Profile picture for user haraldk

Harald Johannes Krøvel

Høgskulelektor

Historie

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Skodjesoga. Bind 1. Skogbygder i fjordlandskap. [ISBN 9788283050820] 348s.
Publisert 2021 av Harald Johannes Krøvel
Publisher: Museumsforlaget AS

Mikrohistorie [ISBN 9788283050936] 320s.
Publisert 2020 av Arnfinn Kjelland, Harald Johannes Krøvel, Ola Teige, Chalak Kaveh
Publisher: Museumsforlaget AS

Soga om Sogn og Fjordane I. Folk i fjordrike, før 1763 [ISBN 9788245019148] 320s.
Publisert 2017 av Harald Johannes Krøvel, Harald Endre Tafjord
Publisher: Fagbokforlaget

Med påhalden penn? 1814 sett frå Nordvestlandet og Telemark [ISBN 978-82-7099-761-9] 470s.
Publisert 2014 av Jens Johan Hyvik, Oddmund Løkensgard Hoel, Harald Krøvel
Publisher: Novus Forlag

Frå Volda til verda - fjerne og nære kulturmøte. Historiestudiet i Volda 40 år [ISBN 978-82-321-0007-1] 380s.
Publisert 2012 av Arnfinn Kjelland, Atle Døssland, Marte Bogen Sinderud, Harald Krøvel
Publisher: Akademika forlag

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Allmenn bygdehistorie og mikrohistorie
Publisert 2020 av Harald Johannes Krøvel

Valmennene i Romsdals amt våren 1814
Publisert 2014 av Harald Krøvel

Innleiing
Publisert 2014 av Jens Johan Hyvik, Oddmund Løkensgard Hoel, Harald Krøvel

Længe har jeg anraabt Retfærdigheden og Loven. Men det har været et Raab i Ørken. Ein avmektig embetsmann i strid med allmugen i Vågå
Publisert 2012 av Harald Krøvel

Anna

Innleiing
Publisert 2020 av Chalak Kaveh, Ola Teige, Harald Johannes Krøvel, Arnfinn Kjelland

Grundig og godt om Ørsta i ei brytingstid. Melding av Gunnar Ellingsen (2019), "Nærings- og kultursoge for Ørsta 1837-1915".
Publisert 2019 av Harald Johannes Krøvel

Lokalhistorie i Volda.
Publisert 2019 av Harald Johannes Krøvel

Allmenn bygdesoge som mikrohistorie
Publisert 2019 av Harald Johannes Krøvel

Arbeidet med kulturminneplan for Ørsta kommune - nokre erfaringar.
Publisert 2018 av Harald Johannes Krøvel

Kulturhistorisk oversyn. Kommunedelplan for kulturminne og -miljø 2017-2025. Ørsta kommune. 43s.
Publisert 2017 av Harald Johannes Krøvel

Reformasjonen i Sogn
Publisert 2017 av Harald Johannes Krøvel

Reformasjonen i Sogn
Publisert 2017 av Harald Johannes Krøvel

Allmugeskulen i Romsdal - ein skuleskipnad på pietistisk grunn
Publisert 2017 av Harald Johannes Krøvel

Runer i Nordfjord
Publisert 2017 av Harald Johannes Krøvel

Annleisfylket. Presentasjon av "Soga om Sogn og Fjordane"
Publisert 2017 av Harald Johannes Krøvel, Harald Endre Tafjord, Hege Roll-Hansen

Annleisfylket. Presentasjon av "Soga om Sogn og Fjordane"
Publisert 2017 av Ola Svein Stugu, Harald Johannes Krøvel, Harald Endre Tafjord, Jan Anders Timberlid, Oddmund Løkensgard Hoel, Hege Roll-Hansen

Presentasjon av "Soga om Sogn og Fjordane"
Publisert 2017 av Ola Svein Stugu, Harald Johannes Krøvel, Harald Endre Tafjord, Jan Anders Timberlid, Oddmund Løkensgard Hoel, Hege Roll-Hansen

1814 - sett frå Sunnmøre og Nordfjord
Publisert 2014 av Harald Krøvel

1814 i Volda
Publisert 2014 av Harald Krøvel

Skulehaldaren som lokalpolitisk aktør etter 1814
Publisert 2014 av Harald Krøvel

Opprørske bønder i Sogndal
Publisert 2014 av Harald Krøvel

Hovedresultater av prosjektet Det lokale, 1814 og Grunnlova – Studiar frå Nordvestlandet og Telemark
Publisert 2014 av Harald Krøvel

1814 og Volda - eit blikk på 1814 nedanfrå
Publisert 2014 av Harald Krøvel

Kva skjedde i Volda 25. mars 1814?
Publisert 2014 av Harald Krøvel

1814 i Volda
Publisert 2014 av Harald Krøvel

1814 i Eiksund
Publisert 2014 av Harald Krøvel

Med påhalden penn? 1814 sett frå Nordvestlandet og Telemark
Publisert 2014 av Harald Krøvel

Opprørske eller disiplinerte bønder? Forholdet mellom styresmakter og allmuge i Sogn og Fjordane på 1600- og 1700-talet
Publisert 2013 av Harald Krøvel

Arrangert forfatterseminar
Publisert 2013 av Jens Johan Hyvik, Oddmund Løkensgard Hoel, Harald Krøvel

«Længe har jeg anraabt Retfærdigheden og Loven. Men det har været et Raab i Ørken.» Ein avmektig embetsmann i strid med allmugen i Vågå
Publisert 2012 av Harald Krøvel

Historiestudiet – Historisk institutt – i Volda førti år
Publisert 2012 av Atle Døssland, Arnfinn Kjelland, Harald Krøvel, Marte Bogen Sinderud

Forfatterseminar prosjekt "Det lokale, 1814 og grunnlova - studiar frå Nordvestlandet og Telemark"
Publisert 2012 av Jens Johan Hyvik, Oddmund Løkensgard Hoel, Harald Krøvel

Skulehaldaren - mellom bonde og embetsmann
Publisert 2011 av Harald Krøvel

Vågåpresten Krag og skulelærarar i Vågå på 1830- og 1840-talet. Ein studie av relasjonar som overskrid kulturelle grenser. Posisjon, kommunikasjon og konfrontasjon II - 1700- og 1800-talet
Publisert 2010 av Harald Johannes Krøvel

Omgangsskulelærarar - mellom allmugekultur og embetsmannskultur? Ei undersøking med utgangspunkt i Vågå prestegjeld i Gudbrandsdalen, Norge, ca. 1740-1840
Publisert 2010 av Harald Johannes Krøvel

Vågåpresten Krag og skulelærarar i Vågå på 1830- og 40-talet. Nettverksrelasjonar eller patron-klient-forhold?
Publisert 2010 av Harald Johannes Krøvel

Omgangsskulelæraren - mellom embetsmenn og bønder. Ein analyse av den sosiale og politiske identiteten til omgangsskulelærarane i Vågå, ca. 1760-1850
Publisert 2010 av Harald Johannes Krøvel

Mikrohistorie - eit uttrykk for paradigmeskifte i historiefaget? 20s.
Publisert 2009 av Harald Johannes Krøvel

"Jo nærmere Byen, jo værre". Regionale skilje i møte mellom bønder og embetsmenn på 1700- og 1800-talet. Ei drøfting med utgangspunkt i etableringa av eit norsk skulevesen på 1700-talet
Publisert 2009 av Harald Johannes Krøvel

The Ambulatory School in Norway during the 18th and 19th Centuries - a Microhistorical Perspective
Publisert 2009 av Harald Johannes Krøvel

Innføring av obligatorisk skule i Noreg - eit møte mellom to kulturar?
Publisert 2008 av Harald Johannes Krøvel