Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag

Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag arbeider med undervisning, forsking og formidling innanfor samfunnsfag, planlegging og administrasjon. Instituttet tilbyr årsstudium i samfunnsvitskap, bachelorutdanning i planlegging og administrasjon, samt mastergradutdanning i samfunnsplanlegging og leiing. I tillegg tilbyr vi ulike nettbaserte vidareutdanningsstudiar og samfunnsfag i lærarutdanninga.

I tillegg leverar instituttet emne inn i Grunnskulelærar 5-10, PPU og Barnehagelærarutdanninga

Har du spørsmål?

Kontakt oss:

Instituttleiar Nils Magne Magerøy, tlf: 70 07 51 63
Studiekoordinator master: Gunnvor Bakke
Studiekoordinator bachelor: Camilla Elin Dahl Humberset, tlf: 70 07 51 62
Studieprogramansvarleg master: Bjarte Folkestad
Studieprogramansvarleg bachelor: Gro Anita Bårdseth
For informasjon om skuleretta samfunnsfag ta kontakt med: Margit Ystanes 
Alle tilsette ved instituttet
Besøksadresse: Joplassvegen 11, 6103 Volda