Historisk institutt

Historisk Institutt driv med undervisning, forsking og formidling i historie. Instituttet tilbyr bachelorutdanning og årseining i historie i Volda og bachelor og einskilde emnar på nett. Instituttet tilbyr også masterutdanning ved masterprogrammet i Kulturmøte.

Institutt for historie Volda vart opprette i 1972 og er eit levande fagmiljø med lange tradisjonar i kyst-, lokal- og regionalhistorie, og har no også fokus på mellom anna migrasjon, minoritetar og kulturmøter i historia. Tilsette ved instituttet tek del i fleire nettverk og prosjekt internasjonalt, nasjonalt og lokalt. 

Instituttet har utvikla nettstudium i historie i over 20 år.

Har du spørsmål?

Kontakt oss:

Instituttleiar Harald Krøvel
Studiekoordinator: Helene Brustad Eskeland
Alle tilsette ved instituttet
Besøksadresse: Joplassvegen 11, 6103 Volda