Forskingsdagane 2014

Forskingsdagane er ein nasjonal, årleg festival. Kvart år vert det utforma overordna tema og slagord for Forskingsdagane
på nasjonalt plan. I 2014 er det nasjonale temaet «Kommunikasjon».

Noregs forskingsråd i samarbeid med uni­versitet, høg­skular, forskings­institutt, bibli­o­tek, museum og næringsliv står bak.

 

Programheftet for Forskingsdagane 2014