Profile picture for user oddht

Odd Helge Mjellem Tonheim

Prorektor

Leiing

Høgskulelektor i matematikkdidaktikk. 

Underviser matematikk og matematikkdidaktikk i grunnskulelærarutdanningane. Ei særleg interesse på bruk av digitale verktøyr i matematikkundervisinga. 

Tidlegare relevant praksis: 

2006-2011: Høgskulelektor i matematikkdidaktikk ved HVO
2011-2014: Studieleiar for Almennlærar- og grunnskulelærarutdanningane 1-7 og 5-10 ved HVO
2014-2015: Lektor ved Sande skule, Gaular kommune
2015-dags dato: Høgskulelektor i matematikkdidaktikk ved HVO
Mars/april 2018: Studieleiar for Grunnskulelærarutdanningane for 1-7 og 5-10 ved HVO
2007-2018: Tillitsvalt i Utdanningsforbundet

Diverse:

Deltatt i større utviklingsprosjekt som "Vurdering for læring", "Ungdomstrinn i utvikling".

 

 

 

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Korleis kan ein lærar vurdere matematikkoppgåver i digitale oppgåvedatabasar?
Publisert 2020 av Frode Opsvik, Kim Andre Stavenæs Refvik, Odd Helge Mjellem Tonheim

Students with low reading abilities and word problems in mathematics
Publisert 2018 av Hilde Opsal, Odd Helge Mjellem Tonheim

Matematikk I i lærarutdanninga : kvalifiserande?
Publisert 2010 av Odd Helge Mjellem Tonheim, Ole Einar Torkildsen

Anna

Student-active learning in mathematics: Operationalisation of 'constructive alignment'
Publisert 2019 av Kirsten Bjørkestøl, Inger Christin Borge, Simon Goodchild, Hans Kristian Nilsen, Odd Helge Mjellem Tonheim

Student-active learning in mathematics: Operationalisation of ‘constructive alignment’
Publisert 2019 av Inger Christin Borge, Kirsten Bjørkestøl, Simon Goodchild, Hans Kristian Nilsen, Odd Helge Mjellem Tonheim

Eit rammeverk for å analysere oppgåver frå digitale treningsdatabasar i matematikk
Publisert 2019 av Frode Opsvik, Kim Andre Stavenæs Refvik, Odd Helge Mjellem Tonheim

GeoGebra – Instrumentell og relasjonell forståing
Publisert 2019 av Odd Helge Mjellem Tonheim

Fagfornyelsen og didaktisk bruk av programmering og GeoGebra i matematikk - nasjonalt seminar fro UH-tilsette
Publisert 2019 av Odd Helge Mjellem Tonheim, Marianne Maugesten, Ilka Nagel, Synnøve Hedemann Amdam

Teacher and teacher student attitudes towards GeoGebra.
Publisert 2018 av Odd Helge Mjellem Tonheim

GeoGebra: Introduction and testing
Publisert 2018 av Odd Helge Mjellem Tonheim

Korleis rettleie nettsutdentar i bruk av GeoGebra i matematikk?
Publisert 2018 av Odd Helge Mjellem Tonheim

Students with low reading abilities and word problems in mathematics
Publisert 2017 av Hilde Opsal, Odd Helge Mjellem Tonheim

LAMIS sommarkurs 2016
Publisert 2016 av Hilde Opsal, Odd Helge Mjellem Tonheim

Krav til matematikkunskap i allmennlærarutdanninga
Publisert 2012 av Odd Helge Mjellem Tonheim, Ole Einar Torkildsen

Mathematical knowledge requirements in teacher education in Norway!
Publisert 2012 av Ole Einar Torkildsen, Odd Helge Mjellem Tonheim

Kritisk blikk på Matematikk 1 i lærarutdanninga
Publisert 2011 av Odd Helge Mjellem Tonheim

Mathematical knowledge requirements in teacher education in Norway!
Publisert 2011 av Odd Helge Mjellem Tonheim, Ole Einar Torkildsen

Rekning i fjord og fjell. Konferanse for lærarutdannarar i UH-sektoren. Ålesund og Geiranger, 19. - 22. september 2011
Publisert 2011 av Per Gunnar Flø, Øyvind Roger Halse, Olav-Sverre Lynge, Hilde Opsal, Frode Opsvik, Leif Bjørn Skorpen, Odd Helge Mjellem Tonheim, Ole Einar Torkildsen, Arne Kåre Topphol

ELEVVURDERING Felles kursdager for alle lærere på Nordmøre
Publisert 2010 av Kristin Hatlebrekke, Odd Helge Mjellem Tonheim

ELEVVURDERING Felles kursdager for alle lærere på Nordmøre
Publisert 2010 av Kristin Hatlebrekke, Odd Helge Mjellem Tonheim

Seminardag ved Bergsøy skule! Vurdering for, vurdering som og vurdering av læring
Publisert 2010 av Odd Helge Mjellem Tonheim

Matematikkens dag 2011 : LAMIS Idehefte [ISBN 9788291999227] 96s.
Publisert 2010 av Odd Helge Mjellem Tonheim

Matematikk 1 i lærarutdanninga - kvalifiserande?
Publisert 2010 av Odd Helge Mjellem Tonheim, Ole Einar Torkildsen

Matematikk i lærerutdanningen
Publisert 2010 av Odd Helge Mjellem Tonheim, Ole Einar Torkildsen

Krav til fagkunnskap i matematik, norsk og pedagogikk i den norske allmennlærarutdanninga ? Matematik
Publisert 2010 av Odd Helge Mjellem Tonheim, Ole Einar Torkildsen

Vurdering i klasserommet no og framover
Publisert 2009 av Odd Helge Mjellem Tonheim

Generelle føringar i den nye forskrifta og konsekvensar for barneskulen
Publisert 2009 av Odd Helge Mjellem Tonheim

Generelle føringar i den nye forskrifta og konsekvensar for ungdsomsskulen
Publisert 2009 av Odd Helge Mjellem Tonheim

Vurdering: Læringsmål, utviklingssamtala/elevsamtala og undervegsvurdering
Publisert 2009 av Odd Helge Mjellem Tonheim

Føringar i den nye vurderingsforskrifta og konsekvensar for skulen
Publisert 2009 av Odd Helge Mjellem Tonheim

Kollegarettleiing - Ein del av klasseleiinga???
Publisert 2009 av Odd Helge Mjellem Tonheim

Matematisk kompetanse gjennom FOU : etterutdanningskonferanse for lærarutdannarar i matematikk
Publisert 2009 av Øyvind Halse, Hilde Opsal, Frode Opsvik, Leif Bjørn Skorpen, Odd Helge Mjellem Tonheim, Arne Kåre Topphol, Ole Einar Torkildsen

NYMY (NYutdannede læreres Mestring av Yrket) En studie av fagplaner i matematikk
Publisert 2009 av Odd Helge Mjellem Tonheim

Rammmeplaner/fagplaner - hva krever de?
Publisert 2008 av Odd Helge Mjellem Tonheim, Ole Einar Torkildsen

Kunnskapskrav til lærerstudentene : en studie av fagplaner i matematikk
Publisert 2008 av Odd Helge Mjellem Tonheim, Ole Einar Torkildsen

GeoGebra og geometri i ungdomsskulen
Publisert 2008 av Odd Helge Mjellem Tonheim

GeoGebra og algabra i ungdomsskulen
Publisert 2008 av Odd Helge Mjellem Tonheim