Profile picture for user baardset

Gro Anita Bårdseth

Førstelektor

Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag

Stilling

Førstelektor 

 

Fagområde

Samfunnsplanlegging

Planlegging som verktøy for samfunnsutvikling

Medverknad i planlegging

Kulturmiljø og kulturmiljøforvalting

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Stadforståing gjennom skreddarsydde medverknadsopplegg for svake grupper. Erfaringar frå eit studentprosjekt på Aspøya i Ålesund kommune
Publisert 2021 av Gro Anita Bårdseth, Grethe M Mattland Olsen

PROTECTION OF SCANDINAVIAN ROCK ART USING MARINE CLAY
Publisert 2010 av Eva Ernfridsson, Per Hagelia, Gro Anita Bårdseth, Tanaquil Enzensberger, Kristin Marie Berg

An interdisciplinary approach to the understanding of past settlement and farming: two cases from SE Norway
Publisert 2010 av Gro Anita Bårdseth, Paula Utigard Sandvik

The Roman Age Hall and the Warrior-Aristocracy: Reflections upon the Hall at Missingen, South-East Norway
Publisert 2009 av Gro Anita Bårdseth

Kva dyrka Vodurid, brødherren? Jordbruk og næringsgrunnlag i Tune i førhistorisk tid
Publisert 2009 av Gro Anita Bårdseth

Wood used as a Building Material. A Reconstruction of an Iron Age Longhouse Based on Indirect Traces of Wood
Publisert 2009 av Gro Anita Bårdseth

Kapittel 1. Resultat og måloppnåing
Publisert 2008 av Gro Anita Bårdseth

Kapittel 2. IT-funksjonar i prosjektet. Innleiing. Bakgrunn og føresetnader
Publisert 2008 av Gro Anita Bårdseth

Kapittel 2. IT-funksjonar i prosjektet. Erfaring og oppsummering
Publisert 2008 av Gro Anita Bårdseth, Per Erik Gjesvold

Kapittel 3. Metodiske erfaringar
Publisert 2008 av Gro Anita Bårdseth

Kapittel 6. Kulturhistorisk syntese
Publisert 2008 av Gro Anita Bårdseth

Summary
Publisert 2008 av Gro Anita Bårdseth

Kapittel 2. Åkrar og ardspor frå førromersk jarnalder- Grøfter og kulturlag frå førromersk jarnalder og eldre romartid. Rydningsrøyser frå uviss tid på Utne (lokalitet 6)
Publisert 2007 av Gro Anita Bårdseth, Paula Utigard Sandvik, Barbara Maria Sageidet

Kapittel 3. Hulvegar på Kalnes
Publisert 2007 av Gro Anita Bårdseth, Barbara Maria Sageidet

Kapitte. 4. Åkrar og ardspor frå seinneolitikum, yngre bronsealder og førromersk jarnalder. Bustejings- og aktivitetsspor frå seinmesolitikum til mellomalder på Bjørnstad søndre og nordre (lokalitet 9, 19, 13 og 13b)
Publisert 2007 av Gro Anita Bårdseth, Paula Utigard Sandvik, Barbara Maria Sageidet

Forord
Publisert 2007 av Gro Anita Bårdseth

Kapittel 1. Prosjektet
Publisert 2007 av Gro Anita Bårdseth

Kapittel 2. Målsetjing, problemstillingar og avklaring av omgrep
Publisert 2007 av Gro Anita Bårdseth

Kapittel 3. Metode og dokumentasjonsrutiner
Publisert 2007 av Gro Anita Bårdseth, Paula Utigard Sandvik

Kapittel 4. Kulturmiljø Råde
Publisert 2007 av Gro Anita Bårdseth

Kapittel 5. Grimstad østre. Ei gravrøys frå yngre bronsealder/eldre førromersk jarnalder (lokalitet 38)
Publisert 2007 av Gro Anita Bårdseth, Paula Utigard Sandvik

Kapittel 6. Strømshaug. Busetjings- og aktivitetsspor frå bronsealder (lokalitet 1)
Publisert 2007 av Gro Anita Bårdseth, Paula Utigard Sandvik

Kapittel 7. Lundeby. Busetjings- og aktivitetsspor frå yngre bronsealder-førromersk jarnalder (lokalitet 2)
Publisert 2007 av Gro Anita Bårdseth, Paula Utigard Sandvik

Kapitte. 8. Borge vestre. Gardsbusetjing frå yngre bronsealder og førromersk jarnalder (lokalitet 3 og 19)
Publisert 2007 av Gro Anita Bårdseth, Paula Utigard Sandvik

Kapitte. 9. Missingen. Ein storgard frå romartid (lokalitet 4 og 5)
Publisert 2007 av Gro Anita Bårdseth, Paula Utigard Sandvik

Summary
Publisert 2007 av Gro Anita Bårdseth, Paula Utigard Sandvik

Vedlegg 1
Publisert 2007 av Gro Anita Bårdseth

Forord
Publisert 2007 av Gro Anita Bårdseth

Kapittel 1. Kulturmiljø Tune
Publisert 2007 av Gro Anita Bårdseth

Kapittel 5. Busetjingsspor og mogleg hall frå yngre jarnalder på Bjørnstad søndre (lokalitet 11)
Publisert 2007 av Gro Anita Bårdseth, Paula Utigard Sandvik, Barbara Maria Sageidet

Summary
Publisert 2007 av Gro Anita Bårdseth, Paula Utigard Sandvik, Barbara Maria Sageidet, Christian Løchsen Rødsrud

Forord
Publisert 2007 av Gro Anita Bårdseth

Forord
Publisert 2007 av Gro Anita Bårdseth

Kapittel 1. Faghistorisk og administrativ bakgrunn
Publisert 2007 av Gro Anita Bårdseth, David Vogt

Kapittel 3. Permanent tildekking av helleristingar
Publisert 2007 av Gro Anita Bårdseth, Kristin Marie Berg, Eva Ernfridsson, Tanaquil Enzensberger, Per Hagelia, Oset Frode

Kapittel 4. Utsaging og sikring av helleristingar
Publisert 2007 av Gro Anita Bårdseth

Summary
Publisert 2007 av Gro Anita Bårdseth, Kristin Marie Berg, Tanaquil Enzensberger, Eva Ernfridsson, Per Hagelia, Frode Oset, David Vogt, Leif Håvard Vikshåland

Huset på Store Tune - og nokre betraktingar om førhistoriske hus i Østfold
Publisert 2006 av Gro Anita Bårdseth

Anna

Volda og Ørsta som region og lokalsamfunn - Nokre perspektiv på strategisk samarbeid mellom kommunane Volda og Ørsta 8s.
Publisert 2021 av Finn Ove Båtevik, Bjarte Folkestad, Gro Anita Bårdseth, Randi Bergem

Korleis bruke folkehelseundersøkinga i kommunalt oversiktsarbeid?
Publisert 2021 av Gro Anita Bårdseth

Stadforståing gjennom skreddarsydde medverknadsopplegg. Eit døme får Aspøya i Ålesund kommune
Publisert 2020 av Grethe M Mattland Olsen, Gro Anita Bårdseth

Interkommunalt samarbeid om kommunal folkehelseoversikt. Sluttrapport. 12s.
Publisert 2020 av Gro Anita Bårdseth, Randi Bergem

Utvikling og evaluering av folkehelsetiltak
Publisert 2019 av Gro Anita Bårdseth

Analyse og tolking av data
Publisert 2019 av Gro Anita Bårdseth

Innsamling av kvalitative data
Publisert 2019 av Gro Anita Bårdseth

Kommunar sin kompetanse om kulturminne. Ein analyse av samanhengar mellom kommunar sin kompetanse om kulturminne og utarbeiding av lokale kulturminneplanar
Publisert 2019 av Gro Anita Bårdseth

Kommunal folkehelseoversikt i Ørsta kommune. Kartlegging av status når det gjeld bruk av og oppfatningar om folkehelseoversikta. Notat 1/2019. 29s.
Publisert 2019 av Randi Bergem, Gro Anita Bårdseth, Ellen Madssen Andenes

Få steinar - mange historier. Bautasteinar i Volda og Ørsta
Publisert 2010 av Gro Anita Bårdseth

Forord
Publisert 2009 av Gro Anita Bårdseth

Har vi funne hallen i Tunekomplekset?
Publisert 2009 av Gro Anita Bårdseth

Forord
Publisert 2008 av Gro Anita Bårdseth

E6-prosjektet i Østfold. Et program om norsk historie
Publisert 2008 av Gro Anita Bårdseth

E6-prosjektet i Østfold. Et program om norsk historie
Publisert 2008 av Gro Anita Bårdseth

Stor hall fra vikingtid på Bjørnstad søndre
Publisert 2008 av Gro Anita Bårdseth

E6-utgravninger i fem hefter
Publisert 2008 av Gro Anita Bårdseth

Jakter på fortida
Publisert 2008 av Gro Anita Bårdseth

Relict landscapes in arable fields in South East Norway. An interdisciplinary approach
Publisert 2008 av Gro Anita Bårdseth

Resultat og erfaringar med bruk av naturvitskaplege analysar frå buplass- og dyrkingskontekstar
Publisert 2008 av Gro Anita Bårdseth

NAM 2008. Prosjektutvikling- og samarbeid. Innleiing
Publisert 2008 av Gro Anita Bårdseth

Kapittel 5. Busetjingsspor og mogleg hall frå yngre jarnalder på Bjørnstad Søndre (lokalitet 11)
Publisert 2007 av Gro Anita Bårdseth, Barbara Maria Sageidet, Paula Utigard Sandvik

Summary
Publisert 2007 av Gro Anita Bårdseth, Christian L. Rødsrud, Barbara Maria Sageidet, Paula Utigard Sandvik

Kapittel 4. Åkrar og ardspor frå seinneolitikum, yngre bronsealder og førromersk jarnalder. Busetjings- og aktivitetsspor frå seinmesolitikum til mellomalder på Bjørnstad Søndre og Nordre (lokalitet 9, 10, 13 og 13B)
Publisert 2007 av Gro Anita Bårdseth, Barbara Maria Sageidet, Paula Utigard Sandvik

Kapittel 3. Hulvegar på Kalnes Nedre og Østre og Bjørnstad Søndre (lokalitet 42 og 43)
Publisert 2007 av Gro Anita Bårdseth, Barbara Maria Sageidet

Kapittel 2. Åkrar og ardspor frå førromersk jarnalder. Grøfter og kulturlag frå førromersk jarnalder og eldre romartid. Rydningsrøyser frå uviss tid på Utne (lokalitet 6)
Publisert 2007 av Gro Anita Bårdseth, Barbara Maria Sageidet, Paula Utigard Sandvik

E6-prosjektet Østfold - Ny veg til fortida
Publisert 2007 av Gro Anita Bårdseth

Når helleristingar kjem i vegen
Publisert 2007 av Gro Anita Bårdseth

Wood as building-material. A reconstruction of an Iron Age longhouse based on indirect traces of wood
Publisert 2007 av Gro Anita Bårdseth

E6-prosjektet Østfold – Ny veg til fortida
Publisert 2007 av Gro Anita Bårdseth

Foredrag om resultat frå dei arkeologiske undersøkingane langs E6
Publisert 2007 av Gro Anita Bårdseth

Foredrag om resultat frå dei arkeologiske undersøkingane langs E6
Publisert 2007 av Gro Anita Bårdseth

Arkeologi langs E6 - Resultat frå arkeologiske granskingar
Publisert 2007 av Gro Anita Bårdseth

E6-prosjektet Østfold. Arkeologiske undersøkingar i Sarpsborg, Fredrikstad og Halden kommunar, Østfold. Årsrapport 2005 54s.
Publisert 2006 av Gro Anita Bårdseth

E6-prosjektet Østfold
Publisert 2006 av Gro Anita Bårdseth, Per Erik Gjesvold, David Vogt, Vivian Wangen, Leif Håvard Vikshåland, Christer Tonning

"Museum"
Publisert 2006 av Gro Anita Bårdseth

Satan under jorden
Publisert 2006 av Gro Anita Bårdseth

Intervju / artikkel i Aftensposten
Publisert 2006 av Gro Anita Bårdseth

Kva vi veit og ikkje veit om jarnaldergarden på Austlandet
Publisert 2006 av Gro Anita Bårdseth

Romartidshallen på Missingen i Råde kommune, Østfold
Publisert 2006 av Gro Anita Bårdseth

Resultat frå arkeologiske undersøkingar langs E6 i Østfold
Publisert 2006 av Gro Anita Bårdseth

Resultat frå dei arkeologiske undersøkingane langs E6 i Østfold
Publisert 2006 av Gro Anita Bårdseth

Resultat frå arkeologiske undersøkingar langs E6 i Østfold i 2005
Publisert 2006 av Gro Anita Bårdseth

Arkeologi langs E6, Østfold
Publisert 2006 av Gro Anita Bårdseth

E6-prosjektet Østfold. Arkeologiske undersøkelser i Fredrikstad, Råde og Sarpsborg kommuner, Østfold. Årsrapport 2004 42s.
Publisert 2005 av Gro Anita Bårdseth, Ingrid Ystgaard, Christer Tonning, Leif Håvard Vikshåland

Intervju/artikkel i Sarpsborg Arbeiderblad
Publisert 2005 av Gro Anita Bårdseth

Intervju / artikkel i Sarpsborg Arbeiderblad
Publisert 2005 av Gro Anita Bårdseth

Intervju / artikkel i Sarpsborg Arbeiderblad
Publisert 2005 av Gro Anita Bårdseth

Intervju / artikkel i Fredriksstad Blad
Publisert 2005 av Gro Anita Bårdseth

Intervju / artikkel i Verdens Gang
Publisert 2005 av Gro Anita Bårdseth

Intervju / artikkel i Aftenposten
Publisert 2005 av Gro Anita Bårdseth

Intervju / artikkel i Aftenposten
Publisert 2005 av Gro Anita Bårdseth

Intervju Radio Sarpsborg
Publisert 2005 av Gro Anita Bårdseth

Intervju Radio Sarpsborg
Publisert 2005 av Gro Anita Bårdseth

Intervju Radio Øst
Publisert 2005 av Gro Anita Bårdseth

Intervju NRK Østfold
Publisert 2005 av Gro Anita Bårdseth

Intervju NRK Østfold
Publisert 2005 av Gro Anita Bårdseth

Dokumentar om utsaging av helleristing, Solberg i Østfold. Schrødingers Katt, NRK1
Publisert 2005 av Gro Anita Bårdseth

E6-prosjektet Østfold. Presentasjon Metode Resultater
Publisert 2005 av Gro Anita Bårdseth

Resultater frå utgravingar i 2005
Publisert 2005 av Gro Anita Bårdseth

Arkeologi langs E6 i Østfold. Resultat frå utgravingar 2003 - 2005
Publisert 2005 av Gro Anita Bårdseth

Arkeologi langs E6 i Østfold. Resultat frå arkeologiske utgravingar 2003 - 2005
Publisert 2005 av Gro Anita Bårdseth

Arkeologi langs E6 i Østfold. Resultat frå arkeologiske utgravingar 2003 - 2005
Publisert 2005 av Gro Anita Bårdseth

Arkeologi langs E6. Resultat frå arkeologiske utgravingar 2003 - 2005
Publisert 2005 av Gro Anita Bårdseth

Resultat frå utgravingar i 2004
Publisert 2005 av Gro Anita Bårdseth

Missingen: Gårdsanlegg fra romertid
Publisert 2005 av Leif Håvard Vikshåland, Gro Anita Bårdseth

Langhus i Østfold
Publisert 2004 av Gro Anita Bårdseth

E6-prosjektet Østfold. Arkeologiske undersøkingar i Råde kommune, Østfold. Årsrapport 2003 46s.
Publisert 2004 av Gro Anita Bårdseth, Leif Håvard Vikshåland, Christer Tonning, Christine Stene

Pensjonist med metallsøker fant romersk dinar i Råde
Publisert 2004 av Gro Anita Bårdseth, Cato Guhnfeldt

Nordens største romertidsbygning avdekket i Råde
Publisert 2004 av Gro Anita Bårdseth, Cato Guhnfeldt

Presentasjon av E6-prosjektet Østfold. En storgård fra romertid, Missingen i Råde
Publisert 2004 av Gro Anita Bårdseth, Line Grindkåsa

Resultat frå arkeologiske undersøkingar i regi av E6-prosjektet Østfold
Publisert 2003 av Gro Anita Bårdseth

Resultat frå arkeologiske undersøkingar i Råde kommune, 2003
Publisert 2003 av Gro Anita Bårdseth

Spennende funn i Råde. Arkeologiske godbiter ligger begravd under ny motorvei
Publisert 2003 av Gro Anita Bårdseth, Tore Tindlund

Bilen hjelper historien. Spennende funn under fremtidens motorvei
Publisert 2003 av Gro Anita Bårdseth

Uten tittel
Publisert 2003 av Gro Anita Bårdseth

Resultat frå arkeologiske undersøkingar i 2003
Publisert 2003 av Gro Anita Bårdseth

Arkeologi langs E6
Publisert 2003 av Gro Anita Bårdseth