Bachelorgrad

Friluftsliv

Heiltid

Praktisk informasjon

Velkommen som student ved seksjon for idrett og friluftsliv!

 

Studiestart

 • Tirsdag 14. august kl. 12.00 blir det offisiell åpning av studieåret.

Studenter får møte klassen sin, får tildelt en fadder og en faddergruppe, og vil bli vist rundt på høgskolen i Volda. Nærmere program for denne dagen vil bli lagt ut på høgskolens nettside under oppstart. Du møter klassen din kl. 13.15-14.15 i salene i idrettsbygget

 

 • Onsdag 15. august blir det felles oppstart for Avdeling for kulturfag.

Kl. 11.00 vil det bli servert gratis frokost for alle studenter tilhørende AKF i Kaarstadparken. Vi trekker innendørs i Kaarstadbygget ved dårlig vær.

Kl. 12.00-13.00: Praktisk informasjon/ foredrag for nye studenter: «Fra elev til student» i konsertsalen ved Catarina Andersson og Hege Holmqvist Synnes.

 

Denne veka blir det samling i klassa og undervisning ute og inne. Undervisninga denne veka (33) er obligatorisk og viktig å få med seg!

Sjå utstyrsliste under fana "annan informasjon"

 

Annan informasjon

 

PERSONLEG GRUNNUTRUSTNING FOR STUDIET

Denne lista er meint som utgangspunkt for vurderingar som du sjølv må gjere. Vi har kvart år diskusjonar om kva kvalitetar og prisnivå ein skal legge seg på. Vi snakkar også om kva slags funksjonar utstyret skal dekke. Vi meiner det handlar om å finne utstyr som er GODT NOK til vårt bruk. Vi skal gje meir konkrete råd om alt utstyret i samband med planlegging til dei ulike aktivitetane og turane. Vent med nye og dyre innkjøp til etter studiestart - det er vårt råd ! (Det er ikkje alltid slik at sportsbutikkane/ turutstyr-bransjen kjenner våre behov - eller kan gi særleg gode råd). Og særleg vinter og vårutstyret bør du vente med. Du får likevel ein liste her slik at du allereie nå har ein oversikt over kva du bør ta med hit og kva du må skaffe.

 

PERSONLEG UTSTYR SOM EIN HA:

 • Ryggsekk (god å bere, stor nok til teltturar– alle må medverke og bere felles utstyr. Minst 65 ltr, gjerne større) Dagstursekk (gjerne 40-50 ltr eller meir)
 • Sovepose (varm nok, Til vinterturane må du vente ned mot minus 20C) og liggeunderlag
 • Ullklede inn mot kroppen er anbefalt av alle tidlegare studentar !
 • Ytterklede: vindklede / regntøy
 • Lue + vottar + skjerf/hals + ullsokkar
 • Tjukk ullgensar (eller tilsvarande)
 • Solid fottøy. T.d fjellstøvlar. (nye støvlar bør gås inn før lengre gåturar)
 • Kopp + skei.
 • Kniv (som du også kan spikke med)
 • Haudeljos (hodelykt)
 • Kompass + kartmappe + blyant + notatbok.
 • Personleg førstehjelpsutstyr (Vi kjem nærare tilbake om innhald)
 • Skiutstyr – Vi kjem nærare tilbake til vinterutstyr utpå hausten
 • Snøspade og søkestang (her vil vi komme med gode råd om type utpå hausten)

 

PERSONLEG UTSTYR SOM EIN BØR HA:

 • Gummistøvlar og solid vanntett regntøy er veldig lurt på Sunnmøre om hausten!
 • Gamasjar og fotposar (sy sjøl?)
 • Ekstra ullklede + ekstra ullsokkar (+ kort ullunderbukse/ ullBH)
 • Kortbukse eller badebukse
 • Tallerken + gaffel + drikkeflaske + Termos
 • Solbriller (nødvendig til vinteren)
 • Oppslagsbøker : blomar og tre, fuglar og fisk (jf. anbefalt litteratur, emneplan)
 • Fotoapparat (digitalt kamera vil vere nyttig i undervisninga, f.eks ved dokumentasjon i samband med turar)

 

PERSONLIG UTSTYR SOM DET KAN VÆRE KJEKT Å HA:

 • Tursag + turøks.
 • Fiskestang , fiskesnøre.
 • Kikkert
 • Myggmiddel. Finmaska myggnett mot knott
 • Kokeapparat (f.eks primus), kaffekjele
 • Tarp (gapahukduk)

Høgskulen i Volda har eit høgt kvalifisert fagmiljø innanfor idrett og friluftsliv. Mykje av undervisninga er lagt til den varierte og utfordrande sunnmørsnaturen. Høgskulen har også eigen kystfriluftslivsbase med både naust, båtar, telt og hamner.

Følg oss på Facebook

 

Stengt for søking

Søknadskode : 223 440

Innblikk

Sol Idland

For Sol Idland vart friluftsliv ein livsstil og karriere. Vi vart med vår tidlegare student på jobb i Odda der ho arbeidar for Trolltunga Active.

Eilev Bjerkerud

Mange kjenner Eilev Bjerkerud frå Farmen og Skal vi danse. Vi besøkte vår tidlegare friluftslivstudent på Norefjell der han blant anna driv med hytteservice. 

Skredkurs

Kunnskap om skred er ein viktig del av undervisninga til studentane på friluftsliv. Vi vart med til Standaleidet som byr på eit fantastisk læringsterreng.

Framsidetest_3

En perle i anmarsj

Høsten 2015 flyttet Petter Westgaard fra naturskjønne Narvik for å studere friluftsliv ved Høgskulen i Volda. Dette har han ikke angret på.

Arktisk friluftsliv på Svalbard

Arktisk friluftsliv på Svalbard

I leiren var det viktig å holde orden. Alle pulker og ski skulle stå utenfor teltet på fremsiden, og kun det nødvendige skulle inn i teltet. Vi måtte være klare for å evakuere leiren i tilfelle isbjørnbesøk.

Dansken og fjellet

Dansken og fjellet

Jeg hørte bare noen sinnssyke lyder utenfor teltet. Det kunne være elg for alt jeg visste. Eller isbjørn.

Friluftslivstudenter i Davos

Fikk innblikk i avansert skredvarsling

Friluftslivstudenter fra Høgskulen i Volda fikk gjennom ei uke i Davos lære hvordan de sikrer seg mot snøskred i Sveits.

Ytste Skotet

Fikk naturguideutdanning og bachelorgrad i ett

Daniel Strand manglet ett år med studier for å fullføre en bachelorgrad i friluftsliv. Da han fikk høre at naturguideutdanninga ved Høgskulen i Volda var et alternativ til det, heiv han seg på med en gang.

Skal bli forbilde for folk på tur

Skal bli forbilde for folk på tur

Smeltevatn frå breen fossar ned fellsida. Vi har akkurat kryssa elva ved å hoppe på glatte steinar, på vår ferd mot blå is.

Info og frister

Varigheit 6 semester (3 år)

Studiepoeng 180

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2018

Studieinnhald

Som bachelorstudent i friluftsliv får du vere med på allsidige aktivitetar i eit stimulerande fagleg og sosialt miljø. Du skal lære å planlegge, gjennomføre og vurdere friluftslivaktivitet og opplæring for born, ungdom og vaksne. I tillegg skal du opparbeide kompetanse til å bruke relevante analyseverkty, teknikkar og uttrykksformer. I studiet vert det lagt vekt på refleksjon over eiga faglege utøving. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Internasjonalisering

Heile eller delar av tredje studieåret kan takast i utlandet ved ein samarbeidsinstitusjon.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er basert på studentaktive arbeidsmåtar som krev deltaking og medansvar. Opplevingar og erfaringar studentane får ute vil gi grunnlag for drøftingar og anna studiearbeid. Studiearbeidet vil dermed veksle mellom turprega utandørsopphald, som kan vare over fleire døgn, gruppearbeid, plenumsdrøfting og forelesing. Semesterplanen gir nærare informasjon om obligatoriske delar i studiet. Les meir om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Bachelorgraden kvalifiserer for arbeid i skuleverket, frivillige organisasjonar og ein omfattande fritidsarena, i tillegg til reiseliv/turisme og forvaltning. Utdanninga vil også gi eit godt grunnlag for arbeid innanfor førebyggande helsearbeid og rehabilitering, og arbeid med barn og unge med spesielle behov. Bachelor i friluftsliv kan gi grunnlag for opptak til mastergrad innanfor fagfeltet. For å få formell kompetanse i skuleverket, må du byggje på med eittårig Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Kontakt

Studieprogramleder Helga S. Løvoll, tlf 70075258, helgal@hivolda.no

Emneansvar friluftsliv årsstudium: Dag Erik Wold

Emneansvar naturguide fordjuping: Einar Løken

Emneansvar friluftsliv fordjuping: Stig Løland

Sørvistorget, tlf. 7007 5018, sorvistorget@hivolda.no

Studieplan

Bachelor i friluftsliv og naturguide

Studieprogram: 
Bachelorstudium i friluftsliv og naturguide
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
180
Studielengd: 
6 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
25
Studietype: 
Bachelorgradsstudium
Organisering: 
Heiltid
Opptakskrav: 

Generell studiekompetanse. 

Om studiet: 

Som bachelorstudent i friluftsliv og naturguide vil du vere med på allsidige aktivitetar i Sunnmørsnatur. Studieprogrammet skal gi deg personleg og fagleg utvikling både teoretisk og praktisk.

Bachelor i friluftsliv og naturguide har 180 studiepoeng i faget, med inntil 115 stp på fordypingsnivå. Ei mogleg utveksling ligg i det 5. semesteret. Studentar kan gjennomføre dette semesteret ved våre samarbeidande institusjonar både nasjonalt og internasjonalt. 

Første og andre året i bacheloren består av obligatoriske emne. Første året gir grunnleggjande innføring i friluftsliv og rettleiing i friluftsliv i ulike naturtypar og landskap. Andre året i bacheloren siktar mot Norsk Naturguide sin bransjestandard og gir studenten påbygging innafor friluftslivsleiing.

Det tredje året i bacheloren har eit fokus på helsefremjande arbeid og Ex Phil i haustemesteret og motivasjonspsykologi i vårsemesteret. Bacheloroppgåve er lagt til vårsemesteret. Vårsemesteret er obligatorisk.

Med bachelor i friluftsliv og naturguide er kandidaten kvalifisert til arbeid med friluftsliv og naturguiding i det offentlege, i frivillige organisasjonar, i det private næringsliv og for vidare masterstudium.

Læringsutbytte: 

I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram.

 

Kunnskapar: 

Kandidaten 

 • kan gjere greie for fagfeltet si historie, tradisjon, eigenart og samfunnsrelevans
 • forstår eit breitt spekter av sentrale tema, teoriar, problemstillingar, endringsprosessar, analyseverkty og metodar innafor friluftslivsfaglege kompetanseområde
 • kan gjere greie for naturbasert reiseliv og forstår både oppgåva og ansvaret i naturguiding som profesjon 
 • kan forklare bruk av friluftsliv som helsefremjande aktivitet
 • Kan forklare motivasjonsprosessar
 • kan identifisere vitskapsteoretiske og metodiske føresetnader for forskingsbidrag innan fagfeltet
Ferdigheiter: 

Kandidaten

 • kan planleggje, gjennomføre og vurdere friluftsliv over fleire dagar for mange ulike målgrupper
 • har eigenferdigheit og reflekterer over eigne muligheiter og begrensningar
 • kan rettleie andre innan friluftsliv
 • kan guide grupper i sunnmørslandskap
 • kan bruke faglege analyseverkty, teknikkar og uttrykksformar
Generell kompetanse: 

Kandidaten

 • har særskild god kunnskap om fjell- og kystlandskap på Sunnmøre og ei aktiv tilnærming til å bli kjent med nye landskap
 • utøvar kritisk og sjølvstendig tenking og refleksjon over eigen praksis
 • kan reflektere over relevante fag- og yrkesetiske problemstillingar
 • kan presentere problemstillingar, synspunkt og løysningar, både skriftleg, munnleg og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan formidla og drøfte sentralt fagstoff
 • er kjend med nytenking og innovasjonsprosessar

 

Organisering og arbeidsmåtar: 

Teori og praksis vil følgje kvarandre gjennom turar og aktivitetar i ulike naturtypar og til alle årstider. Arbeidsmåte og organisering i studiet er prega av aktivt friluftsliv.

Undervisninga baserer seg på studentaktive arbeidsmåtar som krev eigenstudium, aktiv deltaking og medansvar.

Undervisninga vekslar mellom forelesning/plenumdrøftingar, seminar, gruppearbeid og turprega utandørsopphald som kan vare over fleire døgn. Opplevingar, observasjonar og erfaringar ein får ute gir grunnlag for drøfting, refleksjon og anna studiearbeid.

Navn: 
Bachelor i friluftsliv og naturguide
Emne2018 Haust2019 Vår2019 Haust2020 Vår2020 Haust2021 Spring
Obligatoriske emner
30
30
15
15
15
Metode
15
Valemne
3015
 
10
 
Helsefremjande arbeid
20
Obligatoriske emner
Motivasjonspsykologi
15
Det er 2 ulike val for bacheloroppgåve: Bacheloroppgåve eller bacheloroppgåve - prosjekt og praksis. Bacheloroppgåve - prosjekt og praksis er anbefalt for dei som vil rette kompetansen mot naturguiding.
15
 
Bacheloroppgåve
15
 
15
Krav til utstyr eller ferdigheiter: 

Studenten må vere fysisk og psykisk skikka til å ta vare på seg sjølv i variert natur. Studenten må vere symjedyktig og kunne ferdast til fots og på ski med full oppakning.

 

Krav om skikkavurdering og autorisasjon: 

Studiet har praksis og det skal leverast politiattest.

Praksis: 

Bachelorstudiet har praksis alle tre studieår. Første året er det både observasjonspraksis og rettleiarpraksis. Andre året er det guidepraksis gjennom reiselivet. Tredje året er det praksis med helsefremjande arbeid knytt til utviklingsarbeid. Til saman om lag 22 dagar med praksis.

Internasjonalisering: 

Det er mogleg å reise på utveksling i 5. semester til ein av våre samarbeidende institusjonar. Ta kontakt med studieprogramleiar for meir informasjon.

Kostnader: 

Materialavgift. Kr. 400 pr. semester.

Evaluering og kvalitetssikring : 

Emnet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem. (http://www.hivolda.no/hivolda/om-hogskulen/kvalitetsarbeid)

Ansvarleg: 
Helga Synnevåg Løvoll