Forskingsdagane 2013

Forskingsdagane er ein nasjonal, årleg festival. Kvart år vert det utforma overordna tema og slagord for Forskingsdagane
på nasjonalt plan. I 2013 er det nasjonale temaet «Hav og vatn».

Noregs forskingsråd i samarbeid med uni­versitet, høg­skular, forskings­institutt, bibli­o­tek, museum og næringsliv står bak.

 

Programheftet for Forskingsdagane 2013