Forsking ved HVO

HVO har store ambisjonar om å hevde seg nasjonalt og internasjonalt innan forsking. Mot dei måla har det blitt vedtatt nye strategimål for perioda 2020-2025. I forskingsmeldinga kan du lese meir om status og utvikling i forskingsverksemda.

På denne sida finn du informasjon om våre pågåande og avslutta forskingsprosjekt, oversyn over alle forskingsgruppene, den gjeve Forskings- og utviklingsprisen og Forskingsdagane. 

Forskingsaktuelt