Redd for at vold og overgrep ikke blir meldt fra om

Tekst: Per Straume

- Oppdatert

I et intervju med Fontene er Kjartan Leer-Salvesen, professor ved Høgskulen i Volda, kritisk til om fagpersoner i ulike yrker går langt nok i å hindre vold, overgrep og drap i nære relasjoner.

En undersøkelse viser at en av tre fagpersoner ikke kjenner til avvergeplikten, ifølge Fontene. Alle har ifølge straffeloven plikt til å avverge, altså forsøke å forhindre at straffbare handlinger skjer. 

I Leer-Salvesens forskning kommer det fram at mange har lite kunnskap om plikten.

– Når folk har det, velger de ofte en forsiktig linje i stedet for å gripe inn, sier professoren til Fontene.

Leer-Salvesen, som selv har bakgrunn som prest, tar ikke lett på at det er liten kjennskap til avvergeplikten:

– Plikten er et viktig sikkerhetsnett for samfunnet vårt. Den skal bidra til å avdekke svært alvorlig kriminalitet, som for eksempel alvorlig partnervold.

Les hele intervjuet med Leer-Salvesen i Fontene her.
 

Del på