Redaktør for temanummer om utenriksjournalistikk

Tekst: Per Arne Brandal

- Oppdatert

Mediehistorisk Tidsskrift er Norges eneste vitenskapelige spesialtidsskrift innen området mediehistorie. Nå foreligger et eget dobbeltnummer med tittelen Nordisk utenriksjournalistikk i det "lange" 20. århundre. Redaktører for temanummeret er professor Rolf Werenskjold ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda og professor Birgitte Kjos Fonn ved Oslo Met.

– Med sine 289 sider er dette nummeret den største artikkelbaserte utgivelsen av Mediehistorisk Tidsskrift. En lang rekke forskere kaster nå nytt lys over forholdet mellom mediene, journalistikken og den store verden, i Norge og Norden. Hans-Wilhelm Steinfeldt og Eva Bratholm skriver om sine dramatiske erfaringer som utenrikskorrespondenter i NRK. Med dette nummeret har vi fått et viktig bidrag til forståelsen av denne spesielle og viktige delen av journalistikken. Alle som er interessert i utenriksstoff har her fått mye å lese og glede seg over, sier professor Rolf Werenskjold.  

Avdeling for mediefag og forskergruppen Mediene og det internasjonale samfunn har utgjort et av tyngdepunktene i forskningen på norsk utenriksjournalistikk. Har gjennom mange år publisert forskningsresultater på høyt faglig nivå på internasjonale forlag.

Mediehistorisk tidsskrift
Rolf Werenskjold, professor i medievitenskap ved Avdeling for Mediefag, og Birgitte Kjos Fonn, professor i journalistikk ved OsloMet, er temanummerredaktører og blant bidragsyterne til dobbeltnummeret. 

Mediehistorisk Tidsskrift

representerer i dag selve navet for presse- og journalistikkhistorie i Norge, men har de siste årene også åpnet for annen mediehistorie, som kan spenne fra politisk kommunikasjon via film- og bokhistorie til arkiv- og teknologihistoriske temaer.

Mediehistorisk Tidsskrift  er fagfellevurdert og registrert på nivå 1 i Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjenestes (NSDs) oversikt over vitenskapelige publiseringskanaler. Tidsskriftet er medlem i Directory of Open Access Journals.

Tidsskriftet kommer to ganger i året. Det publiseres rundt 18 artikler i tidsskriftet hvert år. Vanligvis er mellom tre og fem artikler per nummer fagfellevurdert (i 2019 ble det for eksempel publisert 6 og i 2018 7 fagfellevurderte artikler). Tidsskriftet er utgitt av Mediehistorisk forening.

 

Del på