Nyhendebrev

Høgskulen i Volda, v/rektor Johann Roppen, sender jamleg ut eit nyhendebrev til alle tilsette og studentar ved Høgskulen i Volda. Nyhendebreva finn du som pdf på denne nettsida.

Arkiv

Eldre nyhendebrev finn du på Innsida (internsider, krev innlogging).

Aktuelt frå Høgskulen i Volda