Samfunnskunnskap

Årsstudium

Årsstudium i samfunnskunnskap er identisk med første året i Bachelor i samfunnsutvikling ved Høgskulen i Volda.

Sentrale tematikkar vil vere: 

 • Berekraftig samfunnsutvikling og planlegging på lokalt og regionalt nivå. 
 • Governance/styring; demokratiutøving, styringssystem og samstyring. 
 • Prosesskompetanse; prosjektarbeid, kommunikasjon og samhandling

Årsstudiet skal gi deg grunnleggande kunnskap om samspelet mellom politikk, økonomi, sentrale rettsområde og samfunnsplanlegging som verktøy for ei berekraftig samfunnsutvikling.

Sjølv om all tekst her er på nynorsk treng du ikkje å skrive nynorsk for å studere med oss!

 • Heiltid
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan

Innblikk i studiekvardagen

Torbjørn og Karina

Karina Torberntsson (22) og Tormod Malvin Sæther (21) møttes for første gang da hun arbeidet i ungdomsredaksjonen i lokalavisa i Østfold og intervjuet ham. Nå er de samboere i Volda og har begge funnet et studie og en hverdag de stortrives med. 

Karina Torberntsson (22) og Tormod Malvin Sæther (21) møttes for første gang da hun arbeidet i ungdomsredaksjonen i lokalavisa i Østfold og intervjuet ham. Nå er de samboere i Volda og har begge funnet et studie og en hverdag de stortrives med. 

Som mange andre var Karina og Tormod usikker på hvor veien skulle gå videre etter videregående skole. Etter et år med jobbing valgte Karina å prøve ut sosiologi i Bodø, Tormod var akkurat ferdig med videregående og ble med nordover for å jobbe. Det ble med et ettårig opphold nord for polarsirkelen, og det var i løpet av det Østfold-paret bestemte seg for å studere i Volda. Der er begge godt inne i sitt andre år med studiene ved høgskolen, men før du får vite mer om det går vi noen år tilbake.

Karina fra Askim jobbet i ungdomsredaksjonen i lokalavisa Smaalenenes Avis og intervjuet Tormod fra Skiptvet. Ikke lenge etterpå fikk Tormod jobb i den samme redaksjonen.

– Det var ikke akkurat gitt at vi skulle bli kjærester da. Det gikk nesten to år før vi ble det, humrer Karina lett.

Godt rykte 

Med jobben i lokalavisa ble både interessen for journalistikk og kjærligheten tent. Mens Tormod var litt redd for jobbutsiktene som journalist, hadde Karina et brennende ønske om å studere faget.

– Det var det jeg ville. Jeg trivdes med jobben i lokalavisa og ønsket å gå videre med det. Journalistutdanningen i Volda hadde jeg hørt mye bra om og derfor søkte jeg meg hit. I tillegg hadde jeg sett fine bilder fra Volda, hørt at det var et godt studentmiljø og at det var billig å bo her. Det ble en hyggelig overgang fra boutgiftene i Bodø, forteller Karina.

Tormod var derimot ikke like klar på hva han ville studere, men fant ut at Årsstudium i samfunnsvitskap ved Høgskolen i Volda ikke hørtes dumt ut. Det setter han to streker under og mer til i dag.

Morsommere enn navnet 

Årsstudiet Tormod tok går inn som det første året av bacheloren i Planlegging og administrasjon. Nå har han også masterprogrammet Samfunnsplanlegging og leiing i tankene.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Gjennom studiet vil du møte varierte arbeids- og vurderingsformer, med både ulike studentaktive undervisningsformer, rettleiing, praksis, skriftleg arbeid og ekskursjonar.  

 

Aktuelle yrke og vidare studium

Årsstudium i samfunnskunnskap gir etterspurd kompetanse som er aktuell for mange yrke. Studiet er identisk med første året av Bachelor i samfunnsutvikling ved Høgskulen i Volda. Du kan difor velje å studere vidare for å fullføre bachelorgraden.

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

Høgskulen i Volda har offisiell opning tysdag 20. august kl 1100. Etter den offisielle opninga, kl 1230, møtast vi i HS-101 Selskapet. Då vert det presentasjon av emneansvarlege, pensum og opplegget elles. Vi gler oss til å møte deg!

Pensum

I haustsemesteret vil det vere 3 emne som går parallelt. Kvart emne er på 10 stp og har eksamen i haustsemesteret. 

Studieplan

Samfunnskunnskap - årsstudium

Studieprogram: 
Samfunnskunnskap - årsstudium
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2024
Studieplassar: 
60
Studietype: 
Årsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Om studiet

Årsstudium er identisk med første året i bachelorutdanninga i samfunnsutvikling. 

Årsstudiet dekker sentrale tematikkar som: 

 • Berekraftig samfunnsutvikling og planlegging på lokalt og regionalt nivå (PLA) 
 • Governance/styring; demokratiutøving, styringssystem og samstyring (GOV) 
 • Prosesskompetanse; prosjektarbeid, kommunikasjon og samhandling (PRO) 
Læringsutbytte

I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten skal ha grunnleggjande kunnskap om:  

 • Det norske politiske system, og forholdet mellom stat, samfunn og borgarane 
 • Økonomiske og geografiske utviklingstrekk i samfunn 
 • Prosjektarbeid og prosjektgjennomføring  
Ferdigheiter

Studenten kan: 

 • Reflektere fagleg rundt sentrale samfunnsvitskaplege omgrep  
 • Organisere og gjennomføre sjølvstendige metodiske og faglege arbeid, både individuelt og i grupper  
 • Presentere eit prosjekt skriftleg, munnleg og digitalt  
Generell kompetanse

Studenten skal ha kunnskap om:  

 • Samspelet mellom politikk, økonomi og sentrale rettsområde 
 • Samfunnsplanlegging som verktøy for berekraftig samfunnsutvikling
Organisering og arbeidsmåtar

Gjennom studiet vil ein møte varierte arbeids- og vurderingsformer, med både ulike studentaktive undervisningsformer, rettleiing, praksis, skriftleg arbeid og ekskursjonar.

Praksis

I årsstudiet får studentane praksiserfaring gjennom prosjektarbeid. 

Ansvarleg
Gro Anita Bårdseth
 • Heiltid
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan
Søk no!

Søknadskode : 223 285

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt