Studentvelferd

 • Heltne blokker SiVolda

  Studentsamskipnaden - kva kan dei gjere for deg?

  Publisert

  Når du skal finne plass å bu, om du treng å oppsøke helsesøster eller studentrådgjevar - Studentsamskipnaden i Volda tilbyr tenester som bidrar til ein trygg, forutsigbar og god studiekvardag!

 • Studentar i Volda

  Studentvelferd: Ei god studietid i Volda

  Publisert

  Ei lærerik og kjekk studietid ventar deg som har valt Volda som studiestad! At du skal ha det bra, både på skulen og på fritida er viktig, og vi set trivselen til studentane våre høgt!

 • Eirik Søvik og Odd Helge Mjellem Tonheim

  Dette vil rektorteamet jobbe med dei komande åra

  Publisert

  Korleis ser Odd Helge Mjellem Tonheim og Eirik Søvik føre seg framtida til Høgskulen i Volda? Kva er måla og utfordringane HVO står overfor dei komande åra? Dette svarte rektorteamet på i måndagens utspørjing.

 • Velferdsgruppa 2022

  Velferdsgruppa = studentkjærlighet

  Publisert

  Mat&Prat, kveldsmat i eksamenstiden, samtaler om alt fra kjærlighetssorg til studieteknikk, hukommelseskurs, stress-ned-yoga og «kildesortering» på biblioteket er bare noen få eksempler. Tilbudene til studentene i Volda går langt utover det faglige.

 • Tekst og tanke

  Tekst og tanke – Nytt sosialt tiltak for studentar

  Publisert

  På biblioteket vil det våren 2022 bli arrangert Tekst og tanke for studentar. Dette er ein sosial møtestad der vi samlar oss rundt eit bord med noko varmt i koppen og møter god litteratur gjennom lesemetoden shared reading.

 • Bua Volda

  – Et fantastisk studentvelferdstiltak

  Publisert

  Utlånssentralen BUA (BARN-UNGE-AKTIVITET) er en ideell organisasjon som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter. I høst ble BUA Volda rangert til fjerdeplass på utlånstoppen nasjonalt for mellomstore kommuner i hele landet.