Forskingsdagane

Forskingsdagane gjev kvar år eit eineståande høve til å vise fram breidda i forskinga ved høgskulen til eit variert publikum både lokalt og regionalt.

I 2020 vert Forskingsdagane ved Høgskulen i Volda arrangert 18.- 22. september (gjeld arrangement på HVO-campus).

Ta kontakt med koordinator Geir Tangen for meir informasjon om Forskingsdagane ved Høgskulen i Volda.