Profile picture for user folkestb

Bjarte Folkestad

Førsteamanuensis

Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag

Bjarte Folkestad er statsvitar med hovudfag i samanliknande politikk frå Universitetet i Bergen 2005 og han har doktorgrad i samanliknande politikk frå Universitetet i Bergen i 2012. Folkestad har vore forskar ved Rokkansenteret sidan 2012, og tidlegare forskingsassistent ved Rokkansenteret 2006-2007. Folkestad sine forskingsinteresser omfattar val, lokaldemokrati, politiske parti og sivilsamfunn. I tillegg har Folkestad abeid mykje med kommunal organisering og tenesteproduksjon. Av vitskapleg arbeid kan nemnast tema som: lokalval, politisk representasjon, kommunal organisering og frivillig deltaking .

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

From Russia with Cleavages: A Study in Party System and Voting Behaviour in Post-Communist Russia [ISBN 978-3-639-20235-9] 176s.
Publisert 2009 by Bjarte Folkestad
Publisher: VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

When do consultative referendums improve democracy? Evidence from local referendums in Norway
Publisert 2019 by Bjarte Folkestad, Jan Erling Klausen, Jo Saglie, Signe Bock Segaard

Everyday occupations prioritised by older adults participating in reablement. A cross-sectional study
Publisert 2019 by Hanne Tuntland, Ingvild Kjeken, Bjarte Folkestad, Oddvar Førland, Eva Langeland

A multicenter investigation of reablement in Norway: A clinical controlled trial
Publisert 2019 by Eva Langeland, Hanne Tuntland, Bjarte Folkestad, Oddvar Førland, Frode F. Jacobsen, Ingvild Kjeken

Method Appendix: National Population Surveys on Civic Engagement in Denmark, Norway and Sweden
Publisert 2019 by Torben Fridberg, Bjarte Folkestad

Trends in Volunteering in Scandinavia
Publisert 2019 by Hans-Peter Y. Qvist, Bjarte Folkestad, Torben Fridberg, Susanne Wallman Lundåsen

Changing patterns of volunteering and participation
Publisert 2018 by Ivar Eimhjellen, Kari Steen-Johnsen, Bjarte Folkestad, Guro Ødegård

Politisk tillit og bruk av offentlige velferdstjenester.
Publisert 2017 by Bjarte Folkestad

A mixed method study of an education intervention to reduce use of restraint and implement person-centered dementia care in nursing homes
Publisert 2017 by Frode F. Jacobsen, Tone Elin Mekki, Oddvar Førland, Bjarte Folkestad, Øyvind Kirkevold, Randi Skår, Eva Marie Tveit, Christine Øye

Har kommunevalgkampen noen betydning?
Publisert 2017 by Sveinung Arnesen, Bjarte Folkestad, Mikael Johannesson

Lokale lister ved kommunevalgene 2011-2015: variasjoner mellom og innenfor kommunene
Publisert 2017 by Dag Arne Christensen, Bjarte Folkestad, Jacob Aars

Hva fremmer en likestilt lokalpolitikk? Et lokalt perspektiv
Publisert 2017 by Bjarte Folkestad, Jo Saglie, Signe Bock Segaard

Predictors of outcomes following reablement in community-dwelling older adults
Publisert 2017 by Hanne Tuntland, Ingvild Kjeken, Eva Langeland, Bjarte Folkestad, Birgitte Espehaug, Oddvar Førland, Mona Kristin Aaslund

Sosial forankring og aktivt medlemskap i frivillige organisasjoner
Publisert 2016 by Sveinung Arnesen, Bjarte Folkestad

The impact on practice, outcomes and costs of new roles for health professionals: a study protocol for MUNROS
Publisert 2016 by Christine Bond, Hanne Bruhn, Antoinette de Bont, Job van Exel, Reinhard Busse, Matthew Sutton, Jan Erik Askildsen, Jon Opsahl, Kjell Haug, Nina Berven, Bjarte Folkestad, Kari Ludvigsen, Bodil Ravneberg, Linda Östergren, M. Kamrul Islam

Personvalg ved stortingsvalg?
Publisert 2016 by Johannes Bergh, Dag Arne Christensen, Bjarte Folkestad, Rune Karlsen, Jo Saglie

The 2015 Norwegian Local Elections: Support for Governing Radical Right Progress Party Plummets and Great Gains for Greens in ‘Second-Order’ Elections
Publisert 2016 by Hilmar Langhelle Mjelde, Bjarte Folkestad, Jacob Aars, Dag Arne Christensen

Forebyggende hjemmebesøk til eldre. Utbredelse, diffusjonsprosesser og spredning
Publisert 2015 by Oddvar Førland, Randi Skumsnes, Sønneve Teigen, Bjarte Folkestad

Representational styles among county and municipal councillors
Publisert 2015 by Jacob Aars, Bjarte Folkestad, Lawrence E Rose

Study protocol for a multicenter investigation of reablement in Norway
Publisert 2015 by Eva Langeland, Hanne Tuntland, Oddvar Førland, Eline Aas, Bjarte Folkestad, Frode F. Jacobsen, Ingvild Kjeken

Deltakelse i riks- og lokalpolitikk: to sider av samme sak?
Publisert 2013 by Jo Saglie, Bjarte Folkestad

Sosial forankring og aktivt medlemskap i frivillige organisasjoner
Publisert 2012 by Sveinung Arnesen, Bjarte Folkestad, Dag Arne Christensen

Analysing Interview Data: Possibilities and Challenges
Publisert 2009 by Bjarte Folkestad

Is it Possible to Speak of Transnational Parties?
Publisert 2008 by Bjarte Folkestad

Skiljelinjer i Russland? Lipset og Rokkan på russisk
Publisert 2007 by Bjarte Folkestad

Anna

Må ein velje mellom eit levande demokrati eller gode tenester? Noko om haldningar til lokaldemokrati blant norske lokalpolitikarar sett i ljos av kommunereforma
Publisert 2019 by Bjarte Folkestad

Regner med flere nye partier
Publisert 2019 by Bjarte Folkestad

146 uavhengige lister stiller til val i haust – Bjarne toppar to av dei
Publisert 2019 by Bjarte Folkestad

Berre to av elleve er kvinner
Publisert 2019 by Bjarte Folkestad

Lokalvalet 2019: kva kan 20 år med lokalvalforsking fortelje oss?
Publisert 2019 by Bjarte Folkestad

Var dette eit møte om lokaldemokratiet?
Publisert 2018 by Bjarte Folkestad

Fokus på kvinnerepresentasjon
Publisert 2018 by Bjarte Folkestad

Vil løfte fram kvinner
Publisert 2018 by Bjarte Folkestad

Ønskjer meir engasjement frå kvinnene
Publisert 2018 by Bjarte Folkestad

Kick-off for lokaldemokratiet
Publisert 2018 by Bjarte Folkestad

Can consultative referendums improve democracy? Evidence from local referendums in Norway
Publisert 2018 by Bjarte Folkestad, Jan Erling Klausen, Jo Saglie, Signe Bock Segaard

Vil ha veileder om avstemninger
Publisert 2017 by Bjarte Folkestad

Endringer i frivillig innsats: Norge i et skandinavisk perspektiv [ISBN 978-82-7763-585-9] 93s.
Publisert 2017 by Bjarte Folkestad, Audun Fladmoe, Karl Henrik Sivesind, Ivar Eimhjellen

Are social inequalities in volunteering in Scandinavia increasing?
Publisert 2017 by Bjarte Folkestad, Audun Fladmoe, Karl Henrik Sivesind, Ivar Eimhjellen

Are social inequalities in volunteering in Scandinavia increasing?
Publisert 2017 by Bjarte Folkestad, Audun Fladmoe, Karl Henrik Sivesind, Ivar Eimhjellen

Frivillighet og folkehelse: Empiriske analyser av sivilsamfunnsdeltakelse, helse og livskvalitet [ISBN 978-82-7763-568-2] 56s.
Publisert 2017 by Audun Fladmoe, Bjarte Folkestad

Alternative valgordninger ved folkeavstemninger
Publisert 2017 by Bjarte Folkestad

Innbyggernes oppfatninger av folkeavstemninger - resultater fra Medborgerpanelet
Publisert 2017 by Bjarte Folkestad

Politiske aktørers syn på folkeavstemning - resultater fra intervjuer
Publisert 2017 by Bjarte Folkestad

The legitimacy of local referendums on municipal amalgamation: An instrument for decision-making or consulting citizens?
Publisert 2017 by Bjarte Folkestad, Jan Erling Klausen, Jo Saglie, Signe Bock Segaard

Hverdagsrehabilitering - forskningsresultater fra to norske studier
Publisert 2017 by Hanne Tuntland, Ingvild Kjeken, Oddvar Førland, Eva Langeland, Mona Kristin Aaslund, Birgitte Espehaug, Bjarte Folkestad, Eline Aas, Egil Kjerstad, Frode F. Jacobsen

Trust and distrust towards the Norwegian health and and social services
Publisert 2017 by Oddvar Førland, Bjarte Folkestad

Tillit og mistillit til velferdsstatens tjenester
Publisert 2017 by Oddvar Førland, Bjarte Folkestad

A multicenter investigation of reablement in Norway:a clinical controlled trial
Publisert 2017 by Eva Langeland, Hanne Tuntland, Bjarte Folkestad, Oddvar Førland, Frode F. Jacobsen, Ingvild Kjeken

Hjemmetjenestene i Norge i et befolknings-og brukerperspektiv. En populasjonsstudie basert på innbyggerundersøkelsene fra 2010, 2013 og 2015 [ISBN 978-82-8340-045-8] 73s.
Publisert 2016 by Oddvar Førland, Bjarte Folkestad

Potensialet for økt frivillig deltakelse i Norge 25s.
Publisert 2016 by Bjarte Folkestad, Hilmar Langhelle Mjelde

Varierer aktivt organisasjonsmedlemskap etter kommunale kjennetegn? [ISBN 978-82-7763-490-6] 74s.
Publisert 2016 by Bjarte Folkestad, Hilmar Langhelle Mjelde

Lokale lister i norske kommuner: noe om variasjoner mellom og innenfor kommunene ved kommunevalgene 2011-2015.
Publisert 2016 by Dag Arne Christensen, Bjarte Folkestad, Jacob Aars

The community based reablement project in Norway: experiences and results.
Publisert 2016 by Eva Langeland, Hanne Tuntland, Oddvar Førland, Bjarte Folkestad, Ingvild Kjeken

Modeller for hverdagsrehabilitering - en følgeevaluering i norske kommuner [ISBN 978-828340-043-4] 173s.
Publisert 2016 by Eva Langeland, Oddvar Førland, Eline Aas, Arvid Birkeland, Bjarte Folkestad, Ingvild Kjeken, Frode F. Jacobsen, Hanne Tuntland

Modeller for hverdagsrehabilitering - en følgeevaluering i norske kommuner.
Publisert 2016 by Eva Langeland, Oddvar Førland, Eline Aas, Arvid Birkeland, Bjarte Folkestad, Ingvild Kjeken, Frode F. Jacobsen, Hanne Tuntland

Kvinner i lokalpolitikk 2015 : En statusevaluering [ISBN 978-82-7763-503-3] 62s.
Publisert 2016 by Bjarte Folkestad, Jo Saglie, Signe Bock Segaard

Er tjenestene fortsatt «på strekk»? 57s.
Publisert 2015 by Bjørg Dale, Bjarte Folkestad, Oddvar Førland, Ragnhild Hellesø, Aud Moe, Maren Sogstad

Erratum: Study protocol for a multicenter investigation of reablement in Norway (BMC Geriatrics (2015) 15 (120))
Publisert 2015 by Eva Langeland, Hanne Kristin Tuntland, Oddvar Førland, Eline Aas, Bjarte Folkestad, Frode F. Jacobsen, Ingvild Kjeken

Personvalg ved stortingsvalg?
Publisert 2015 by Johannes Bergh, Dag Arne Christensen, Bjarte Folkestad, Rune Karlsen, Jo Saglie

Korleis gjekk det i kommunane som gjennomførte forsøket med nedsett røystealder i 2011? 22s.
Publisert 2015 by Bjarte Folkestad

Hovedfunn: Frivillig innsats i Noreg 1998-2014
Publisert 2015 by Bjarte Folkestad, Dag Arne Christensen, Kristin Strømsnes, Per Selle

Frivillig innsats i Noreg 1998-2014 : Kva kjenneteikner dei frivillige og kva har endra seg? [ISBN 978-82-7763-479-1] 100s.
Publisert 2015 by Bjarte Folkestad, Dag Arne Christensen, Kristin Strømsnes, Per Selle

Offentlig – privat samarbeid i kommuner. Modeller og erfaringer [ISBN 978-82-8095-099-4] 48s.
Publisert 2014 by Bjarte Folkestad, Tord Skogedal Lindén

Likestilt lokalpolitikk? En kunnskapsstatus
Publisert 2014 by Bjarte Folkestad, Jo Saglie, Signe Bock Segaard

Likestilt lokalpolitikk? En kunnskapsstatus [ISBN 978-82-7763-461-6] 65s.
Publisert 2014 by Bjarte Folkestad, Jo Saglie, Signe Bock Segaard

Personvalg ved stortingsvalg : Konsekvenser av en endring av personvalgreglene ved stortingsvalg [ISBN 978-82-7763-438-8] 129s.
Publisert 2014 by Johannes Bergh, Dag Arne Christensen, Bjarte Folkestad, Rune Karlsen, Jo Saglie

Styles of Political Representation: Does Context Make a Difference?
Publisert 2014 by Jacob Aars, Bjarte Folkestad, Lawrence E Rose

Internettvalg : Hva gjør og mener velgerne? [ISBN 978-82-7763-436-4] 146s.
Publisert 2014 by Signe Bock Segaard, Dag Arne Christensen, Bjarte Folkestad, Jo Saglie

Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen [ISBN 978-82-7071-974-7] 186s.
Publisert 2013 by Jan Erling Klausen, Sveinung Arnesen, Dag Arne Christensen, Bjarte Folkestad, Gro Sandkjær Hanssen, Marte Slagsvold Winsvold, Jacob Aars

Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen [ISBN 978-82-7071-974-7] 186s.
Publisert 2013 by Jan Erling Klausen, Sveinung Arnesen, Dag Arne Christensen, Bjarte Folkestad, Gro Sandkjær Hansen, Marte Slagsvold Winsvold, Jacob Aars

Frivillig deltakelse i Norden : Et komparativt perspektiv [ISBN 978-82-7763-415-9]
Publisert 2013 by Sveinung Arnesen, Bjarte Folkestad, Steinar Gjerde

Styles of Political Representation: Does Context Make a Difference?
Publisert 2013 by Jacob Aars, Bjarte Folkestad, Lawrence E Rose

Kva er Euroskeptisisme, og kvifor er parti euroskeptiske? [ISBN 978-82-308-2081-0]
Publisert 2012 by Bjarte Folkestad

Velgerne går til høyre
Publisert 2009 by Bjarte Folkestad

Skeptiske til EU
Publisert 2009 by Bjarte Folkestad

By mot land i FrP?
Publisert 2009 by Bjarte Folkestad

Eliteintervju
Publisert 2009 by Tord Skogedal Lindén, Bjarte Folkestad, Ragnhild Louise Muriaas

Eliteintervju
Publisert 2009 by Tord Skogedal Lindén, Bjarte Folkestad, Ragnhild Louise Muriaas

"Langt til Brüssel". Kommentar til spørjeundersøking: Nordmenn sine haldningar til EU
Publisert 2008 by Bjarte Folkestad

"Tydelige meninger" Kommentar til spørjeundersøking: nordmenn sine haldningar til statskyrkja i Noreg
Publisert 2008 by Bjarte Folkestad

"Folk er fornøyd" Kommentar til spørjeundersøking: haldningar til kommunalt tenestetilbod
Publisert 2008 by Bjarte Folkestad

"Overrasket over SP-SV-forskjellen" Kommentar til spørjeundersøking, klimaendring
Publisert 2008 by Bjarte Folkestad

"Kan miste veljarar med ny asylpolitikk" Intervju om Arbeiderpartiet sin innstramming i asylpolitikken og moglege konsekvensar
Publisert 2008 by Bjarte Folkestad

"Stor enighet om fattigdom" Kommentar til spørjeundersøking: om skilnad mellom fattig og rik, fattigdom
Publisert 2008 by Bjarte Folkestad

"– Eit budsjett for valet 2009" Kommentar til regjeringa sitt budsjett for 2009
Publisert 2008 by Bjarte Folkestad

"Noreg i dag" Foredrag for framtidige Bergensguidar om norsk politikk
Publisert 2008 by Bjarte Folkestad

Demokrati heile vegen. Gode styringsgrep og metodar for folkevalte [ISBN 8280950508] 115s.
Publisert 2007 by Hans-Erik Ringkjøb, Bjarte Folkestad, Audun Jon Offerdal, Jacob Aars