Mediefag

Om lag 500 studentar fyller dei ulike og svært populære studieprogramma på avdeling for mediefag. Mykje praksis, både internt og eksternt, går hand i hand med meir teoretiske emne. Høgskulen i Volda  er kjend for sitt nære forhold til mediebransjen, både i Noreg og i utlandet.

 

Avdelingsleiing

Kate Kartveit, Dekan

André Folkestad, Prodekan

Kristine Sævik Bjørneset, Administasjonssjef

Jens Standal Groven, Instituttleiar kommunikasjon

Ivar John Erdal, Instituttleiar Film og animasjon

Hans Martin Dypvik, Instituttleiar Journalistikk