Nyhende

 • Thumbnail

  Volda-forsker med studie av medienes dekning av Berlinmurens fall

  Publisert

  – I NRK falt Berlinmuren på nynorsk. Det var den Volda-utdannede radiojournalisten Jon Røssum som brakte de første rapportene om Berlinmurens fall. Det skjedde i Dagsnytts nyhetsbulletiner kl. 22 og ved midnatt torsdag den 9. november 1989, sier medieforsker Henrik G. Bastiansen ved Høgskulen i Volda.

 • Thumbnail

  Jan Ove Ulstein med diktsamling

  Publisert

  Jan Ove Ulstein er aktuell med diktsamlinga «Overlys Underlys». Ulstein er dosent ved Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag og har skrive ei rekkje fagbøker, musikalar og mange diktsamlingar for vaksne og barn.

 • Thumbnail

  Forskningsprosjekt: Skolens innsatsteam mot mobbing

  Publisert

  Forskningsprosjektet «Skolens innsatsteam mot mobbing» er et samarbeid mellom Møreforsking Molde og Institutt for pedagogikk ved Høgskulen i Volda. Prosjektet er er tildelt kr 1.5 mill. fra Regionalt forskningsfond Midt-Norge. Kari Bachmann fra Møreforskning Molde og Peder Haug fra Høgskulen i Volda er prosjektansvarlige.

 • Thumbnail

  Vellukka symposium om skriftkultur

  Publisert

  Høgskulen i Volda har lange tradisjonar for skriftkulturstudiar med utgangspunkt i den nynorske skriftkulturen, og i førre veke var Forskargruppe for nynorsk skriftkultur vertskap for eit symposium med fokus på skriftkulturomgrepet.

 • Thumbnail

  Innovasjonscamp 2018

  Publisert

  Høgskulen i Volda har vore oppdragsgjevar og vertskap for godt og vel 100 elevar frå Volda vidaregåande skule i samband med undervisningsopplegget Innovasjonscamp. – I år har vi bedt elevane om kreative innspel med tanke på studentrekruttering, seier rekrutteringsansvarleg Veronica Kvalen Pilskog ved Kontor for samfunnskontakt.

 • Thumbnail

  Randi Myklebust har disputert ved UiO

  Publisert

  Randi Myklebust disputerte 12. juni 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo med avhandlingen: Muntlighet i det flerspråklige klasserommet. En studie av elevers samtaler på norsk i fem gruppearbeid på sjuende klassetrinn.

 • Thumbnail

  FoU-prisen til førsteamanuensis Siv Måseidvåg Gamlem

  Publisert

  FoU-prisen for 2018 går til førsteamanuensis Siv Måseidvåg Gamlem ved Institutt for pedagogikk, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Målet med FoU-prisen er å rette merksemda mot FoU-arbeid gjennom å synleggjere og heidre framifrå innsats.

 • Thumbnail

  Jobbmentor - mentorordning for flyktningar

  Publisert

  Høgskulen i Volda skal saman med Volda læringssenter og konsulentfirmaet Inclusion samarbeide om Jobbmentor, ei mentorordning for flyktningar.

 • Thumbnail

  Sjå styremøtet direkte

  Publisert

  Vi strøymer styremøtet torsdag 7. juni. Styret diskuterar blant anna ny avdelingsstruktur