Bli med på kurs: Hvordan være student

Tekst: Per Straume

- Oppdatert

Den første gjennomføringa av kurset «Hvordan være student» ble en stor suksess. Det er fortsatt tre muligheter igjen til å få med seg kurset – og en tacomiddag! Ikke feil å få gode tips og råd til studielivet og et nydelig måltid på kjøpet, vel?

Det å bli student for første gang kan virke både litt uoversiktlig og skummelt på tid. Mange kommer rett fra videregående skole – likhetene er mange, det samme med ulikhetene. 

Noe må bare prøves og læres. Og for å gjøre det mindre skummelt og mer oversiktlig har ei gruppe ansatte ved Høgskulen i Volda laget et eget kurs som skal gjøre det lettere å starte som student.

– Vi vil ufarliggjøre det å være student, og samtidig forsøke å komme med gode råd for hvordan en kan lykkes best mulig som student, sier rådgiver ved høgskolebiblioteket Elin Gundersen.

Tidspunkt for kurs

Kurset, som bærer navnet «Hvordan være student», er åpent for alle studenter ved Høgskulen i Volda og uten påmelding.

Kurset går disse datoene:

Onsdag 28. september
Tirsdag 11. oktober
Torsdag 27. oktober

Alle datoer er kurset kl. 16.00–17.00 i BK 161, Store auditorium.

Fornøyde kursdeltagere

Etter kurset blir det servert taco i kantina til alle deltagerne.

Taco etter kurs

– Vi har hatt én runde med dette kurset tidligere, det er det samme opplegget de tre neste gangene også. Vi snakket med studentene mens de koste seg med tacomiddagen etter det første kurset, og fikk gode tilbakemeldinger, forteller Gundersen.

Tilbakemeldingene gikk i at temaene som ble tatt opp var relevante, en del noterte tips som kan være nyttig når en skal bruke bibliotekets tjenester, finne litteratur og skrive akademiske tekster og mange satte pris på at begrep som kan være litt vanskelige ble klargjort.

Innhold i kurset

Men hva slags informasjon og råd er det så en blir presentert for på dette kurset?

Jo, dette er temaene som kurset er innom:

  • forventninger til livet som student – og forventninger til deg som student 
  • studieteknikk         
  • studentvelferd
  • frister, plagiat og eksamen        
  • akademisk skriving  
  • bibliotekets tjenester

– Mange av de som kommer rett fra videregående skole har kanskje knapt hatt en eksamen på grunn av koronaepidemien. Derfor er det nå spesielt viktig for oss å gå gjennom hvordan eksamen fungerer, og alle de ulike typene av eksamen studenten kan møte på. Det samme med innleveringer og oppgaver som de skal skrive, og at det er lurt å levere til første frist, slik at en eventuelt kan få flere muligheter til å rette opp en oppgave før en får den godkjent, forklarer Gundersen.

En del nye studenter er redde for å bli tatt i plagiering og juks. I kurset får en hvite hva som ligger bak disse grepene, og hvordan en unngår å gjøre det selv. Studieteknikk har vært etterspurt av studenter tidligere, og er nå blitt en viktig del av kurset.
 

Hvordan være student


– Vi lærer bort noen teknikker for hvordan studentene kan styre studiehverdagen sin, slik at det blir overkommelig med pensum, oppgaver og innleveringer. Vi prøver å gi noen tips til hvordan de best strukturere dette, så kan de selv satte sammen noe som passer for dem. Det er ingen fasit som gjelder for alle når det kommer til dette.

Den biten glir litt inn i alle bibliotekets tjenester, hvor en kan få hjelp til å søke og inne litteratur, hvordan en skal skrive og referere i oppgaver og mer.

Studenter deler erfaringer

Kursdeltagerne får også møte en medstudent som snakker til dem. To som studerer femte året på grunnskolelærerutdanninga forteller om sine erfaringer med studieteknikk, kildekritikk og mer – men ikke minst det å finne venner og at det å engasjere seg på fritida også kan gjøre studiene enklere.

Det gjør at kurset får flere nyttige innfallsvinkler. Kurset er et samarbeid mellom biblioteket, fagmiljøet ved høgskolen og Studentparlamentet i planlegging- og gjennomføringsfasen. I tillegg til Gundersen er spesialbibliotekar Anne Marie Hovland Aschim og rådgiver ved biblioteket, Margrethe Munthe Vassbotn, med. Høgskolelektor Kristin Rostad Gangstad, førstelektor Elisabeth Teige og høgskolelektor Iselin Vatnehol Waage har også vært med på å planlegge og gjennomføre kurset
 

Del på