Forskingsdagane

Forskingsdagane gjev kvart år eit eineståande høve til å vise fram breidda i forskinga ved høgskulen til eit variert publikum både lokalt og regionalt.

I 2020 vert Forskingsdagane ved Høgskulen i Volda opna med utdeling av FoU-prisen 18. september. Det nasjonale temaet for Forskingsdagane i 2020 er "Hjernen" .

 

Ta kontakt med koordinator Geir Tangen for meir informasjon om Forskingsdagane ved Høgskulen i Volda.