Ny bok: Religion og etikk i skole og barnehage

Tekst: Per Arne Brandal

- Oppdatert

Førstelektor Bente Afset og professor Arne Redse ved Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag er redaktører av en ny bok som drøfter ulike spørsmål knyttet til religionsfagene i grunnutdanningen, i lærerutdanningen og i barnehagen. En rekke forskere ved Høgskulen i Volda bidrar med artikler.

Skolen og barnehagen er sentrale og ufrakommelige arenaer for arbeid med viktige verdispørsmål. Denne erkjennelsen preger artiklene i denne antologien. Det dreier seg om etiske så vel som eksistensielle spørsmål. Boken tar opp spørsmål som:

Hva lærer ungdomsskoleelever om forholdet mellom religion og vitenskap? Hvordan forholder lærerstudenter seg til spørsmål om kjønn og likestilling? Hva mener nyutdannede lærere er målet med KRLE-faget? Hvordan kan man arbeide med holdningsdanning i møte med religiøst mangfold i faget religion og etikk i videregående skole? Hvordan formidles sentrale verdier i barnehagen? Hva med etikken i grunnopplæringen – i hvilken grad samsvarer de ulike læreplandokumentene på dette feltet? Religion og etikk i skole og barnehage henvender seg til dem som arbeider i skole og barnehage så vel som de som er engasjert i profesjonsutdanningene.

De som bidrar med artikler i boken er Anders Aschim, Kristin Hatlebrekke, Liv Ingrid Aske Håberg, Ragnhild Fauske, Ralph Meier, Eva Mila Lindhardt, Olav Christian Ruus og Yvonne Margaretha Wang.

Dette er den første boken i serien Kyrkjefag ProfilOpen Access.

Se utdanningene våre innenfor fagfeltet.

 

Del på