Forskingsdagane

Forskingsdagane gjev kvar år eit eineståande høve til å vise fram breidda i forskinga ved høgskulen til eit variert publikum både lokalt og regionalt.

 

I 2019 vert Forskingsdagane ved Høgskulen i Volda arrangert 20.- 24. september (gjeld arrangement på HVO-campus), med det nasjonale temaet "Miljø".

Bilde frå Forskingsdagane 2018 kan du sjå her.

Ta kontakt med koordinator Geir Tangen for meir informasjon om Forskingsdagane ved Høgskulen i Volda.