Nyhendebrev

Høgskulen i Volda, v/rektor Johann Roppen, sender jamleg ut eit nyhendebrev til alle tilsette og studentar ved Høgskulen i Volda. Nyhendebreva finn du som pdf på denne nettsida. Om du ønskjer å få tilsendt nyhendebrevet – eller ikkje lenger ønskjer det - så send ein e-post til Johann Roppen.

Aktuelt frå Høgskulen i Volda