Mediefag

Høgskulen i Volda har sidan 1971 utdanna fagfolk til den norske mediebransjen, og medieutdanninga i Volda er kanskje den mest kjende fagutdanninga for medieyrke i Noreg i dag.

Mediefaga høyrer til under Avdeling for mediefag (AMF), og har om lag 500 studentar på dei ulike studieretningane. I utdanningane blir det lagt vekt på at teori og praksis går hand i hand, og dette er mogleg på grunn av dei interne og eksterne praksisordningane som høgskulen har. Høgskulen har også eit godt og nært forhold til dei ulike bransjemiljøa både her i Noreg og i utlandet.

Avdeling for mediefag har fem bachelorutdanningar, ein mastergrad og etter- og vidareutdanning.

Avdelingsleiing

Kate Kartveit, Dekan

Paul Bjerke, Prodekan

Marit Gridseth Flø, Kontorsjef

Jens Standal Groven, Insituttleiar kommunikasjon

Dag S. Roland, Instituttleiar Film og animasjon

Hans Martin Dypvik, Instituttleiar Journalistikk