Nyhende

 • Søkjartala aukar ved Høgskulen i Volda

  Publisert

  – Siste månaden har vi gått fram med 229 nye førsteprioritetssøkjar, fortel Ragne Ørstavik Sørheim, opptaksansvarleg ved Høgskulen i Volda. Heile 143 av desse er søkjarar til mastergradsprogram/mastergradsnivå, fortel ho.

 • Stephen J. Walton er tildelt Melsom-prisen 2009

  Publisert

  Professor Stephen J. Walton ved Høgskulen i Volda er tildelt Melsom-prisen 2009 for boka Skaff deg eit liv! Om biografi. – Dette er ei veldig kjekk påskjøning, kommenterer ein oppglødd professor frå Lillehammer, der utdelinga fann stad under Norsk Litteraturfestival torsdag kveld.

 • Verdensarvområdet i Geiranger blir eget studium

  Publisert

  Høgskolen ønsker å nå ut til studenter fra hele verden med det nye studietilbudet World Heritage – Geirangerfjord. Studiet baserer seg på naturen og kulturen i verdensarvområdet, og gir kompetanse i natur- og kulturformidling. – Dette er det første studiet i landet som kombinerer friluftsliv, erfaringslæring og mediefag, sier studieleder Helga Synnevåg Løvoll.

 • Godt samarbeid om brubygging mellom Nord og Sør

  Publisert

  Fredskorpsstudiet Exchange for Development ved Høgskulen i Volda er eitt av dei største Fredskorpset-Ung-prosjekta til denne tid, og det einaste med utveksling av lærarstudentar. Ein rapport på norsk er no klar, etter at prosjektet vart avslutta i 2008.

 • Språk – ein føresetnad for kommunikasjon

  Publisert

  Både kulturen vi lever i og identiteten til den einskilde blir forma gjennom språk, som er ein føresetnad for kommunikasjon. Mastergradsstudium i nynorskskriftkultur gir brei språk- og kulturkompetanse, og formidlar innsikt i skriftkulturen gjennom ulike fagdisiplinar.

 • Nytt studietilbod: Arbeidsplassbasert førskulelærarutdanning

  Publisert

  I dag manglar det om lag 140 førskulelærarar for å dekkje kravet til førskulelærar i pedagogisk leiarstillingar/styrarstillingar i barnehagar i Møre og Romsdal. For å møte dette behovet, etablerer høgskulen i samarbeid med barnehageeigarar arbeidsplassbasert førskulelærarutdanning med oppstart i november 2009.

 • HVO-professor i internasjonalt forskingssamarbeid

  Publisert

  Professor Rune Kvalsund ved Institutt for sosialfag har bak seg fleire års samarbeid med forskarkollegaer ved fakultetet for skule- og utdanningsforsking ved Universitetet i Cambridge, England. Slikt samarbeid gir viktige tilskot til kvaliteten i undervisninga og forskinga ved høgskulen, og høgskulen gir på ulike måtar støtte til slik internasjonal fagleg utveksling.

 • Uniqe course: World Heritage Experiences

  Publisert

  World Heritage Experiences: Geiranger World Heritage - Fjord and Mountains [30 ECTS] is a uniqe course that will provide increased competence within nature- and culture based tourism and mediation/promotion. Open for Volda-students.

 • Eksamen i musikk på Rust i Ørsta

  Publisert

  Øyvind Krøvel avsluttar no bachelorgradsstudiet i musikk med eksamenskonsert på Rust Club & Scene tysdag 19. mai. Konserten har namnet ”Musikk for Natur” og skal ta publikum med på ei reise gjennom ulike naturlandskap.

 • Eksamen frå scena: bachelorkonsertane startar onsdag

  Publisert

  Janne M. Grytten Skarstein er ei av studentane som avsluttar bachelorgradsstudiet i musikk i år, og ho har eksamen frå scena på Rokken 14. mai. Frå onsdag 13. mai startar to veker med eksamenskonsertar på høgskulen, studenthuset Rokken, Rust i Ørsta og på andre scener.