Praktisk pedagogisk utdanning Høgskulen i Volda

Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) er eit profesjonsretta, forskings- og erfaringsbasert studium som gir deg undervisningskompetanse. Vi har studium for deg som vil gå heiltid og deltid, for yrkesfag og allmenne fag.

Har du fleire spørsmål om PPU er du velkomen til å ta kontakt med ein av oss; 
Bjørnar Sæterås, studieleiar epost saetbjorn@hivolda.no, tlf 70 07 53 55
Torstein Drabløs, praksiskoordinator, epost torstein.drablos@hivolda.no  tlf 70 07 53 52
Margrethe Munthe Vassbotn, praksis/administrasjon, epost margrethe@hivolda.no tlf 70 07 51 77