Profile picture for user setherk

Knut-Willy Sæther

Professor

Institutt for religion og livssyn

Department of Religious Studies

Additional English version
See also Knut-Willy Sæther's webpage at Weebly here.

Education
PhD/Dr.art., Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Faculty of humanities, 2005.
MA/Cand.philol. University of Oslo, University of Bergen and NLA University College, Bergen.
BA/Cand.mag. University of Bergen. 

Employments
Professor, Volda University College, 2017- 
Affiliated Professor, Norwegian School of Leadership and Theology, Oslo, 2020-
Affiliated Professor, NLA University College, Bergen, 2017-2023
Visiting Scholar, Princeton Theological Seminary, USA, 13 months, Aug 2012 - April 2016
Visiting Scholar, Center for Theology and the Natural Sciences, Berkeley, USA, Nov 2015
Visiting Scholar, Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA, Dec 2016
Associate Professor, Volda University College, 2008-2017
Associate Professor, NLA University College, 2007-2017
Associate Professor, University of Stavanger, 2006-2007
Research Scholar (PhD-student), NTNU / Nesna University College (Nord University), 2000-2002
Rector, Danielsen Senior High School, Bergen 1998-2006
Assistant Professor, Nesna University College (Nord University), 1997-1998
Lecturer, Danielsen Senior High School, 1996-1997

Academic appointments and networks
Member, Advisory Board, Scandinavian Journal for Leadership & Theology (SJLT), 2023-
Member, Editorial Advisory Board, Zygon: Journal of Religion and Science. 2023-
Member, The Academic Comittee at the Chair of Science, Technology, and Religion, Comillas Universidad Pontifica, Madrid, 2023- 
Board member, European Society for the Study of Science and Theology (ESSSAT), 2022-
Vice-President, ESSSAT, for ECSTXIX i Ålesund, mai 2022
Chief-editor, scientific series, Religionsfag Profil
Scientific Program Officer, The European Society for the Study in Science and Theology (ESSSAT), 2010-2018
Co-editor, Studies in Science and Theology og Issues in Science and Theology (Springer)2010 – 2018
Deputy member, PhD-programme Volda University College / Molde University College.
Member, Academic Council for Theology and Religion in Norway, 2019-
Leader, research group, Religion og livssyn, Volda University College
Leader, research group, Nature, aesthetics and ethics, Volda University College 
Member, American Academy of Religion (AAR)
Board member, Interim board, Fjordkonferansen, 2011-2012
Board member, Norwegian School of Leadership and Theology, Oslo. 2008-2012. Deputy member from 2012-

Research fields
Philosophy of religion
Interdisciplinary studies: philosophy, religion, aesthetics, theology, natural science. 
Views of nature, human-nature encounter, nature experiences, friluftsliv
Theory of science, philosophy of science

Personal webpage
www.knutwillysaether.weebly.com

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Views of Nature and Dualism: Rethinking Philosophical, Theological, and Religious Assumptions in the Anthropocene [ISBN 978-3-031-42901-9] 324s.
Publisert 2023 av Knut-Willy Sæther, Thomas John Hastings
Publisher: Palgrave Macmillan

Studies in Science and Theology: Nature - and Beyond: Immanence and Transcendence in Science and Religion [ISBN 978-3-00-065699-6] 422s.
Publisert 2022 av Michael Fuller, Dirk Evers, Anne Runehov, Knut-Willy Sæther, Bernard Michollet

Møter og mangfold: Religion og kultur i historie, samtid og skole [ISBN 978-82-02-75389-4] 287s.
Publisert 2022 av Hildegunn Valen Kleive, Jonas Gamborg Lillebø, Knut-Willy Sæther
Publisher: Cappelen Damm Akademisk

Rom og sted: Religionfaglige og interdisiplinære bidrag [ISBN 978-82-02-69675-7]
Publisert 2020 av Knut-Willy Sæther, Anders Aschim
Publisher: Cappelen Damm Akademisk

The Grace of Being Fallible in Philosophy, Theology, and Religion [ISBN 978-3-030-55915-1] 153s.
Publisert 2020 av Knut-Willy Sæther, Thomas John Hastings
Publisher: Palgrave Macmillan

Studies in Science and Theology: Nature - and Beyond [ISBN 978-3-00-065699-6] 422s.
Publisert 2020 av Knut-Willy Sæther, Michael Fuller, Dirk Evers, Anne Runehov, Bernard Michollet

Issues in Science and Theology: Nature - and Beyond Transcendence and Immanence in Science and Theology [ISBN 978-3-030-31182-7] 280s.
Publisert 2020 av Michael Fuller, Dirk Evers, Anne Runehov, Knut-Willy Sæther, Bernard Michollet
Publisher: Springer

Studies in Science and Theology: Are We Special? Yearbook of the European Society for the Study of Science and Theology 2017-2018 [ISBN 978-3-00-058578-4] 257s.
Publisert 2018 av Knut-Willy Sæther, Dirk Evers, Michael Fuller, Anne Runehov

Naturens skjønnhet: En studie av forholdet mellom estetikk, teologi og naturvitenskap [ISBN 9788202566418] 250s.
Publisert 2017 av Knut-Willy Sæther
Publisher: Cappelen Damm Akademisk

Issues in Science and Theology: Are We Special? [ISBN 978-3-319-62123-4] 306s.
Publisert 2017 av Michael Fuller, Dirk Evers, Anne Runehov, Knut-Willy Sæther
Publisher: Springer

Studies in Science and Theology: Yearbook of the European Society for the Study of Science and Theology [ISBN 978-3-00-051976-5] 269s.
Publisert 2016 av Dirk Evers, Michael Fuller, Anne Runehov, Knut-Willy Sæther

Issues in Science and Religion: Do Emotions Shape the World? [ISBN 978-3-319-26767-8] 305s.
Publisert 2016 av Dirk Evers, Michael Fuller, Anne Runehov, Knut-Willy Sæther
Publisher: Springer

Trinitarisk tro og tenkning. Festskrift til Svein Rise [ISBN 978-82-8314-065-1] 257s.
Publisert 2015 av Knut-Willy Sæther, Gunnar Innerdal
Publisher: Portal forlag

Issues in Science and Theology: What is Life? [ISBN 978-3-319-17406-8] 207s.
Publisert 2015 av Dirk Evers, Michael Fuller, Antje Jackelén, Knut-Willy Sæther
Publisher: Springer

Pentekostale perspektiver [ISBN 978-82-450-1859-2] 258s.
Publisert 2015 av Knut-Willy Sæther, Karl Inge Tangen
Publisher: Fagbokforlaget

Det mangfaldige kvalitetsomgrepet. Fjordantologien 2013 [ISBN 978-82-8285-078-0] 435s.
Publisert 2014 av Jørgen Amdam, Øyvind Helgesen, Knut-Willy Sæther
Publisher: Forlag1

Skjønnhet og tilbedelse [ISBN 978-82-321-0210-5] 246s.
Publisert 2013 av Knut-Willy Sæther, Svein Rise
Publisher: Akademika forlag

Kristen Spiritualitet. Perspektiver, tradisjoner og uttrykksformer [ISBN 978-82-321-0150-4] 258s.
Publisert 2013 av Knut-Willy Sæther
Publisher: Akademika forlag

En bok om Gud. Gudstanken i brytningen mellom det moderne og det postmoderne [ISBN 978-82-519-2840-3]
Publisert 2011 av Svein Rise, Knut-Willy Sæther
Publisher: Tapir Akademisk Forlag

Traces of God. Exploring John Polkinghorne on Theology and Science [ISBN 978-82-519-2657-7] 248s.
Publisert 2011 av Knut-Willy Sæther
Publisher: Tapir Akademisk Forlag

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Navigating the In-Between: Exploring Interdisciplinarity, the Humanities, and the Role of Philosophy of Religion
Publisert 2024 av Knut-Willy Sæther

Approaching religious fatalism in cancer screening education
Publisert 2024 av Thea Beate Brevik, Knut-Willy Sæther

Seeing Nature as a Whole: Ecospirituality and the Human-Nature Relationship
Publisert 2023 av Knut-Willy Sæther

Attending to the Human-Nature Relationship: Approaches, Contexts,and Challenges
Publisert 2023 av Thomas John Hastings, Knut-Willy Sæther

Awe experiences, the sublime, and spiritual well-being in Arctic wilderness
Publisert 2022 av Helga Synnevåg Løvoll, Knut-Willy Sæther

Når forskningskulturer møtes: Noen prinsipielle avklaringer av interdisiplinær forskning
Publisert 2022 av Knut-Willy Sæther

Religiøs erfaring og språk: Et religionsfilosofisk bidrag til konstruktiv-kritisk realisme
Publisert 2021 av Knut-Willy Sæther

Friluftsliv: Aesthetic and Psychological Experience of Wilderness Adventure
Publisert 2020 av Mark Graves, Helga Synnevåg Løvoll, Knut-Willy Sæther

The apologetic fruitfulness of a revised natural theology
Publisert 2020 av Knut-Willy Sæther

Naturen som sted: En eksplorativ studie av økofilosofi, økoteologi og kristen økospiritualitet
Publisert 2020 av Knut-Willy Sæther

Komplekse rom og mangeartede steder: Religion og interdisiplinære kontekster
Publisert 2020 av Knut-Willy Sæther, Anders Aschim

The Many Faces of Fallibilism: Exploring Fallibilism in Science, Philosophy, and Theology
Publisert 2020 av Knut-Willy Sæther

A Fallibilist Approach in the Age of COVID-19 and Climate Change
Publisert 2020 av Thomas John Hastings, Knut-Willy Sæther

Bidrag til en kristen forståelse av mennesket
Publisert 2020 av Gunnar Innerdal, Ståle Johannes Kristiansen, Kim Larsen, May Bente Stuart Matre, Svein Rise, Peder Kvaale Solberg, Knut-Willy Sæther

Feeling at Home in the Wilderness: Environmental Conditions, Well-Being & Aesthetic Experience
Publisert 2020 av Knut-Willy Sæther, Helga Synnevåg Løvoll, Mark Graves

Opplevelser av skjønnhet i fjellet
Publisert 2019 av Helga Synnevåg Løvoll, Knut-Willy Sæther, Mark Graves

Kristen tro og naturvitenskap: Noen grunnleggende avklaringer
Publisert 2018 av Knut-Willy Sæther

Aesthetics at the Intersection of Science and Theology
Publisert 2018 av Knut-Willy Sæther

Rationality in Play? A Philosophical Journey in the Current Landscape of Facts and Truth
Publisert 2018 av Knut-Willy Sæther

Philosophy of Religion as Serious Talk About God
Publisert 2016 av Knut-Willy Sæther

Science and Religion Being Moved by Aesthetics
Publisert 2016 av Knut-Willy Sæther

Foundationalisme eller koherentisme? : en kartlegging av John Polkinghornes epistemologiske tenkning
Publisert 2015 av Knut-Willy Sæther

Trinitarisk teologi og dialogen med naturvitenskap
Publisert 2015 av Knut-Willy Sæther

Historiske og nåtidige bidrag til pentekostal teologi og spiritualitet : en innledning
Publisert 2015 av Knut-Willy Sæther, Karl Inge Tangen

Pentekostal teologi og naturvitenskap: Amos Yongs bidrag til pentekostal interdisiplinær dialog
Publisert 2015 av Knut-Willy Sæther

Det mangfaldige kvalitetsomgrepet
Publisert 2014 av Jørgen Amdam, Øyvind Helgesen, Knut-Willy Sæther

Красота природы в новом естественном богословии [Beauty of Nature in a Revised Natural Theology]
Publisert 2013 av Knut-Willy Sæther

Skjønnhet som epistemologisk utfordring for teologien
Publisert 2013 av Knut-Willy Sæther

Skjønnhetens gjenopprettelse: Introduksjon og presentasjon
Publisert 2013 av Knut-Willy Sæther, Svein Rise

Kristen naturspiritualitet. To bidrag til forståelsen av menneskets forhold til skaperverket
Publisert 2013 av Knut-Willy Sæther

Is Beauty Natural?
Publisert 2012 av Knut-Willy Sæther

Kosmos som Guds hage
Publisert 2011 av Knut-Willy Sæther

Fortelling og gudslære: et bidrag til samtidens tale om Gud
Publisert 2011 av Svein Rise, Knut-Willy Sæther

Hypotesen om Guds eksistens : en vurdering av Richard Dawkins' vitenskapssyn
Publisert 2011 av Knut-Willy Sæther

Skaperverket som kosmisk danningsprosjekt
Publisert 2010 av Knut-Willy Sæther

Tro som søker forståelse
Publisert 2007 av Knut-Willy Sæther

Kristen skapertro - i troens og fornuftens verden
Publisert 2006 av Knut-Willy Sæther

Anna

Bokslipp på NTNU i Ålesund – dialog om teknologi og religion
Publisert 2024 av Knut-Willy Sæther, Børge Sandnes

Religiøs politisk kultur i regional kontekst gjennom det lange 1800-tallet
Publisert 2024 av Morten Øveraas, Knut-Willy Sæther

Research Symposium "Nature, aesthetics, and ethics"
Publisert 2023 av Knut-Willy Sæther

Kritisk realisme som utgangspunkt for teologisk forskning
Publisert 2023 av Knut-Willy Sæther

Human Encounter with Nature: Deep Experiences and the Importance of Place
Publisert 2023 av Knut-Willy Sæther

Wonder and Well-being in Nature
Publisert 2023 av Knut-Willy Sæther

Hans-Günter Heimbrock og Jörg Persch (red.): Eco-Theology: Essays in Honor of Sigurd Bergmann
Publisert 2023 av Knut-Willy Sæther

Guest-editor, Volume on Sustainable Leadership - Scandinavian Journal of Leadership and Theology
Publisert 2023 av Knut-Willy Sæther

Religiøs kultur i regional kontekst gjennom det lange 1800-talet
Publisert 2023 av Knut-Willy Sæther

The therapeutic mobilities of Pilgrimage Walking: A study of the health impacts of walking the Norwegian St. Olav Way. Administrator for og medlem i bedømmelseskomité PhD,
Publisert 2022 av Knut-Willy Sæther

Research Symposium, "Views of Nature and Dualism", Princeton Theological Seminary, NJ, USA
Publisert 2022 av Knut-Willy Sæther

Ansvarlig redaktør for Religionsfag Profil, vitenskapelig serie, Cappelen Damm Akademisk.
Publisert 2022 av Knut-Willy Sæther

Exploring narratives of awe-inspiring experiences in Arctic nature
Publisert 2022 av Helga Synnevåg Løvoll, Knut-Willy Sæther

Forskningsnettverk og publiseringsstrategier
Publisert 2022 av Knut-Willy Sæther

Creative wellbeing in wilderness: "The moment you almost lose your breath, get touched and feel that things are just as they should and should be"
Publisert 2022 av Knut-Willy Sæther

Bærekraft drar svenske biskoper til Ålesund
Publisert 2022 av Knut-Willy Sæther

Vi vil bli gode mot menneskenes jord
Publisert 2022 av Knut-Willy Sæther, Annik Magerholm Fet

International Research symposium: Nature, aesthetics and ethics, Ålesund, Norway. May 8-9.
Publisert 2022 av Knut-Willy Sæther

European Conference in Science and Theology (ECSTXIX) in Ålesund, Norway, May 4-8.
Publisert 2022 av Knut-Willy Sæther

Eco-spirituality and nature: The role of aesthetic experiences in eco-spirituality for a sustainable interaction with nature
Publisert 2022 av Knut-Willy Sæther

Å se naturen: Natursyn, estetikk og etikk
Publisert 2022 av Knut-Willy Sæther

Which reality? Eco-spirituality in the tension between dualism and monism
Publisert 2022 av Knut-Willy Sæther

Why Us?
Publisert 2021 av Knut-Willy Sæther

Å se naturen: Estetikk, etikk og bærekraft
Publisert 2021 av Knut-Willy Sæther

Tom McLeish, The Poetry and Music of Science: Comparing Creativity in Science and Art
Publisert 2021 av Knut-Willy Sæther

Tverrfaglighet og studiet av forholdet mellom religion og kultur
Publisert 2020 av Knut-Willy Sæther

Forskningskonferansen: "Kulturmøter og interkulturell kommunikasjon"
Publisert 2020 av Knut-Willy Sæther

"Space/Place": Religionsfaglige, filosofiske og teologiske perspektiver
Publisert 2019 av Knut-Willy Sæther

Naturen som rom: Økofilosofi, økoteologi og kristen økospiritualitet
Publisert 2019 av Knut-Willy Sæther

Undringen i naturen
Publisert 2019 av Knut-Willy Sæther

Kristendom og kvantefysikk - enten eller?
Publisert 2019 av Knut-Willy Sæther

Fra Sinai til Slogen: En vandring i fjellets teologi og filosofi
Publisert 2019 av Knut-Willy Sæther

Individualisme og fellesskap som utfordringer i dagens samfunn: Noen kulturanalytiske perspektiver
Publisert 2019 av Knut-Willy Sæther

Healings as Signs of the Kingdom - and the Science-Relgion Debate
Publisert 2019 av Knut-Willy Sæther, Karl Inge Tangen

Opplevelser av skjønnhet i vinterfjellet
Publisert 2018 av Helga Synnevåg Løvoll, Knut-Willy Sæther, Mark Graves

Skreddersydde barn? Bioteknologi - helsegevinst eller etisk dilemma?
Publisert 2018 av Knut-Willy Sæther

Det globale i det lokale: Om pinsevekkelsens dynamiske karakter
Publisert 2018 av Knut-Willy Sæther

La beauté de la nature: Un voyage d'exploration dans le domaine interdisciplinaire de l'esthétique, de la théologie et de la science
Publisert 2018 av Knut-Willy Sæther

Friluftsliv: Estetiske og psykologiske opplevelser i naturen
Publisert 2018 av Knut-Willy Sæther, Helga Synnevåg Løvoll

Experiences of beauty in extreme outdoor wilderness
Publisert 2018 av Helga Synnevåg Løvoll, Knut-Willy Sæther, Mark Graves

Friluftsliv: Aesthetic and psychological experience of wilderness adventure
Publisert 2018 av Knut-Willy Sæther, Mark Graves, Helga Synnevåg Løvoll

One World: Wrestling with dualism and fallibalism in intercultural contexts of modernity
Publisert 2017 av Knut-Willy Sæther

Episk natur
Publisert 2017 av Knut-Willy Sæther

Opplevelsen av naturens skjønnhet
Publisert 2017 av Knut-Willy Sæther

Urørt natur? - Noen filosofiske perspektiver
Publisert 2017 av Knut-Willy Sæther

Experiences of Nature: Wonder, beauty, and the sublime
Publisert 2016 av Knut-Willy Sæther

Beauty of Nature: An explorative journey in the interdisciplinary field of aesthetics, theology, and science
Publisert 2016 av Knut-Willy Sæther

Formidlingens kunst - religionsdidaktiske refleksjoner
Publisert 2016 av Knut-Willy Sæther

Pentecostal Theology and Spirituality - A Scandinavian Perspective
Publisert 2015 av Knut-Willy Sæther

Science and Religion Being Moved by Aesthetics
Publisert 2015 av Knut-Willy Sæther

Tro og vitenskap - til gjensidig berikelse
Publisert 2015 av Knut-Willy Sæther

Skjønnhet og tilbedelse
Publisert 2014 av Knut-Willy Sæther

Amos Yong, The Spirit of Creation: Modern Science and Divine Action in the Pentecostal-Charismatic Imagination
Publisert 2014 av Knut-Willy Sæther

Does the Emotion of Beauty Shape Science and Theology?
Publisert 2014 av Knut-Willy Sæther

Building Bridges Between Theology and Science
Publisert 2013 av Knut-Willy Sæther

Nature and Wonder
Publisert 2013 av Knut-Willy Sæther

Motbeviser evolusjonsteorien Gud?
Publisert 2013 av Knut-Willy Sæther

Bli lys - om skapertroens forhold til naturvitenskap
Publisert 2013 av Knut-Willy Sæther

Kristen spiritualitet - mangfold og kompleksitet. En introduksjon
Publisert 2013 av Knut-Willy Sæther

Steven R. Guthrie, Creator Spirit: The Holy Spirit and the Art of becoming Human
Publisert 2012 av Knut-Willy Sæther

Beauty of Nature
Publisert 2012 av Knut-Willy Sæther

Wonder, Science, and Faith
Publisert 2012 av Knut-Willy Sæther

How to Relate Science and Religion?
Publisert 2012 av Knut-Willy Sæther

An introduction to Norwegian Pentecostal Theology. Selected milestones and current challenges
Publisert 2012 av Knut-Willy Sæther

Beauty of Nature
Publisert 2012 av Knut-Willy Sæther

Theology and Science – bottom up?
Publisert 2012 av Knut-Willy Sæther

En vurdering av Charles Pinnocks Spirit in creation
Publisert 2011 av Knut-Willy Sæther

Natur og spiritualitet
Publisert 2011 av Knut-Willy Sæther

Skjønnhet og nyskapelse
Publisert 2011 av Knut-Willy Sæther

Evolusjon og kristen skapertro
Publisert 2011 av Knut-Willy Sæther

Beauty of Nature in a Revised Natural Theology
Publisert 2011 av Knut-Willy Sæther

Omvend meg
Publisert 2011 av Knut-Willy Sæther

Between Foundationalism and Coherentism
Publisert 2010 av Knut-Willy Sæther

Is Beauty Natural?
Publisert 2010 av Knut-Willy Sæther

Bibelen og naturvitenskapen
Publisert 2010 av Knut-Willy Sæther

Fjellets magi
Publisert 2010 av Knut-Willy Sæther

Vitenskap og vitenskapelig metode i forskningsetisk lys
Publisert 2010 av Knut-Willy Sæther

Forutsetninger og normativitet i forskningen
Publisert 2010 av Knut-Willy Sæther

Religion og Darwin
Publisert 2009 av Knut-Willy Sæther

Guds handling i verden Konflikt eller dialog mellom teologi og naturvitenskap?
Publisert 2009 av Knut-Willy Sæther

Naturens forståelighet og finstemthet
Publisert 2008 av Knut-Willy Sæther

Banalisering av religionsdebatten
Publisert 2007 av Knut-Willy Sæther

Intervention or interaction? God's action in the world - Theological and scientific challenges
Publisert 2007 av Knut-Willy Sæther

Traces of God
Publisert 2007 av Knut-Willy Sæther

Science and Religion in Schools
Publisert 2006 av Knut-Willy Sæther

Kristen skapertro og naturvitenskap - et bidrag til dialog mellom kristen skapertro og naturvitenskap i skolen
Publisert 2006 av Knut-Willy Sæther

Meeting report ?Einstein, God and Time" Ian Ramsey Centre / Science & Religion Forum . University of Oxford, Oxford, 12-15. sept. 2005
Publisert 2005 av Knut-Willy Sæther

Spor av Gud: John Polkinghornes forståelse av teologiens forhold til naturvitenskap med særlig henblikk på relasjonen mellom kristen skapertro og naturvitenskap i skolen [ISBN 8247171880] 313s.
Publisert 2005 av Knut-Willy Sæther

Spor av Gud. John Polkinghornes forståelse av teologiens forhold til naturvitenskap med særlig henblikk på relasjonen mellom kristen skapertro og naturvitenskap i skolen [ISBN 82-471-7188-0] 313s.
Publisert 2005 av Knut-Willy Sæther, Sigurd Bergmann

John Polkinghornes forståelse av teologiens rasjonalitet
Publisert 2002 av Knut-Willy Sæther

Teologi og naturvitenskap, hvem vet hva?
Publisert 1998 av Knut-Willy Sæther

Spor av Gud: noen grunnleggende teologiske refleksjoner om forholdet mellom teologi og naturvitenskap
Publisert 1998 av Knut-Willy Sæther