Profile picture for user lih

Liv Ingrid Aske Håberg

Førsteamanuensis

Institutt for pedagogikk

Utdanning

Førskulelærarutdanning (1982) og mastergrad i spesialpedagogikk (2006)

Doktorgrad

Didaktisk arbeid i barnehagen: Kvalitativ studie av korleis assistentar og barnehagelærarar planlegg, gjennomfører og vurderer samlingsstund og femårsklubb (2015). Universitetet i Oslo, Oslo.  

Undervisning med emneansvar

Ulike emne på master- og bachelornivå

Faglege interesser

Pedagogiske og didaktiske diskursar

Inkludering i barnehage og samfunn

Tidleg litterasitet/early literacy

Foreldresamarbeid

Forskingsgrupper

Tidleg litterasitet/literacy i barnehage og skule, Høgskulen i Volda (leiar)

Berekraftdidaktikk, Høgskulen i Volda (medlem)

Barnehagen som (ut)danningsarena – barns, studenters og lærereres aktivitet, Høgskulen på Vestlandet (ekstern medlem i undergruppa Historiske perspektiver – barnehagepionerene).

Noverande forskingsprosjekt

Samiske perspektiv i barnehagen 2021 -

SMART (Student Mestring Akademia Realisering Tilrettelegging) 2022 -

Musikk som støtte i språkutvikling 2022 

Tidlegare forskingsprosjekt

Meistring av rolla som førskulelærar i eit felt dominert av lekfolk (MAFAL). Finansiert av Norges forskningsråd, (2008-2013), forskar og i prosjektleiinga

DigiHand – The emergence of handwriting skills in the digital classrooms. Finansiert av Norges forskningsråd (2018-2020), forskar
 

Arbeidserfaring

2015- Førsteamanuensis i pedagogikk, Høgskulen i Volda

2006-2015 Høgskulelektor i pedagogikk, Høgskulen i Volda

1984-2009 Pedagog/Spesialpedagog Herøy kommune

Andre arbeidsoppgåver

Undervisning på bachelor- og masternivå

Rettleiar på bachelor- og masternivå

Nye publikasjonar

Synnes, H. H. & Håberg, L. I. A. (2022). «Ikke stas å bli tvunget til å spille Tornerose viss en absolutt ikke liker det» - en kvalitativ studie om hvordan personale i barnehagen oppfatter dramafaget. DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 59(2), 28-37. https://doi.org/10.18261/drama.59.2.6

Håberg, L. I. A. (2022). Bridging troubled water: Preparing school through play and special activities in kindergarten. BUKS - Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur 38(66), 16.  https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133774

Håberg, L. I. A. (2022). Valued Learning Topics in Kindergarten. Global Education Review 9(2), 83-98.  https://ger.mercy.edu/index.php/ger

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Kvardagslivets didaktikk i barnehagen [ISBN 978-82-15-02661-9] 152s.
Publisert 2016 av Liv Ingrid Aske Håberg
Publisher: Universitetsforlaget

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

How Kindergarten Teachers Support Nascent Understanding of Sustainable Development Among Children – A New Label on an Old Practice?
Publisert 2023 av Liv Ingrid Aske Håberg, Kari Ryslett, Torhild Erika Lillemark Høydalsvik

"Ikke stas å bli tvunget til å spille Tornerose hvis en absolutt ikke liker det" - en kvalitativ studie om hvordan personalet i barnehagen oppfatter dramafaget
Publisert 2022 av Hege Holmqvist Synnes, Liv Ingrid Aske Håberg

Bridging troubled water: Preparing for school through play and special activities in kindergarten
Publisert 2022 av Liv Ingrid Aske Håberg

Valued Learning Topics in Kindergarten
Publisert 2022 av Liv Ingrid Aske Håberg

Matomsyn i barnehagemåltidet i eit berekraftig folkehelseperspektiv
Publisert 2022 av Kari Ryslett, Liv Ingrid Aske Håberg

Korleis blir det arbeidd med utvikling av smakspreferansar i barnehagen?
Publisert 2021 av Kari Ryslett, Liv Ingrid Aske Håberg

The selection of informants in kindergarten research in Norway: A critical review
Publisert 2020 av Liv Ingrid Aske Håberg, Kjartan Leer-Salvesen

Samlingsstund - tradisjonsberar eller nyskapar i arbeid med tidleg litterasitet i barnehagen?
Publisert 2019 av Liv Ingrid Aske Håberg

Verdiformidling til verdifulle barn i barnehagen
Publisert 2019 av Liv Ingrid Aske Håberg

Tilbakemelding for læring på femårsklubb i barnehagen
Publisert 2018 av Liv Ingrid Aske Håberg, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Barnesentrert pedagogikk i barnehagen
Publisert 2017 av Liv Ingrid Aske Håberg

Anna

Håberg, Liv Ingrid Aske; Farstad, Beate. Students with dyslexia in Norwegian higher education.
Publisert 2023 av Liv Ingrid Aske Håberg, Beate Farstad

Samarbeid eller boikott av israelsk akademia
Publisert 2023 av Liv Ingrid Aske Håberg

Students with dyslexia in Norwegian higher education
Publisert 2023 av Liv Ingrid Aske Håberg, Beate Farstad

How do students with the diagnosis autism spectrum disorder master higher education
Publisert 2023 av Liv Ingrid Aske Håberg, Kari Eldby Rygg

Accommodation for students with disabilities in higher education
Publisert 2023 av Kari Eldby, Liv Ingrid Aske Håberg

ASD students in higher education
Publisert 2023 av Liv Ingrid Aske Håberg

Drama- mer rollelek og julespill
Publisert 2022 av Hege Holmqvist Synnes, Liv Ingrid Aske Håberg

Personalets rolle i barns fantasilek i lys av Vygotskys «lånte erfaringer»  
Publisert 2022 av Liv Ingrid Aske Håberg, Hege Holmqvist Synnes

Snipp, snapp, snute - er samlingsstunda ute? Fem gode grunnar til å gjennomføre samlingsstunda i barnehagen
Publisert 2022 av Liv Ingrid Aske Håberg

Fem grunnar til at du bør lese høgt for barnet ditt
Publisert 2022 av Anne Marta Vinsrygg Vadstein, Liv Ingrid Aske Håberg

Språkets verden – muligheter og utfordringer: Kort presentasjon av typiske trekk ved språkutviklingen hos barn med ASF. Hvordan stimulere til læring?
Publisert 2022 av Liv Ingrid Aske Håberg

Forskar om overgang frå barnehage til skule
Publisert 2022 av Liv Ingrid Aske Håberg

– Det er behov for mer forskning om overgangen mellom barnehage og skole, og lekens rolle i dette
Publisert 2021 av Liv Ingrid Aske Håberg

Nå skaper Mathilde og Robert tilbudet de selv savnet da de fikk diagnosen
Publisert 2021 av Liv Ingrid Aske Håberg

Femåringens verdifulle leik
Publisert 2021 av Liv Ingrid Aske Håberg

"Noen barn spiser brødskiver opptil tre ganger om dagen, med det samme pålegget.»
Publisert 2021 av Kari Ryslett, Liv Ingrid Aske Håberg

Korleis blir det arbeidd med smakspreferansar i barnehagen?
Publisert 2021 av Kari Ryslett, Liv Ingrid Aske Håberg

Familietreff i Møre og Romsdal - så fint å være sammen!
Publisert 2021 av Liv Ingrid Aske Håberg

Kvar går grensa på kva organisasjonar kan gi av politisk veiledning før valet?
Publisert 2021 av Liv Ingrid Aske Håberg

Grøn berekraft som danningsubstans i barnehagen.
Publisert 2021 av Liv Ingrid Aske Håberg, Kari Ryslett

Learning what? Preparing for school start in Norwegian kindergartens
Publisert 2021 av Liv Ingrid Aske Håberg

Språkets vidunderlige verden - også for barn med autisme?
Publisert 2021 av Liv Ingrid Aske Håberg

Litteraturreview om informantar i norsk empirisk barnehageforsking 2008-2017
Publisert 2020 av Liv Ingrid Aske Håberg

Kva barn treng å lære i barnehagen før skulestart
Publisert 2020 av Liv Ingrid Aske Håberg

Ber foreldre vurdere om det er mulig å gi barn kortare dagar eller ein fridag av og til
Publisert 2019 av Liv Ingrid Aske Håberg

Pedagogiske retningar i lys av Fröbel
Publisert 2019 av Liv Ingrid Aske Håberg

What is important for children to have learned when starting school?
Publisert 2019 av Liv Ingrid Aske Håberg

Kindergarten research in a Norwegian context
Publisert 2018 av Liv Ingrid Aske Håberg

Feedback in school and kindergarten
Publisert 2018 av Liv Ingrid Aske Håberg

Samlingsstunda
Publisert 2018 av Liv Ingrid Aske Håberg

Utarbeidelse av IUP
Publisert 2018 av Liv Ingrid Aske Håberg

Barnehagen - bra for barn?
Publisert 2017 av Liv Ingrid Aske Håberg

Samlingsstund i barnehagen - skattekiste for tidleg litterasitet?
Publisert 2017 av Liv Ingrid Aske Håberg

Why so silent? Absence of assistants in kindergarten research
Publisert 2017 av Liv Ingrid Aske Håberg

Kongevegen til god praksis
Publisert 2017 av Liv Ingrid Aske Håberg

Flat struktur i barnehagen - Usynleggjering av hierarki og undervurdering av barnehagelærarutdanning?
Publisert 2017 av Liv Ingrid Aske Håberg

Kvardagslivets didaktikk i lys av barnehagepedagogiske diskursar
Publisert 2017 av Liv Ingrid Aske Håberg

Samspill mellom toåringer og de voksne i barnehagen 92s.
Publisert 2016 av Hege Holmqvist Synnes, Liv Ingrid Aske Håberg

Didaktikk i ein barnehagekontekst
Publisert 2016 av Liv Ingrid Aske Håberg

Det usynlige arbeidet i barnehagen http://forskning.no/barn-og-ungdom-pedagogiske-fag/2016/06/det-usynlege-arbeidet-i-barnehagen
Publisert 2016 av Liv Ingrid Aske Håberg

Kritisk blikk på forslaget til ny rammeplan https://www.utdanningsnytt.no/forste-steg/debatt/2016/kritisk-blikk-pa-forslaget-til-ny-rammeplan/
Publisert 2016 av Liv Ingrid Aske Håberg

Leik og læring - motsetningar eller bestevennar?
Publisert 2016 av Liv Ingrid Aske Håberg

Usynlege arbeidsoppgåver, usynleg personale, usynlege barn?
Publisert 2016 av Liv Ingrid Aske Håberg

Stor overgang for småfolk
Publisert 2016 av Liv Ingrid Aske Håberg

Exportschlager Fröbel: 120 Teilnehmer bei internationalem Kongress in Kassel http://www.hna.de/kassel/exportschlager-froebel-teilnehmer-internationalem-kongress-kassel-6516589.html
Publisert 2016 av Liv Ingrid Aske Håberg

Educational trends in Norwegian preschools in light of Froebel’s pedagogy and childcentered and postmodern directions
Publisert 2016 av Liv Ingrid Aske Håberg

Doktorgrad om didaktisk arbeid
Publisert 2016 av Liv Ingrid Aske Håberg

Innhald og arbeidsmåtar for femåringar i barnehagen
Publisert 2015 av Liv Ingrid Aske Håberg

Didaktisk arbeid i barnehagen: Kvalitativ studie av korleis assistentar og barnehagelærarar planlegg, gjennomfører og vurderer samlingsstund og femårsklubb 261s.
Publisert 2015 av Liv Ingrid Aske Håberg

Comparative perspectives of preschool teachers and assistants in the preschool
Publisert 2014 av Liv Ingrid Aske Håberg

Professional competence in kindergarten: a guarantee for childrens learning and care?
Publisert 2010 av Liv Ingrid Håberg

Comparing didactical approaches between kindergarten teachers and assistants in Norwegian kindergarten
Publisert 2010 av Liv Ingrid Håberg

Fagfolk blant lekfolk
Publisert 2010 av Liv Ingrid Håberg, Bente Vatne