Praktisk pedagogisk utdanning Høgskulen i Volda (PPU)

Velkomne til informasjonssida for praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Om det er noko du saknar, ta kontakt med ein av oss som har ansvar for utdanninga, sjå nedst på sida. 

Vi håpar på å sjå deg som PPU-student.

Bjørnar Sæterås, studieleiar epost saetbjorn@hivolda.no, tlf 70 07 53 55

Torstein Drabløs, praksiskoordinator, epost torstein.drablos@hivolda.no,  tlf 70 07 53 52