Forskingsdagane

Forskingsdagane gjev kvart år eit eineståande høve til å vise fram breidda i forskinga ved høgskulen til eit variert publikum både lokalt og regionalt.

I 2021 vert Forskingsdagane ved Høgskulen i Volda arrangert i perioden 24.september - 28.september 2021.

Forskingsdagane vert opna med utdeling av FoU-prisen fredag 24. september kl.11:00. Det nasjonale temaet for Forskingsdagane i 2021 er: "Fred og konflikt".

 

Ta kontakt med koordinator Geir Tangen for meir informasjon om Forskingsdagane ved Høgskulen i Volda.