Profile picture for user lih

Liv Ingrid Aske Håberg

Førsteamanuensis

Institutt for pedagogikk

Utdanning

Førskulelærarutdanning (1982) og mastergrad i spesialpedagogikk (2006)

 

Doktorgrad

Didaktisk arbeid i barnehagen: Kvalitativ studie av korleis assistentar og barnehagelærarar planlegg, gjennomfører og vurderer samlingsstund og femårsklubb (2015). Universitetet i Oslo, Oslo.  

 

Undervisning med emneansvar

UL305: Vitskapsteori og forskingsmetode

BLUFMM: Barnehagelærarutdanning fordjuping Mangfald og meistring

 

Faglege interesser

Pedagogiske og didaktiske diskursar

Inkludering i barnehage og samfunn

Tidleg litterasitet

Foreldresamarbeid

 

Forskingsgrupper

Forskingsgruppe for tidleg litterasitet/literacy, Høgskulen i Volda (leiar)

Forskingsgruppe for profesjonsetikk, Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde

Barnehagen som (ut)danningsarena – barns, studenters og lærereres aktivitet, Høgskulen på Vestlandet (ekstern medlem i undergruppa Historiske perspektiver – barnehagepionerene).

 

Noverande forskingsprosjekt

DigiHand – The emergence of handwriting skills in the digital classrooms. Finansiert av Norges forskningsråd (2018-2021), forskar

 

Tidlegare forskingsprosjekt

Meistring av rolla som førskulelærar i eit felt dominert av lekfolk (MAFAL). Finansiert av Norges forskningsråd, (2008-2013), forskar og i prosjektleiinga

 

Arbeidserfaring

2015- Førsteamanuensis i pedagogikk, Høgskulen i Volda

2006-2015 Høgskulelektor i pedagogikk, Høgskulen i Volda

1984-2009 Pedagog/Spesialpedagog Herøy kommune

 

Andre arbeidsoppgåver

Undervisning på bachelor- og masternivå

Rettleiar på bachelor- og masternivå

 

 

Nye publikasjonar

Barnehagen – bra for barn? Kronikk i Sunnmørsposten 24. oktober 2017 http://www.smp.no/meninger/ytring/2017/10/23/%C2%ABBarnehagen-%E2%80%93-bra-for-barn%C2%BB-15495458.ece

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Kvardagslivets didaktikk i barnehagen [ISBN 978-82-15-02661-9] 152s.
Publisert 2016 av Liv Ingrid Aske Håberg
Publisher: Universitetsforlaget

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

The selection of informants in kindergarten research in Norway: A critical review
Publisert 2020 av Liv Ingrid Aske Håberg, Kjartan Leer-Salvesen

Samlingsstund - tradisjonsberar eller nyskapar i arbeid med tidleg litterasitet i barnehagen?
Publisert 2019 av Liv Ingrid Aske Håberg

Verdiformidling til verdifulle barn i barnehagen
Publisert 2019 av Liv Ingrid Aske Håberg

Tilbakemelding for læring på femårsklubb i barnehagen
Publisert 2018 av Liv Ingrid Aske Håberg, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Barnesentrert pedagogikk i barnehagen
Publisert 2017 av Liv Ingrid Aske Håberg

Anna

Ber foreldre vurdere om det er mulig å gi barn kortare dagar eller ein fridag av og til
Publisert 2019 av Liv Ingrid Aske Håberg

Pedagogiske retningar i lys av Fröbel
Publisert 2019 av Liv Ingrid Aske Håberg

What is important for children to have learned when starting school?
Publisert 2019 av Liv Ingrid Aske Håberg

Kindergarten research in a Norwegian context
Publisert 2018 av Liv Ingrid Aske Håberg

Feedback in school and kindergarten
Publisert 2018 av Liv Ingrid Aske Håberg

Samlingsstunda
Publisert 2018 av Liv Ingrid Aske Håberg

Utarbeidelse av IUP
Publisert 2018 av Liv Ingrid Aske Håberg

Barnehagen - bra for barn?
Publisert 2017 av Liv Ingrid Aske Håberg

Samlingsstund i barnehagen - skattekiste for tidleg litterasitet?
Publisert 2017 av Liv Ingrid Aske Håberg

Why so silent? Absence of assistants in kindergarten research
Publisert 2017 av Liv Ingrid Aske Håberg

Kongevegen til god praksis
Publisert 2017 av Liv Ingrid Aske Håberg

Flat struktur i barnehagen - Usynleggjering av hierarki og undervurdering av barnehagelærarutdanning?
Publisert 2017 av Liv Ingrid Aske Håberg

Kvardagslivets didaktikk i lys av barnehagepedagogiske diskursar
Publisert 2017 av Liv Ingrid Aske Håberg

Samspill mellom toåringer og de voksne i barnehagen 92s.
Publisert 2016 av Hege Holmqvist Synnes, Liv Ingrid Aske Håberg

Didaktikk i ein barnehagekontekst
Publisert 2016 av Liv Ingrid Aske Håberg

Det usynlige arbeidet i barnehagen http://forskning.no/barn-og-ungdom-pedagogiske-fag/2016/06/det-usynlege-arbeidet-i-barnehagen
Publisert 2016 av Liv Ingrid Aske Håberg

Kritisk blikk på forslaget til ny rammeplan https://www.utdanningsnytt.no/forste-steg/debatt/2016/kritisk-blikk-pa-forslaget-til-ny-rammeplan/
Publisert 2016 av Liv Ingrid Aske Håberg

Leik og læring - motsetningar eller bestevennar?
Publisert 2016 av Liv Ingrid Aske Håberg

Usynlege arbeidsoppgåver, usynleg personale, usynlege barn?
Publisert 2016 av Liv Ingrid Aske Håberg

Stor overgang for småfolk
Publisert 2016 av Liv Ingrid Aske Håberg

Exportschlager Fröbel: 120 Teilnehmer bei internationalem Kongress in Kassel http://www.hna.de/kassel/exportschlager-froebel-teilnehmer-internationalem-kongress-kassel-6516589.html
Publisert 2016 av Liv Ingrid Aske Håberg

Educational trends in Norwegian preschools in light of Froebel’s pedagogy and childcentered and postmodern directions
Publisert 2016 av Liv Ingrid Aske Håberg

Doktorgrad om didaktisk arbeid
Publisert 2016 av Liv Ingrid Aske Håberg

Innhald og arbeidsmåtar for femåringar i barnehagen
Publisert 2015 av Liv Ingrid Aske Håberg

Didaktisk arbeid i barnehagen: Kvalitativ studie av korleis assistentar og barnehagelærarar planlegg, gjennomfører og vurderer samlingsstund og femårsklubb 261s.
Publisert 2015 av Liv Ingrid Aske Håberg

Comparative perspectives of preschool teachers and assistants in the preschool
Publisert 2014 av Liv Ingrid Aske Håberg

Professional competence in kindergarten: a guarantee for childrens learning and care?
Publisert 2010 av Liv Ingrid Håberg

Comparing didactical approaches between kindergarten teachers and assistants in Norwegian kindergarten
Publisert 2010 av Liv Ingrid Håberg

Fagfolk blant lekfolk
Publisert 2010 av Liv Ingrid Håberg, Bente Vatne