Studiestart januar 2021

Velkomen som ny student!  

Det vert digital undervisningsstart 4. januar: Etter pålegg frå Kunnskapsdepartementet vert all undervising digital fram til 18. januar – det blir altså ikkje vanleg undervisning på høgskulen. Følg med på informasjon på Konona-sidene våre og i Canvas. 

NB! Hugs å sette deg grundig inn i smittevernrettleiaren vår! 


Kva må du gjere som ny student?

1. Registrere deg frå 12. desember. Då får du alle tilgangar du treng, som til dømes pålogging til studentsystem. Dette gjeld både nye studentar og deg som allereie er i eit studieløp. 

2. Sjekke kvar og når du skal møte opp. Dette finn du informasjon om på fagområdet ditt i læringsplattforma vår, Canvas. Du kan også sjå i studiekatalogen. 

3. Les deg opp. Vi har samla tips og nyttig informasjon om alt frå korleis du får studentkort til tips om bustad og reisemåtar lenger nede på denne sida. Scroll og bli klok!
 

NB! Har du hugsa å søke stipend og lån?

Tips til deg som er ny student

1. Nyttige informasjonskanalar

Du kan følgje Høgskulen i Volda på Facebook, YouTube, Instagram og Snap: @hivolda. Studentparlamentet ved HVO legg ofte ut spanande arrangement og informasjon på sin Facebook-kanal. Elles er nyheiter på framsida og området For studentar på hivolda.no ei god kjelde til informasjon. Undervisningsrelatert informasjon vil du få i Canvas (høgskulen si læringsplattform.) Hit du får tilgang når du er registrert. 

2. Bustad og velferd

Studentsamskipnaden i Volda er ein service- og velferdsorganisasjon for alle studentar i Volda. 

SiVolda tilbyr: 

Private bustadar
Det finst eit godt utval med bustadar på privatmarknaden. Hybel.no er ein god stad å leite. Du finn også mykje på Facebook-sida Til leige i Volda og Ørsta

3. Trygg student, oppfølging og tilrettelegging

Vi lover at du skal bli godt tatt vare på i Volda. Her bryr vi oss om kvarandre! Vi har ei rekkje velferdstilbod som kan vere med å gjere studielivet trygt og godt. I starten av semesteret vil vi presentere desse for deg. 

Har du utfordringar av ein eller anna art som kan gjere at du treng ekstra oppfølging eller tilrettelegging av eit slag? Det hjelper vi deg med. Ved Høgskulen i Volda har vi dedikerte tilsette som jobbar med å gjere studiekvardagen god og tilgjengeleg for alle. 

Vi tilrår alle studentar og tilsette å ta ein kikk på sikresiden.no. Her finn du informasjon om kva du skal gjere om det oppstår ein uønska situasjon, du lærer enkel førstehjelp og finn lokal kontaktinformasjon til riktige instansar. Vil du vere ekstra budd, lagar du ein snarveg til sikresiden.no på mobilen din! (Sjå korleis her). 

På nettsidene våre har vi ein knapp som heiter SEI FRÅ. Her kan du melde frå om det er noko som ikkje er som det skal. 
 

4. Slik kjem du til Volda

Det er enkelt å komme seg til og frå Volda. Reiser du med fly frå Gardermoen i Oslo, er du på Ørsta-Volda lufthamn etter ein time. Om du vil reise med buss er det daglege avgangar både til Oslo, Bergen og Trondheim. Til Ålesund går det buss omlag ein gong i timen.

Gå til oversikt over transportmåtar

5. Ofte stilte spørsmål

Få svar på spørsmål vi ofte får i samband med studiestart.

Andre spørsmål?

Studentsørvis

Du kan når som helst ta kontakt med Studentsørvis med spørsmål om semesterstart, opptak, utdanningsplan, utveksling, tilrettelegging eller andre studierelaterte spørsmål.

70 07 50 18 | studentsorvis@hivolda.no 

Eller kom innom i opningstida: måndag-fredag kl. 08.00-15.00

Studentsørvis finn du i 1. etasje i Berte Kanutte-huset.

Les meir om opningstider, adgangsrettar m.m. på campus her.

IT-hjelp

Om du har spørsmål knytt til brukarkonto, e-post, utskrift og liknande, ta kontakt med IT-hjelp

70 07 54 00 | 5400@hivolda.no

Ope mandag - fredag kl. 8.00 - 15.30

IT-hjelp finn du i 1. etasje i Berte Kanutte-huset, rett ved kantina.