arbeidsinnvandrarane
Publisert 2014 av Finn Ove Båtevik

Inn på tunet i kommunal tenesteproduksjon – når standardiserte tilbod ikkje strekk til? Erfaringar frå Sogn og Fjordane og resten av Vestlandet.
Publisert 2014 av Finn Ove Båtevik

Arbeidsinnvandring – ein ressurs for Vestlandet. Kva kjenneteiknar kommunane i Møre og Romsdal.
Publisert 2014 av Finn Ove Båtevik

Labour immigration to Western Norway as a resource for regional development. The role of local government responses.
Publisert 2014 av Finn Ove Båtevik, Gro Marit Grimsrud

Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar. Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? [ISBN 978-82-7692-336-0] 42s.
Publisert 2014 av Gro Marit Grimsrud, Finn Ove Båtevik, Marte Fanneløb Giskeødegård

Nye innbyggjarar, nye utfordringar? Vestlandskommunane i møte med arbeidsinnvandrarane [ISBN 978-82-7692-341-4] 47s.
Publisert 2014 av Finn Ove Båtevik, Gro Marit Grimsrud, Grete Netteland

Studentrekruttering til Høgskolen i Ålesund. Nye studentar på 2000-tallet og potensiale for rekruttering vidare 44s.
Publisert 2014 av Finn Ove Båtevik

Inn på tunet i Sogn og Fjordane 15s.
Publisert 2014 av Finn Ove Båtevik

Merkur leker ikke butikk. Resultateffektivitet og forvaltningseffektivitet ved KMDs satsing på utkantbutikker [ISBN 978-82-7692-334-6] 115s.
Publisert 2014 av Lars Julius Halvorsen, Finn Ove Båtevik

Eit heilskapleg tilbod. Evaluering av metodeutviklingsprosjektet "Arbeidsretta rehabilitering" ved Brisk kompetasesenter [ISBN 978-82-7692-332-2] 21s.
Publisert 2014 av Finn Ove Båtevik, Anne Natvig, Gunnvor Bakke, Randi Bergem

Nordfjord ein "vinnarregion"?
Publisert 2013 av Finn Ove Båtevik, Geirmund Dvergsdal

Fire bærebjelker i kampen om kompetansen
Publisert 2013 av Finn Ove Båtevik, Else Ragni Yttredal

Tre av fire vil bli i regionen
Publisert 2013 av Finn Ove Båtevik

Rekruttering til industrien
Publisert 2013 av Finn Ove Båtevik

Utviklingstrekk i Nordfjord - store utfordringar, mange mulegheiter?
Publisert 2013 av Finn Ove Båtevik, Geirmund Dvergsdal

Utviklingstrekk i Nordfjord
Publisert 2013 av Finn Ove Båtevik, Geirmund Dvergsdal

Pendling og rekruttering av arbeidskraft med høg utdanning - i regionalt perspektiv
Publisert 2013 av Finn Ove Båtevik

Nye Innbyggjarar - nye utfordringar? Vestlandskommunane i møte med arbeidsinnvandrarane - smakebitar frå ei kartlegging
Publisert 2013 av Finn Ove Båtevik

Nye innbygjarar - nye utfordringar? Vestlandskommunane i møte med arbeidsinnvandrarane - smakebitar frå ei kartlegging
Publisert 2013 av Finn Ove Båtevik

Kompetanse for ei kunnskapsintensiv framtid
Publisert 2013 av Finn Ove Båtevik, Else Ragni Yttredal, Marte Hanche-Olsen

Kompetanse for ei kunnskapsintensiv framtid
Publisert 2013 av Finn Ove Båtevik, Else Ragni Yttredal, Marte Hanche-Olsen

Maritimt Møre i møte med ei kunnskapsintensiv framtid.Korleis rekruttere og behalde kompetansearbeidskraft
Publisert 2013 av Finn Ove Båtevik, Else Ragni Yttredal, Marte Hanche-Olsen

Bli verande eller reise vidare? – avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta. Ny mobilitet for bygdene
Publisert 2013 av Finn Ove Båtevik

Arbeidsinnvandring styrkar Vestlandet
Publisert 2013 av Finn Ove Båtevik

Kampen om kompetansen – Innovasjon og rekrutteringsutfordringar i regionalt perspektiv
Publisert 2013 av Finn Ove Båtevik, Gro Marit Grimsrud, Jon Gunnar Nesse, Etty Ragnhild Nilsen, Else Ragni Yttredal, Torbjørn Årethun

Arbeid eller trygd?
Publisert 2013 av Jon Olav Myklebust, Finn Ove Båtevik, Eli M.Fjeldseth Røys

Utviklingstrekk i Nordfjord [ISBN 978-82-7692-325-4] 78s.
Publisert 2013 av Finn Ove Båtevik, Geirmund Dvergsdal, Anne Natvig

Regional attraktivitet - kartlegging av brukarerfaringar [ISBN 978-82-7692-327-8] 73s.
Publisert 2013 av Geirmund Dvergsdal, Margrethe Eikrem Aarset, Finn Ove Båtevik

Kompetanse for ei kunnskapsintensiv framtid. Kva gjer marine og maritime arbeidsplassar i Møre og Romsdal attraktive for høgt utdanna arbeidskraft? [ISBN 978-82-7692-326-1] 102s.
Publisert 2013 av Finn Ove Båtevik, Else Ragni Yttredal, Marte Hanche-Olsen

Når ein vidaregåande skule blir borte. Konsekvensar for lokalsamfunnet [ISBN 978-82-7692-325-4] 32s.
Publisert 2013 av Finn Ove Båtevik, Gro Marit Grimsrud, Geirmund Dvergsdal, Margrethe Eikrem Aarset

Kva skal eg bli? Evaluering av Karrieredagane i Møre og Romsdal 29s.
Publisert 2012 av Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Marte Hanche-Olsen

Region i grenseland. Kvivsvegen skaper ny samhandling
Publisert 2012 av Finn Ove Båtevik, Geirmund Dvergsdal

Vegbygging og regionbygging
Publisert 2012 av Finn Ove Båtevik, Geirmund Dvergsdal

The battle for highly educated personnel
Publisert 2012 av Grethe M Mattland Olsen, Else Ragni Yttredal, Finn Ove Båtevik, Marte Hanche-Olsen

Inn på tunet i kommunal tenesteproduksjon. Når standardiserte tilbod ikkje strekk til? [ISBN 978-82-7692-322-3] 95s.
Publisert 2012 av Geirmund Dvergsdal, Finn Ove Båtevik, Margrethe Aarseth Eikrem

Utviklingstrekk på Indre Nordmøre [ISBN 978-82-7692-321-6] 94s.
Publisert 2012 av Finn Ove Båtevik, Geirmund Dvergsdal, Jørgen Amdam

Longitudinal Research on Vulnerable Young People Conducted at Volda University College and Møre Research: A Methods Report 28s.
Publisert 2012 av Jon Olav Myklebust, Finn Ove Båtevik

Ørsta, regionen og Eiksundsambandet [ISBN 978-82-7692-319-3] 45s.
Publisert 2012 av Finn Ove Båtevik, Geirmund Dvergsdal, Erlend Krumsvik

Vi treng fleire kloke hovud
Publisert 2011 av Finn Ove Båtevik, Roar Tobro

Eiksund - konturene av en ny region 24s.
Publisert 2011 av Finn Ove Båtevik

Kultur- og fritidstilbod for alle? Kulturpendlarar, fritidspendlarar og andre kulturbrukarar i Møre og Romsdal [ISBN 978-82-7692-311-7] 56s.
Publisert 2011 av Finn Ove Båtevik

Ny region i emning - frå Runde til Videsæter gjennom Eiksund og Kviven 44s.
Publisert 2011 av Finn Ove Båtevik, Erlend Krumsvik, Geirmund Dvergsdal

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i den marine næringen - en studie blant bedrifter i Møre og Romsdal [ISBN 978-82-7692-310-0] 37s.
Publisert 2011 av Finn Ove Båtevik, Bjørn Tore Nystrand, Grethe M Mattland Olsen, Marianne Staurset

Dei nye hendene - Offentlig sektor i møte med arbeidsinnvandrere [ISBN 978-82-7692-315-5] 61s.
Publisert 2011 av Marte Hanche-Olsen, Finn Ove Båtevik, Grethe M Mattland Olsen, Else Ragni Yttredal

Øving gjer meister. Erfaringar med prosjektet med nynorsk til betre skriving - med skriving til betre læring 20s.
Publisert 2011 av Randi Bergem, Finn Ove Båtevik

Dei nye hendene - Familieinnvandrere i helse- og omsorgssektoren [ISBN 978-82-7692-316-2] 49s.
Publisert 2011 av Marte Hanche-Olsen, Finn Ove Båtevik, Grethe M Mattland Olsen, Else Ragni Yttredal

Butikken som bygdeutviklar
Publisert 2010 av Finn Ove Båtevik, Unni Aarflot

Kampen om kompetansen
Publisert 2010 av Finn Ove Båtevik, Geir Tangen

Teori i møte med realitetane
Publisert 2010 av Ingjerd Skogseid, Stig-Erik Jakobsen, Else Ragni Yttredal, Finn Ove Båtevik, Martin Byrkjeland, Inger Beate Pettersen

Levekår i Kristiansund. Eit forprosjekt 46s.
Publisert 2010 av Finn Ove Båtevik, Marte Hanche-Olsen, Susanne Moen Ouff

Med nynorsk til betre skriving - med skriving til betre læring. Ei kartlegging ved Ulstein vidaregåande skule [ISBN 978-82-7692-305-6] 27s.
Publisert 2010 av Randi Bergem, Finn Ove Båtevik

Sjølvsagt les og skriv vi nynorsk. Evaluering av eit prosjekt ved Volda ungdomsskole [ISBN 978‐82‐7692‐307‐0] 41s.
Publisert 2010 av Randi Bergem, Finn Ove Båtevik

Arbeidskraftbehov i Møre og Romsdal. Ei undersøking blant offentlege og private bedrifter hausten 2009 [ISBN 978-82-7692-301-8] 107s.
Publisert 2010 av Finn Ove Båtevik, Geir Tangen

Ung i Møre og Romsdal. Resultat frå to undersøkingar blant ungdomar i vidaregåande opplæring 37s.
Publisert 2010 av Finn Ove Båtevik, Geir Tangen

VRI som innovasjonsfremjande samhandling - erfaringar frå evalueringa av VRI Møre og Romsdal per juni 2010 54s.
Publisert 2010 av Finn Ove Båtevik, Else Ragni Yttredal

Nasjonalt fond for lokale klimatiltak. Et kunnskapsgrunnlag [ISBN 978-82-7692-300-1] 95s.
Publisert 2009 av Lars Julius Halvorsen, Anders Tønnesen, Finn Ove Båtevik

Naturfag med mål og meining. Evaluering av eit vidare- og etterutdanningskurs 51s.
Publisert 2009 av Finn Ove Båtevik

Ein resept å gå for? Evaluering av modellar for fysisk aktivitet, røykeslutt og sunt kosthald [ISBN 978-82-7692-289-9] 177s.
Publisert 2008 av Finn Ove Båtevik, Anders Tønnesen, Johan Barstad, Randi Bergem, Inni Iren Aarflot

Ein resept å gå for? Evaluering av modellar for fysisk aktivitet, røykeslutt og sunt kosthald. Kortversjon [ISBN 978-82-7692-290-5] 30s.
Publisert 2008 av Finn Ove Båtevik, Anders Tønnesen, Johan Barstad, Randi Bergem, Inni Iren Aarflot

Plansatsinga i einskapsfylket Møre og Romsdal: frå forvaltning til utvikling?
Publisert 2008 av Jørgen Amdam, Johan Barstad, Finn Ove Båtevik, Geir Tangen

Young Adults : Data Collection in 2007 17s.
Publisert 2007 av Finn Ove Båtevik, Jon Olav Myklebust

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke : frå forvaltning til utvikling? 14s.
Publisert 2007 av Jørgen Amdam, Johan Barstad, Finn Ove Båtevik, Geir Tangen

Med utkantbutikken i sentrum. Evaluering av Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikkane i regionane [ISBN 82-7692-250-3] 76s.
Publisert 2006 av Finn Ove Båtevik, Geir Tangen, Else Ragni Yttredal

Einskapsfylket Møre og Romsdal ─ sett frå kommunane. Hovudrapport [ISBN 82-7692-251-1] 28s.
Publisert 2006 av Finn Ove Båtevik, Johan Barstad

Einskapsfylket Møre og Romsdal ─ sett frå kommunane. Dokumentasjonsrapport [ISBN 82-7692-257-0] 71s.
Publisert 2006 av Finn Ove Båtevik, Johan Barstad

Tidleg oppstart med nye læreplanar : kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing [ISBN 8276922597] 93s.
Publisert 2006 av Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Elisabeth Bachmann, Marit Kvangarsnes

Barnerepresentantane i kommunane : status for ordninga [ISBN 8276922406] 38s.
Publisert 2005 av Finn Ove Båtevik

Brukarval - vegen å gå? : om erfaringar med brukarval ved utveljing av program for skulekonsertar 14s.
Publisert 2005 av Finn Ove Båtevik

Systematikk og innleving : evaluering av forsøket med differensierte støttesatsar for VTA-bedrifter [ISBN 82-7692-243-0] 53s.
Publisert 2005 av Finn Ove Båtevik, Lars Julius Halvorsen

Eit betre tilbod til arbeidstakarane? : evaluering av forsøket med differensierte støttesatser for VTA-bedrifter [ISBN 8276922279] 37s.
Publisert 2004 av Finn Ove Båtevik, Lars Julius Halvorsen

Særvilkårselevar på arbeidsmarknaden – Sårbar ungdom med demografisk flaks?
Publisert 2004 av Finn Ove Båtevik

Dei fragmenterte samfunna - analyse av utviklingstrekk og utfordringar på Indre Nordmøre [ISBN 8276922260] 66s.
Publisert 2004 av Jørgen Amdam, Finn Ove Båtevik

Medvirkning med suksess? Funksjonshemmedes brukermedvirkning i kommunale planprosesser [ISBN 8276922163] 44s.
Publisert 2004 av Finn Ove Båtevik, Lars Julius Halvorsen, Gerd Veddegjærde

Jakta på det regionale mennesket : om bulyst og regionale tilpassingar i Møre og Romsdal [ISBN 8276921949] 117s.
Publisert 2003 av Finn Ove Båtevik, Grethe M Mattland Olsen, Barbro Vartdal

Jakta på det regionale mennesket : om bulyst og regionale tilpassingar i Møre og Romsdal : kortversjon [ISBN 8276921930] 36s.
Publisert 2003 av Finn Ove Båtevik, Grethe M Mattland Olsen, Barbro Vartdal

Evaluering av handlingsplan for studentar med funksjonshemming [ISBN 8276921906] 25s.
Publisert 2003 av Finn Ove Båtevik, Barbro Vartdal, Gerd Veddegjærde

Om lokalisering av statleg verksemd i Møre og Romsdal 31s.
Publisert 2002 av Jørgen Amdam, Johan Barstad, Finn Ove Båtevik

Studie- eller yrkeskompetanse for fleire? : kortversjon av sluttrapporten frå prosjektet "Mot studie- og yrkeskompetanse for ungdom med funksjonshemming" [ISBN 8276921760] 35s.
Publisert 2001 av Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Karl Johan Skårbrevik

Studie- eller yrkeskompetanse for fleire? : sluttrapport frå prosjektet "Mot studie- og yrkeskompetanse for ungdom med funksjonshemming" [ISBN 8276921752] 154s.
Publisert 2001 av Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Karl Johan Skårbrevik

Delkompetanse: eit alternativ til studie- og yrkeskompetanse
Publisert 2000 av Karl Johan Skårbrevik, Finn Ove Båtevik

Kompetanse : yrkesutdanning i to regionar etter Reform 94 [ISBN 82-7692-155-8] 153s.
Publisert 2000 av Kåre Heggen, Finn Ove Båtevik, Grethe Mattland Olsen

Vurdering av funksjonalitet og attraktivitet til sentra Brattvåg, Fiskåbygd og Ulsteinvik [ISBN 82-7692-163-9] 87s.
Publisert 2000 av Jørgen Amdam, Kåre Beite, Finn Ove Båtevik, Grethe Mattland Olsen, Turid Hanken, Geir Tangen

Framtid for Vestlandet? : scenario for Vestlandet 2000 - 2020 [ISBN 82-7692-157-4] 83s.
Publisert 2000 av Jørgen Amdam, Finn Ove Båtevik, Einar Leknes, Johan Moxnes Steineke

Adult life on special terms? : the way into society for pupils with special needs in upper secondary school 16s.
Publisert 2000 av Jon Olav Myklebust, Rune Kvalsund, Finn Ove Båtevik

Studie- eller yrkeskompetanse for fleire? : overgangar i vidaregåande opplæring : fjerde delrapport [ISBN 82-7692-159-0] 49s.
Publisert 2000 av Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Karl Johan Skårbrevik

Studie- eller yrkeskompetanse for fleire? : tilretteleggingstiltak for elevar og lærlingar : tredje delrapport [ISBN 82-7692-149-3] 67s.
Publisert 2000 av Karl Johan Skårbrevik, Randi Bergem, Finn Ove Båtevik

Studie- eller yrkeskompetanse for fleire? : andre delrapport [ISBN 82-7692-144-2] 51s.
Publisert 1999 av Karl Johan Skårbrevik, Finn Ove Båtevik

Studie- og yrkeskompetanse for fleire? : første delrapport frå evaluering av eit nasjonalt utviklingsprosjekt 37s.
Publisert 1999 av Finn Ove Båtevik, Karl Johan Skårbrevik

Vidaregåande opplæring for vaksne : erfaringar med modulstrukturerte opplæringsløp : undervegsnotat i evalueringa av "Prosjekt Delkompetanse" - del C 30s.
Publisert 1999 av Karl Johan Skårbrevik, Finn Ove Båtevik, Grethe Mattland Olsen

Når vilkår varierer. Særskild tilrettelegging i vidaregåande opplæring - gjennomgåande mønster [ISBN 82-7661-081-1] 153s.
Publisert 1998 av Rune Kvalsund, Jon Olav Myklebust, Finn Ove Båtevik, Brit Steinsvik

Kompetanse i regionalt perspektiv : yrkesutdanning i Glåmdalen og Ytre Søre Sunnmøre under gjennomføringa av Reform 94 [ISBN 82-7692-134-5] 169s.
Publisert 1998 av Finn Ove Båtevik, Kåre Heggen, Grethe Mattland Olsen

Kartlegging og analyse av utviklingsretningar i Ålesundregionen og Ålesund : innspel til arbeidet med å forme strategiar for framtidig utvikling [ISBN 82-7692-133-7] 82s.
Publisert 1998 av Jørgen Amdam, Johan Barstad, Finn Ove Båtevik, Grethe Mattland Olsen, Geir Tangen

Kompetanse for alle? : alternative opplæringsløp i vidaregåande skole : sluttrapport frå evalueringa av "Prosjekt Delkompetanse" [ISBN 82-7692-131-0] 109s.
Publisert 1998 av Karl Johan Skårbrevik, Finn Ove Båtevik

Karriereplanlegging : langsiktig planlegging for elevar i vidaregåande opplæring : undervegsrapport nr. 5 i evalueringa av "Prosjekt Delkompetanse" [ISBN 82-7692-120-5] 107s.
Publisert 1998 av Karl Johan Skårbrevik, Finn Ove Båtevik, Grethe Mattland Olsen

På særvilkår : om gråsoner, overgangar og kanalisering i vidaregåande opplæring [ISBN 82-7692-093-4] 141s.
Publisert 1997 av Finn Ove Båtevik, Rune Kvalsund, Jon Olav Myklebust

Pendling, flytting og regional utvikling. Ein studie av geografisk mobilitet og demografisk utvikling med særleg vekt på Sogn og Fjordane. [ISBN 8276920861] 353s.
Publisert 1996 av Finn Ove Båtevik

Rekruttering til medisinarstudiet frå Midt-Noreg [ISBN 82-7692-065-9] 44s.
Publisert 1996 av Finn Ove Båtevik, Kåre Heggen

Utdanningsgenerasjonen på veg : ungdom gjennom utdanning og mot etable ring på 90-talet [ISBN 82-7692-074-8] 176s.
Publisert 1996 av Finn Ove Båtevik, Kåre Heggen

Konsolideringshypotesen 15 år etter
Publisert 1995 av Finn Ove Båtevik

Ungdommens ferjereiser : utdanning, arbeid og busetjing blant distriktsungdom i Møre og Romsdal (9203) [ISBN 82-90426-96-8] 119s.
Publisert 1992 av Lidveig Bøe, Finn Ove Båtevik, Kåre Heggen