Nyhendebrev

Høgskulen i Volda, v/rektor Johann Roppen, sender jamleg ut nyhendebrev til tilsette, studentar og media. Nyhendebreva kan lastast ned som pdf.

Arkiv

Eldre nyhendebrev finn du på Innsida (internsider, krev innlogging).

Aktuelt frå Høgskulen i Volda