Nyhende

 • Thumbnail

  På skulebenken for å bli betre undervisarar

  Publisert

  Som eit svar på politikarane si utfordring til universitet og høgskular om å heve kvaliteten på undervisninga, tek 40 fagtilsette ved Høgskulen i Volda i haust studiepoeng i høgskulepedagogikk.

 • Thumbnail

  Lærarutdanningsmiljøet vert digitale spydspissar

  Publisert

  Høgskulen i Volda har fått 13,6 millionar kroner til digitalisering av grunnskulelærarutdanninga. – Ei sterk tillitserklæring til fagmiljøa våre, meiner dekan Arne Myklebust.

 • Thumbnail

  Arrangerer forskningskonferanse i USA

  Publisert

  Den 15.-17. november er professor Knut-Willy Sæther ved Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag medarrangør for en forskningskonferanse i New Haven, USA, med inviterte gjester fra flere anerkjente internasjonale institusjoner.

 • Thumbnail

  Gjestar frå Japan til HVO

  Publisert

  Denne veka fekk HVO besøk av ein delegasjon frå vårt partnaruniversitet Rikkyo University i Tokyo. Gjestane frå Austen vart imponert over det dei såg og høyrte i Volda.

 • Thumbnail

  850 elevar testar studenttilværet

  Publisert

  I løpet av tre dagar skal elevar frå vidaregåande skular og folkehøgskular få kjenne på og vite meir om korleis det er å bu, studere og leve i Volda.

 • Thumbnail

  Planlegg skuleleiarkonferanse i Ålesund i 2018

  Publisert

  – Høgskulen i Volda er initiativtakar til ein nasjonal konferanse for skuleleiarar i Ålesund i april 2018. Eit sentralt tema vil vere «trygg skule», seier rådgjevar Ole Frank Bakken ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning.

 • Thumbnail

  Nye kalkylar for mediebygget

  Publisert

  Gjennom eit brev og i eit møte måndag 30. oktober presenterte Statsbygg nye kalkylar for det nye mediebygget for Høgskulen i Volda (HVO) og Volda kommune.

 • Thumbnail

  Skulle finne seg selv

  Publisert

  Deltagerne på styreseminaret til Høgskulen i Volda ble torsdag utfordret på å tenke gjennom hva høgskolen er og hvor en vil i framtida.

 • Thumbnail

  550 barnehagefolk drøfta respekt

  Publisert

  «Respekt!» stod øvst på dagsorden når 550 barnehagefolk frå heile fylket var samla til konferanse i Ålesund torsdag og fredag.

 • Velkomen til nye nettsider!

  Publisert

  Høgskulen i Volda har lansert nye nettsider! Nye hivolda.no er den viktigaste kanalen vår for rekruttering av nye studentar, portal for kommunikasjon med dagens studentar og for kommunikasjon med forskarar og andre utanfor vår eigen institusjon.