FoU-prisen 2024 til Knut-Willy Sæther

Tekst: Steinarr Sommerset , Foto: HVO / Tone Solhaug

- Oppdatert

Prisen for forsking og utvikling (FoU) ved Høgskulen i Volda i 2024 går til professor Knut-Willy Sæther ved Institutt for religion og livssyn.

Kvart år blir det delt ut ein FoU-pris ved Høgskulen i Volda (HVO). Målet med prisen er å rette merksemda mot forskings- og utviklingsarbeid gjennom å synleggjere og heidre framifrå innsats.

  • Les meir om forsking ved HVO her.

Tverrfagleg og internasjonal innsats

I 2024 går FoU-prisen ved HVO til Knut-Willy Sæther (f. 1970), som er professor ved Institutt for religion og livssyn. Sæther disputerte for ph.d./dr.art.-graden ved NTNU i 2005, har arbeidd ved HVO sidan 2008 og fekk her opprykk til professor i 2017.

I grunngivinga for tildelinga la høgskulestyret mellom anna vekt på Sæthers forsking innan humaniora og tverrfaglege samarbeid både ved HVO og internasjonalt. Han har dessutan lagt ned ein solid innsats med redaktøransvar (t.d. for skriftserien Religionsfag Profil), vitskapleg nettverksbygging og tilskiping av forskingskonferansen «European Conference on Science and Theology» (ECST).

Sæther får prisen i september

Tradisjonen tru blir prisen for forsking og utvikling delt ut under Forskingsdagane ved HVO. Overrekkinga av FoU-prisen til Knut-Willy Sæther markerer den offisielle opninga av festivalen fredag 20. september 2024.

Del på