Velkomen til PPU i Volda

Har du fleire spørsmål om PPU er du velkomen til å ta kontakt med ein av oss; 
Bjørnar Sæterås, studieleiar epost saetbjorn@hivolda.no, tlf 70 07 53 55
Torstein Drabløs, praksiskoordinator, epost torstein.drablos@hivolda.no  tlf 70 07 53 52
Margrethe Munthe Vassbotn, praksis/administrasjon, epost margrethe@hivolda.no tlf 70 07 51 77