Forskingsdagane 2016

Forskingsdagane er ein nasjonal, årleg festival. Kvart år vert det utforma overordna tema og slagord for Forskingsdagane
på nasjonalt plan. I 2016 er det nasjonale temaet «Grenser».

Noregs forskingsråd i samarbeid med uni­versitet, høg­skular, forskings­institutt, bibli­o­tek, museum og næringsliv står bak.

 

Programheftet for Forskingsdagane 2016: