Studenttinget i Volda

Studenttinget i Volda er det øvste studentdemokratiske organet ved Høgskulen i Volda. Studenttinget er bindeleddet mellom studentane og leiinga ved høgskulen.

Vi arbeider for å betre studiekvardagen ved høgskulen og sikre studentane sine interesser og rettar, både fagleg og sosialt. Studenttinget fattar vedtak og tek avgjersler som vedkjem alle studentar ved høgskulen. Studenttinget har minimum sju møter gjennom studieåret. Studenttingsmøta er opne for alle studentar. 

Studenttinget er også paraplyorganisasjon for alle studentorganisasjonar ved høgskulen. Har du spørsmål om studentaktivitetar, forslag til forbetringar i studiekvardagen, eller spørsmål om dine rettar som student, er berre å stikke innom kontoret vårt på Berte Kanutte-huset for ein hyggeleg prat.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller lurer på noko? Kom innom kontoret vårt eller ta kontakt med nokon i Arbeidsutvalet.
Vi held til i Berte Kanutte-huset og kan nåast på både telefon og mail.

Åpningstid: 09.00 – 15.00
Tlf: 700 75151
Mail: stiv@hivolda.no

på kartet