Velferdsgruppa = studentkjærlighet

Tekst: David Høyheim Skintveit , Foto: Sunniva Krøvel-Velle

- Oppdatert

Mat & Prat, gratis kveldsmat i eksamenstiden, samtaler om alt fra kjærlighetssorg til studieteknikk, hukommelseskurs, stress-ned-yoga og «kildesortering» på biblioteket er bare noen få eksempler. Tilbudene til studentene i Volda går langt utover det faglige.

Om du er førsteårsstudent er du i ferd med eller har allerede fått besøk av denne gjengen fra Velferdsgruppa som er på omsorgsturne rundt om i klasserommene. Dette gjør de for å fortelle om hvilket tilbud du har om du trenger noen å snakke med om stort og smått, studenthelse, studentrådgivning, dine rettigheter som student, i tillegg til kurs og aktiviteter som tilbys av gruppa.

– Studietiden handler om hele studielivet, ikke bare studiene, sier den engasjerte Velferdsgruppa ved Høgskulen i Volda (HVO).

rådgjevarar knytt til studentvelferd
Studentrådgiver Eli Anne Løksa, studenthumanist Lone Ellingsvåg Knutsen og studentprest Ruth Eva Sollie.

– Her bryr vi oss om hverandre!

Velferdsgruppa ved HVO er satt sammen av representanter for ulike tilbud som skal være med på å gjøre tiden som student enklere, bedre og tryggere. I gruppen finner vi studentrådigver og koordinator fra Studentsamskipnaden, bibliotekar, studenthumanist og studentrettleder. Studentparlamentet er med , og det er også studieadministrasjon, Studentsørvis og kommunikasjonskontoret ved Høgskulen. I tillegg videreformidles tilbudet fra studentombudet og helsestasjonen i Volda. Felles for de alle er at de ønsker å gjøre studietiden magisk.

– Det er noe eget med Volda. Her bryr vi oss om hverandre, sier Eli Anne Løksa, studentrådgiver ved Studentsamskipnaden. Studenthumanist Lone Ellingvåg Knutsen (første studenthumanist i Norge!) suppelerer:

– Og alt ligger til rette for at det skal være enkelt å vise studentkjærlighet. Her er det korte avstander mellom folk, bokstavelig talt. Dørene er åpne, og vi opererer ikke med kø-lapp, smiler hun.

Følg høgskulens Instagramkonto @hivolda utover høsten for presentasjon av de ulike velferdstilbudene ved HVO!

Førstehjelp og kildesortering

Velferdsgruppa startet først for å jobbe med tilbakemeldinger og tiltak basert på SHoT-undersøkelsen (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse). Å skape flere sosiale møteplasser var ett av hovedmandatene. Det var også satt opp kurs med psykolog Peder Kjøs, stressmestringskurs og timer i den prisbelønnede kursserien Tankevirus. Oktober ble «Psykisk helse-måned» ved HVO, med en rekke kurs, avspennende trening og tilbud om samtale for å nevne noe. Responsen og effekten av det hele ga mersmak. Flere ideer kom opp, forteller Eli Anne og Lone:

– Vi ville gjerne gjøre noe for studentene i eksamensperioden, hjelpe de med alt fra stressnivå til konkrete studieteknikker.

Og slik ble «førstehjelp i eksamensperioden» født. Lange køer med sultne studenter snirklet seg inn til kantina på kveldstid for å innta gratis kveldsmat. Felles lesestunder, fysisk trening og den populære «kildesorteringssstasjonen» på biblioteket (der man ikke kaster noe, men får hjelp til å navigere i kildelandsskapet), var mellom aktivitetene. Studentene ba om mer:

– Super nice! Came for free food, but then actually did my homework, skrev en i sin tilbakemelding.

Arrangementer med mat fra kantina tiltrekker seg mye studenter. Foto: Margrethe Munthe Vassbotn

Under pandemien måtte velferdsgruppa tenke nytt med tanke på restriksjoner, og tråkket på med en «pop-up-eksamensboost», der Velferdsgruppa møtte opp på ulike studenthybler med korona-pakker til oppmuntring og hjelp.

I tillegg til tilbudet fra Velferdsgruppa er det også andre aktører som ønsker studentene vel: nytt fra i høst er drop-in-kurset som biblioteket arrangerer. Kurset setter fokus på overgangen fra det å være elev ved videregående skole til å bli student ved høyere utdanning. Her snakkes det om forventninger til livet som student, studieteknikk, alt som har å gjøre om eksamen, frister og plagiat, hvordan skrive akademisk og bruk av kildekritikk, i tillegg til hva slags tjenester biblioteket tilbyr og det å ta vare på seg selv og andre under studietida. Etter kurset er det i tillegg gratis taco-buffet i kantina for de som deltar på kurset!

Biblioteket arrangerer drop-in-kurs for nye og gamle studenter. Foto: Margrethe Munthe Vassbotn

– Det var godt oppmøte under første samling forrige mandag, og vi håper enda flere tar seg turen på de tre neste samlingene utover høsten, sier bibliotekar Elin Gundersen.

PS! Neste drop-in-kurs er onsdag 28. september kl. 16 - 18. Legg det gjerne i kalenderen.

Del på